Hyperlokala medier som en del av Finland medielandskap

Hyperlokala medier som en del av Finland medielandskap

­I forskningsprojektet Hyperlokal publicering i Finland har forskare från Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och från Åbo universitet utrett uppkomsten av en
ny sorts lokalmedia. Hyperlokal media placerar sig mellan traditionell och social media till sina mål, organisation och arbetssätt. Forskningsprojektet har också kartlagt de traditionella lokala mediernas ställning och position som en del av förändringen av medielandskapet och
journalistiken.

I forskningsprojektet har forskarna samlat in information och bett om allmänhetens tips om tidningsredaktioner i Finland och kombinerat den med information om var medlemmarna av Finlands journalistförbund är bosatta. Resultatet är en unik kartläggning av Finlands medielandskap.

I en karta presenterar vi alla hyperlokala publikationer, dagstidningar samt gratis- och stadstidningar. Varje redaktion har fått en position med ett postnummerområdes noggrannhet. På det sättet visar kartan hur tidningsredaktioner och journalister befinner sig i relation till varandra.

Karta: Finlands medielandskap och hyperlokala medier

Öppna den interaktiva kartan i fullskärm här. Den interaktiva kartan är optimerad för visning på breda skärmar. Innehållet i kartan är på finska och engelska.

Finns det i Finland så kallade “news deserts”, nyhetsöknar, som forskningen publicerad av Columbia Journalism Review kallar områden utan lokalredaktioner i USA? Tidningsredaktioner (de mörka prickarna på kartan ovan) ser ut att finnas i alla delar av hela landet, mer koncentrerat i större städer, liksom befolkningen.

På kartan finns en del grå områden där det inte bor journalister. Av Finlands över 3000 postnummer bor det journalister i cirka hälften.

Kan man säga, att medierna är koncentrerade till vissa områden i landet? Den nästa grafen visar hur många hyperlokala medier och tidningar som ges ut i Finlands ekonomiska regioner.

 

Tidningsredaktioner i Finlands regioner Antalet redaktioner: Hyperlokaali-projektets kartläggning av tidningsredaktioner och hyperlokala medier. Antalet journalister: medlemmar i Finlands journalistförbund 2017 De ekonomiska regionerna är uppdelade enligt Statistikcentralens definition. Tryck på stapeldiagrammet för mer detaljer i en interaktiv version av diagrammet.

 

Det finns skillnader mellan regionerna, både vad gäller förhållandet mellan journalister och tidningar i samma kommun, och skillander i dessa mellan regionerna. Hur mycket de här korrellerar till exempel med invånarantal eller andra faktorer så som utbildningsgrad eller inkomst kan vara intressant att granska i fortsatt forskning.

Forskningsresultaten visar att traditionell lokalmedia, så som lokal-, stads- och gratistidningar, har en central roll i det finländska medielandskapet och i finländarnas medievardag. Kartläggningen visar att det fortsättningsvis utkommer ca 160 prenumererbara dagstidningar som utkommer 1–3 gånger i veckan, av vilka den största delen är små lokaltidningar. Projektet kartlade över 130 olika gratis- och stadstidningar. Utöver detta finns det otaliga publikationer, annonsblad och säsongspublikationer i Finland.

De hyperlokala i medielandskapet

Vad kan man säga om hur de hyperlokala medierna finns i medielanskapet? Fyller de hyperlokala, oftast drivna av frivilligt arbete, luckor som finns i de professionella mediernas täckning? Hyperlokala medier som ges ut digitalt har dykt upp i långsam takt, och man kan inte tala om något större fenomen. I kartan ovan har 27 hyperlokala medier identifierats (de turkosa punkterna på kartan). Ett intressant exempel är Nopola News, som ges ut i Kyyjärvi kommun, där det inte bor journalister. Även Uukuniemen Seudun Sanomat är en hyperlokal publikation som ges ut på ett område med få journalister.

Vad är hyperlokalt? Enligt forskningsresultaten har det under 2000-talet skapats en ny typ av lokal publicering i Finland, som kan kallas hyperlokal. Till hyperlokala publikationer har man i forskningsprojektet räknat publikationer som placerar sig mellan traditionell media och social media, som har en geografisk avgränsning på ett relativt litet område och som uppfyller kriterierna för publikens delaktighet och innehåller aktualiteter. Hyperlokala publikationer fungerar i huvudsak som webbpublikationer, men flera av dem publiceras parallellt på webben och i tryckt format. Till sin natur, mål och affärsmodeller är de hyperlokala publikationerna som uppstått i Finland sinsemellan mycket olika. En del är professionella medan en del är mer amatörmässiga.

Tutkimustulokset on myös jukkaistu suomeksi.

Viimeisimmät artikkelit

Seminaari hyperlokaalin median liiketoimintamalleista

Tervetuloa Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot -tutkimusprojektimme loppuseminaariin 30.1.! Tilaisuudessa keskustelemme uudentyyppisen paikallisen median taloudellisista edellytyksistä ja menestymisen mahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tervetuloa mukaan median edustajat, tutkijat, opiskelijat ja muut kiinnostuneet.

Seminaari on englanninkielinen. Ilmoittaudu 28.1. mennessä tällä lomakkeella.

 

Ohjelma:

Business models for hyperlocal media

Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4

30 January, 2018

09.30-10.00, coffee

10.00-10.15: Hyperlocal media in Finland:

  • Professor Jaana Hujanen, Swedish School of Social Science at University of Helsinki
  • Research Manager, Mikko Grönlund, University of Turku

10:15-10:45: The story of Voice of San Diego and a new service model for hyperlocal media, the News Revenue Hub, Mary Walter-Brown, CEO

11:15-12:15 Panel discussion. Moderator (Carl-Gustav Lindén) participants:

  • Mary Walter-Brown, CEO, Voice of San Diego
  • David Baines, Senior Lecturer, Newcastle University
  • Juha Reinikainen, Hattulan media
  • Katja Lehtisaari, Senior Researcher, University of Helsinki

12:15-13:00 Lunch

  1. Missä kaikki Suomen hyperlokaalit mediat sijaitsevat? Kerro meille julkaisusta! Vastaa
  2. Nopola News ja hyperlokaali-hankkeemme kuulumisia Vastaa
  3. Hyperlokaalien julkaisujen kartoituskierroksen ensimmäinen vaihe loppusuoralla Vastaa
  4. Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot Vastaa