Hyperlokaalit julkaisut osana Suomen mediamaisemaa

Hyperlokaalit julkaisut osana Suomen mediamaisemaa

Hyperlokaali julkaiseminen Suomessa -hankkeessa Helsingin ja Turun yliopiston tutkijat ovat selvittäneet uudentyyppisen paikallisen median rakentumista. Hyperlokaali media sijoittuu tavoitteiden, organisaation ja työkäytäntöjen näkökulmasta perinteisen median ja sosiaalisen median väliin. Tutkimuksessa on kartoitettu myös laajemmin paikallismedian asemaa ja tilannetta osana suomalaisen mediamaiseman ja journalismin murrosta.

Tutkimusryhmä on kerännyt tietoa kaikista Suomen lehtitoimituksista sekä tutkijoiden voimin että yleisön avulla ja yhdistänyt tähän tiedot Suomen Journalistiliiton jäsenten asuinseuduista. Lopputuloksena on uniikki kartoitus koko Suomen mediamaisemasta.

Kokosimme yhteen karttaan hyperlokaalit julkaisut, sanomalehdet sekä ilmais- ja
kaupunkilehdet. Jokaiselle toimitukselle on annettu sijainti postinumeron tarkkuudella. Näin kartta kertoo, miten lehtitoimitukset ja toimittajat sijoittuvat maantieteellisesti suhteessa toisiinsa.

Kartta: Suomen mediamaisema ja hyperlokaalit julkaisut

Avaa interaktiivinen kartta koko näytön leveydelle tästä. Kartta toimii parhaiten muilla kuin mobiilialustoilla.

Löytyykö Suomesta niin sanottuja uutisaavikoita, kuten Columbia Journalism Reviewin julkaisemassa tutkimuksessa kutsutaan alueita ilman paikallistoimituksia? Lehtitoimituksia (tummat pisteet kartalla) sijoittuu jokseenkin joka puolelle maata, keskittyneemmin kaupunkeihin, kuten väestökin.

Harmaita alueita, joilla ei asu yhtään toimittajaa, löytyy kartalta jonkin verran. Suomen reilusta 3000 postinumerosta noin puolessa asuu toimittajia.

Voiko sanoa, että media keskittyy tietyille alueille?

Seuraava kuvio kuvaa, mitä hyperlokaaleja julkaisuja, sanomalehtiä sekä ilmais- ja kaupunkilehtiä ilmestyy missäkin seutukunnassa.

Toimitusten määrä: Hyperlokaali-projektin kartoitus lehtitoimituksista ja hyperlokaaleista medioista. Toimittajien määrä: Suomen journalistiliiton jäseniä 2017. Seutukunnat on luokiteltu Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan. Kuvaa klikkaamalla interaktiivinen versio avautuu.

Kaupunkien välillä on eroja toimittajien ja toimitusten keskinäisissä suhteissa sekä medioiden keskittymisessä tiettyihin paikkoihin. Se kuinka pitkälti nämä korreloivat tarkemmin esim. asukaslukujen tai koulutustason tai tulotason mukaan, voi olla kiinnostava kysymys jatkotutkimukselle. Tutkimuksen valossa perinteisellä paikallismedialla, kuten paikallis-, kaupunki- ja ilmaisjakelulehdillä, on keskeinen osa suomalaisessa mediamaisemassa ja suomalaisten media-arjessa. Tutkimuksessa tehdyn kartoituksen perusteella Suomessa ilmestyi edelleen noin 160 tilattavaa 1-3 kertaa viikossa ilmestyvää sanomalehteä. Suurin osa niistä on pieniä paikallislehtiä. Ilmais- ja kaupunkilehtiä löydettiin yli 130 kappaletta. Lisäksi on lukematon määrä paikallisia harvemmin ilmestyviä julkaisuja, ilmoituslehtiä ja kausijulkaisuja.

Hyperlokaalit mediamaisemassa

Mitä voidaan sanoa hyperlokaalien sijoittumisesta tässä mediamaisemassa? Paikkaavatko pitkälti vapaaehtoisten toimittamat ns. hyperlokaalit julkaisut muun median puutetta alueella? Verkkopohjaisia hyperlokaaleja julkaisuja on alkanut ilmestyä Suomessa verkkaisesti, joten suuresta ilmiöstä ei toistaiseksi ole kyse. Kartassa yllä on tutkijoiden ja yleisön avulla kartoitetut 27 hyperlokaalia mediaa (turkoosit pisteet). Mielenkiintoinen esimerkki on Nopola News, jota toimitetaan Kyyjärven kunnassa, jossa ei asu toimittajia. Myös Uukuniemen seudun sanomat on hyperlokaali media, jonka lähialueella toimittajia on harvassa.

Mikä on hyperlokaali?

Hyperlokaaleihin julkaisuihin on laskettu mukaan julkaisut, jotka sijoittuvat perinteisen median ja sosiaalisen median väliin, rajautuvat maantieteellisesti varsin pienelle alueelle, julkaisevat omia alkuperäisiä juttuja sekä täyttävät yleisön osallistumisen mahdollisuuden ja ajankohtaisuuden kriteerit. Hyperlokaalit julkaisut toimivat pääosin verkkojulkaisuina, mutta useita julkaistaan rinnakkain verkossa ja painettuna versiona. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi radiokanava.

Julkaiseminen ei välttämättä ole viestinnän ammattilaisten tekemää, vaan myös asialle omistautuneet ihmiset voivat tuottaa hyperlokaaleja julkaisuja.

 

Muita tutkimushankkeessa kehitettyjä Tableau-visualisointeja:

Työkalu: Tarkastele sanomalehtien, ilmais- ja kaupunkilehtien ja hyperlokaalien sijoittumsita kartalle

Työkalu: Tarkastele toimitusten ja toimittajien määrää seutukunnilla

Lähteet:
Toimittajiksi on laskettu Suomen Journalistiliiton jäsenet, joiden tiedot on saatu liitolta.
Postinumero karttamuodoissa: palomaki.info, julkaistu CC Attribution-lisenssillä.
Toimitusten tiedot: Hyperlokaali-tutkimusprojekti

Forskningsresultaten finns även publicerade på svenska.

Viimeisimmät artikkelit

Seminaari hyperlokaalin median liiketoimintamalleista

Tervetuloa Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot -tutkimusprojektimme loppuseminaariin 30.1.! Tilaisuudessa keskustelemme uudentyyppisen paikallisen median taloudellisista edellytyksistä ja menestymisen mahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tervetuloa mukaan median edustajat, tutkijat, opiskelijat ja muut kiinnostuneet.

Seminaari on englanninkielinen. Ilmoittaudu 28.1. mennessä tällä lomakkeella.

 

Ohjelma:

Business models for hyperlocal media

Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4

30 January, 2018

09.30-10.00, coffee

10.00-10.15: Hyperlocal media in Finland:

  • Professor Jaana Hujanen, Swedish School of Social Science at University of Helsinki
  • Research Manager, Mikko Grönlund, University of Turku

10:15-10:45: The story of Voice of San Diego and a new service model for hyperlocal media, the News Revenue Hub, Mary Walter-Brown, CEO

11:15-12:15 Panel discussion. Moderator (Carl-Gustav Lindén) participants:

  • Mary Walter-Brown, CEO, Voice of San Diego
  • David Baines, Senior Lecturer, Newcastle University
  • Juha Reinikainen, Hattulan media
  • Katja Lehtisaari, Senior Researcher, University of Helsinki

12:15-13:00 Lunch

  1. Missä kaikki Suomen hyperlokaalit mediat sijaitsevat? Kerro meille julkaisusta! Vastaa
  2. Nopola News ja hyperlokaali-hankkeemme kuulumisia Vastaa
  3. Hyperlokaalien julkaisujen kartoituskierroksen ensimmäinen vaihe loppusuoralla Vastaa
  4. Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot Vastaa