Hankkeen esittely

HYKERRYS-hankkeet

Helsingin yliopiston Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeissa kehitetään ja tutkitaan erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja ja -tuotteita peltoviljelyyn yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa.

HYKERRYS-hanke toimi ensimmäiset kolme vuotta (1.6.2016-31.5.2019) Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä maaseutuohjelman kehittämishanketuella.

Ympäristöministeriö on rahoittanut ensimmäisen rahoituskauden toimintaa saumattomasti jatkavaa HYKERRYS2-hankketta aikavälille 1.6.2019-31.12.2020 Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä maaseutuohjelman kehittämishanketuella rahoitettiin myös Tila-HYKERRYS-hanke (2017-2019), jonka tavoitteena on kerätä täydentäviä tuloksia kierrätyslannoituksesta käytännön mittakaavassa useammalta eri maalajilta ja viljelykierrolta tiloilla toteutettavista peltokokeista. Hankkeet tukevat Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon – kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista.

HYKERRYS 3 toteuttaa viisivuotisen viljelykierron viimeisen, kierron sulkevan kasvukauden Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä maaseutuohjelman kehittämishanketuella (1.1.2021 – 31.12.2021).

Hankkeiden tavoitteita ovat (1) demonstroida suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn.

HYKERRYS-hanke on perustanut vuonna 2016 Helsingin kaupungin Haltialan tilan peltolohkolle kerranteistetun ruutukokeen. Koekentällä toteutetaan 5-vuotista viljelykiertoa siten, että jokaisena vuonna mukana on kolme kierron vaihetta, jolloin kierrätyslannoitteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Kierrossa viljeltävät kasvit ovat syys- ja kevätviljoja, viherlannoitusnurmi ja härkäpapu.

Kuva: Eetu Virtanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeeseen osallistuvilla yrityksillä on jokaisella yksi ruutu per kerranne jokaiselle satokasville. Kaikilla yrityksillä on viljeltävänään samat satokasvilajit- ja lajikkeet, mutta muuten yritykset toteuttavat ruuduilla parhaaksi katsomansa kierrätyslannoituksen ja siihen liittyvät viljelytoimenpiteet. Helsingin yliopisto toteuttaa omilla koeruuduillaan kokeen vertailukohdiksi kokonaan lannoittamattoman ja tavanomaisesti lannoitetun osaruudun.

Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Ecolan Oy, HSY Vesihuolto ja HSY Jätehuolto sekä Soilfood Oy yhteistyökumppaneineen. Satotuloksia sekä maaperä- ja ympäristövaikutuksia seurataan mahdollisimman laajalla levikillä; tiedottamisen yhteistyökumppani hankkeessa on Agrimedia Oy.

Tila-HYKERRYS-hankeen yhteistyötiloina toimivat Knehtilän luomutila sekä Vantaan kaupungin Katrinebergin tila.