Opetus

Syksyllä 2016 toimin opettajana Kuluttajat ja toimialarajojen disruptio -kurssilla.

Luennoin ja ohjaan opinnäytteitä terveyttä ja syömistä koskevista aiheista, erityisesti liittyen näiden normittamiseen ja poliitiseen ohjailuun sekä niihin liittyviin teknologioihin.

Toimin ohjaajana TOTEMI-jatkokoulutusseminaarissa (Knowledge, Technology and Environment), joka on osa sosiaalitieteiden jatkokoulutusohjelmaa Helsingin yliopistossa.