Videohaastattelusarjan ensimmäinen osa: prof. Juha Helenius

Kasvukaudella 2020 HYKERRYS 2-hankkeessa kuvattiin videosarja, jossa hankkeen yhteistyökumppanit kertovat tuotteistaan ja kokeessa toteutettavista lannoitussuunnitelmistaan. Lisäksi haastattelusarjassa yliopiston tutkijat kertovat hankkeen taustasta ja tutkimuksellisesta puolesta.

Sarjan ensimmäisessä osassa agroekologian professori Juha Helenius kertoo muun muassa miten ajatus kierrätyslannoitteiden tutkimus- ja kehityshankkeesta lähti kypsymään ja miten kierrätyslannoitus liittyy alkutuotannon kestävyyden laajempaan kokonaisuuteen.