Seurantatutkimus 2002-2012

  • Seurantatutkimuksen otokseen valittiin alunperin satunnaisesti 4272 päijäthämäläistä kaikista alueen kunnista.
  • Tietoa kerättiin vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2012 terveystarkastuksissa, laboratoriokäynneillä ja kyselylomakkeilla.
  • Tutkimuksessa mukana olevat valittiin satunnaisesti vuosina 1946–50, 1936–40 ja 1926–30 syntyneiden joukosta.

Tutkimusaineisto on siirretty yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.