Julkaisut

Palmenian julkaisut

Haapola, Karisto ja Fogelholm (toim.) 2013
Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002-2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 2013.

Marjanen Kaarina & Poikolainen Jaana 2013
Lasten Ikihyvä – hyvinvoiva lapsi kuntapalveluissa. Lasten Ikihyvä -hankkeen loppuraportti.

Seppänen M, Haapola I, Puolakka K & Tiilikainen E 2012
Takaisin Liipolaan. Lähiö fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä. Ympäristöministeriön raportteja 14/2012. Raportin pdf-versio

Tarkiainen Laura 2011
Ryhmämuotoinen elintapaohjaus osana työttömien palvelukokonaisuutta. Rytmi-projektissa luodun toimintamallin arviointia.

Kuosmanen Päivi 2010
Työttömyyden kasvot. Verson raportteja 1/2010.

Ikihyvä Päijät-Häme-tutkimus
Perusraportti 2008. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 70 (2009)