Opetus

Toimin ohjaajana TOTEMI-jatkokoulutusseminaarissa (Knowledge, Technology and Environment), joka on osa sosiaalitieteiden jatkokoulutusohjelmaa Helsingin yliopistossa.

Olen pitänyt sosiologian maisteriseminaaria syksystä 2017 lähtien.

Luennoin ja ohjaan opinnäytteitä terveyttä ja syömistä koskevista aiheista, erityisesti liittyen näiden normittamiseen ja poliitiseen ohjailuun sekä niihin liittyviin teknologioihin.