HYKERRYS-hankkeessa maali häämöttää

Kasvukausi 2021 oli HYKERRYS-hankkeiden viides ja viimeinen kasvukausi. Hankkeen koekentällä on vuodesta 2017 asti tutkittu eri kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toimivuutta peltokasvien viljelyssä joka kasvukausi kolmessa eri viljelykierron vaiheessa neljässä kerranteessa. Koeruutuja oli yhteensä hengästyttävät 224 kappaletta. Jokaisessa koeruudussa on vuosien mittaan kyykitty laskemassa, mittaamassa, havainnoimassa ja keräämässä erilaisia kasvi- ja maanäytteitä, joista on kertynyt valtavan kattava aineisto kuvaamaan esimerkiksi kierrätysravinteiden vaikutuksia kasvien kasvuun, kehitykseen ja satoon, sekä maan kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Harjoittelijat Nea Similä ja Heikki Sikanen heinäkuisella koepellolla

Harjoittelijat Nea Similä ja Heikki Sikanen heinäkuisella koepellolla.

Monivuosisissa peltokokeissa harvemmin kaikki menee kuten alun perin on suunniteltu, eikä HYKERRYS-koe tehnyt tässä poikkeusta. Viljelykiertoon on jouduttu tekemään muutoksia hanhien laiduntaessa syysrapsikasvustot ja syyskylvöille liian märkien olosuhteiden takia. Ja vaikka kaiken suunnittelisi ja toteuttaisikin täydellisesti, kasvukauden sääolosuhteet määrittävät loppupeleissä sen, mitä kylvetään ja milloin, ja minkälainen sato saadaan. Kolme viidestä vuodesta on ollut erityisen kuivia ja lämpimiä. Vuosien 2017 ja 2020 hyvät sademäärät ja sateiden tasainen jakautuminen kasvukaudelle näkyy kyllä positiivisesti satotasoissa. Kuivina vuosina veden ollessa kasvua rajoittava tekijä ei lannoituksesta ole saatu täysiä hyöytyjä irti. Peltokokeet ovat aina kasvihuoneissa tehtyjä astiakokeita työläämpiä, mutta ne tarjoavat käytäntöön sovellettavissa olevia tuloksia.

Viiden vuoden viljelykierron ympärille suunniteltu HYKERRYS-hanke lähestyy nyt päätöstään. Koekenttä on laitettu talviteloille ja seuraavat vuodet koeruuduilla saa kasvaa nurmi. Kasvukaudella kerättyjen näytteiden analysointi on ollut käynnissä Viikin kampuksella koko syksyn ja viimeiset silaukset tehdään ensi vuoden puolella. HYKERRYS 3-hankkeen oli määrä päättyä vuoden loppuun, mutta muutaman kuukauden jatkoaika tuli tarpeeseen, jotta kaikki tarvittavat analyysit ja tulosten tarkastelut saadaan valmiiksi.

Tässä kohtaa kiitos kuluneesta vuodesta kaikille yritysyhteistyökumppaneillemme hedelmällisestä yhteistyöstä, Helsingin kaupungin Haltialan tilalle koekentän tarjoamisesta, kaikille hankkeessa harjoittelunsa tehneille opiskelijoille korvaamattoman tärkeästä työstänne ja hankkeeseen osallistuneille tutkijoille tietotaitonne jakamisesta. Erityiskiitos tutkimusteknikko Markku Tykkyläiselle, jota ilman ei olisi pellolla pärjätty!