Elintapaohjaus ja toimintakyky

Ikihyvässä on tehty kuntien tarpeista lähteviä ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Elintapaneuvonnan tutkimus- ja kehittämishankkeessa juurrutettiin elintaparyhmäohjausta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 15 kuntaan.

Ikihyvä-elintaparyhmäohjaus on tarkoitettu korkeassa tyypin 2 diabeteksen riskissä oleville henkilöille (T2D-riskitestissä 15 pistettä tai enemmän ja alle 45-vuotiaat 12 pistettä tai enemmän). Ohjauksen tavoitteena on ehkäistä tai siirtää osallistujan sairastumista tyypin 2 diabetekseen tai muihin valtimotauteihin. Ryhmäohjauksella pyritään vahvistamaan ryhmäläisten pystyvyyden tunnetta, sillä se varmistaa elintapamuutosten onnistumisen. Ryhmäläiset jakavat keskenään tietoa, taitoa, kokemuksia, vinkkejä ja ratkaisuja ja ryhmänohjaaja tukee ja mahdollistaa sen omalla toiminnallaan.

Ikihyvä-elintaparyhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa vuoden aikana. Ryhmänohjaus etenee tavoitteellisesti omien elintapojen tutkiskelun, havahtumisen, elintapamuutoskokeilun suunnittelun ja toteuttamisen kautta seurantaan ja arviointiin. Ryhmäläinen rakentaa sillan tavoitteellisen toiminnan työkaluilla kohti omaa unelmaansa.

Ryhmänohjaajakoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen jatkuu Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön toimesta.

Toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen kehittämishankkeessa Päijät-Hämeeseen rakennettiin yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa toimintamalli ikääntyvien toimintakyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi.

Ikihyvä -hankkeen tutkimustulosten pohjalta kehitettiin ennaltaehkäisevä toimintamalli, jossa henkilöt, joilla on riski menettää toimintakykynsä, ohjautuvat terveyskeskuksen vastaanotolta kolmannelle sektorille toimintakykyä ylläpitäviin ja edistäviin ryhmiin. Kolmannella sektorilla tapahtuvat ryhmäinterventiot koostuivat voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä keskusteluosiosta, jonka teemat liittyivät sosiaalisiin suhteisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan.