Hyperlokal publicering

Hyperlokal publicering – nya former av lokala medier

Lokaljournalistik samt lokala medier är i Finland, såsom i resten av Europa och Nordamerika, i ett brytningsskede som en del av medielandskapets omfattande strukturella förändring. Lokaljournalistikens former och ställning är en central fråga med tanke på medborgarnas lokala engagemang och ur hela samhällets perspektiv: den lokala journalistiken är en livsviktig samhällelig och kollektiv resurs och en del av demokratins strukturer. De nya formerna av hyperlokal publicering är innehållsmässigt ofta mera lokala än till exempelx. lokaltidningarnas innehåll. Motiven för publicering kan vara olika, liksom de personer som står bakom eller deltar i produktionen av publikationen. Till skillnad från traditionella professionella medier kan producenterna här bestå av enbart amatörer eller ”hobbyister”. Det kan även handla om halvprofessionella publikationer, där yrkesverksamma reportrar och amatörer jobbar ihop. Hyperlokal publicering kan ske på olika plattformar (tryckta medier, nätet, mobilt, sociala medier, internet-tv), och den koncentreras till ett begränsat geografiskt område, som ett grannskap eller en kommun- eller stadsdel, och till en begränsad mängd lokala ämnen.*

 

I forskningsprojektet ”Hyperlokal publicering – nya former av lokala medier” kartlägger forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet  vad för slag av  hyperlokal publicering det finns i Finland. Utöver det granskar vi lokala nätbaserade gruppper, communities, som inte i sig är journalistiska men ofta fungerar som källor till nyhetsinformation och diskussioner. Resultatet blir en kartportal byggd på nätet som är tillgänglig för alla, samt en analys av hurudana former av hyperlokal publicering det finns. Resultat publiceras också i akademiska artiklar och på forskarseminarier.

 

Forskningen är finansierad av Stiftelsen för Helsingin Sanomat (Helsingin Sanomain Säätiö).

 

Tilläggsinformation:

 

Forskningsprojektets ledare, professor Janna Hujanen, jaana.hujanen@helsinki.fi

Forskningsassistenter:

henrik-2Henrik Ekelund, henrik.ekelund@helsinki.fi

 

 

 

celian-kuvaCelia Hillo, celia.hillo@helsinki.fi

 

 

 

elis2Elis Karell, elis.karell@helsinki.fi

 

 

 

Tea Isopuro, tea.isopuro@helsinki.fi

 

 

 

Simon Granroth, simon.granroth@helsinki.fi

 

 

 

 

* Metzgar et al. (2011) definierar det hyperlokala som geografiskt begränsad publicering och medier, som kännetecknas av fokus på community, produktion och publicering av egna original-storys, en strävan efter att fylla i luckor i något ämnes eller någon regions lokala nyhetsbevakning, samt en vilja att förstärka medborgardeltagande.

 

Källa:

Metzgar, E. T., Kurpius, D. D. and Rowely, K. M. (2011) Defining Hyperlocal media: Proposing a framework for discussion. New Media and Society 13(5):772-787.