Tervetuloa Hyvinvoiva Viikki -projektin sivuille!

Projektin tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvoinnin merkitys opinnoissa ja työssä ja kehittää keinoja sen tukemiseen Viikin kampuksella. Tavoitteena on  edistää hyvinvointia yhteisöllisesti ottaen huomioon Viikin kampuksen kaikki toimijat opiskelijoista henkilökuntaan.  

Projektissa tavoitteena on mm. HowULearn-kyselyiden ja niiden tulosten näkyväksi tekeminen hyvinvoinin tukemisessa, hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedottamisen parantaminen, erilaiset hyvinvointiin liittyvät tukitoimet ja tapahtumat sekä ainejärjestöjen ja henkilökunnan yhteistyö hyvinvoinnin tukemisessa. 

Hyvinvoiva Viikki -projektiin liittyy myös Kohti parempaa opiskelua kurssi, joka on kaikille opiskelijoille avoin hyvinvointia ja opiskelutaitoja edistävä kurssi. Kurssi on kehittetty tutkimusperustaisesti Wells -projektissa

Projekti lähti käyntiin vuoden 2021 alusta

!