Ikihyvä pähkinänkuoressa

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeessa on kymmenen vuoden ajan edistetty ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkijoiden ja paikallisten toimijoiden monitieteisenä ja moniammatillisena yhteistyönä. Ikihyvä on rakentunut kahdesta tutkimuslinjasta: kehittämisinterventioista, joiden tavoitteena on ollut kehittää ja juurruttaa uusia terveyden edistämisen toimintatapoja, sekä seurantatutkimuksesta, jossa on kerätty samoilta ihmisiltä tietoa ikääntymisestä eri elämänvaiheissa vuosina 2002-2012.

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen toteutuksesta on vastannut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, Lahden ammattikorkeakoulun sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ja alueen kuntien kanssa. Ikihyvä-hankekokonaisuuteen kuuluva seurantatutkimus on eri vaiheissaan saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. 1.9.2008 alkaen EAKR-rahoituksen Ikihyvä-hankkeelle on myöntänyt Päijät-Hämeen liitto.

Seurantatutkimuksen tiedonkeruuseen ovat antaneet merkittävän panoksen Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitoksen opiskelijat ja heidän opettajansa
sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan ja alueen terveyskeskusten laboratoriohenkilökunta.
Koko Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeen onnistuneelle toteutukselle
on ollut aivan elintärkeätä se, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri – nykyisen
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän edeltäjä – sitoutui heti alussa tukemaan
sitä sekä rahallisesti että henkisesti.

Erityiskiitos kuuluu niille tuhansille päijäthämäläisille, jotka antoivat aikaansa osallistuakseen tähän tutkimukseen.