Selected publications

Peer-reviewed scientific articles

Pääkkönen, J, Laaksonen, S.M. & Jauho, M (2019) Expectations of automated future in social media analytics. (Accepted for publication in Convergence.)

Ehrnström-Fuentes, M, Jauho, M & Jallinoja, P (2019) Perceptions and experiences of sustainability among alternative food network REKO producers in Finland. Sosiologia 56:4, 401–21.

Jallinoja, P, Jauho, M & Pöyry, E (2019) Miten Suomi söi 2008–2016? Erityisruokavaliot ja niiden taustatekijät. (How Finland ate 2008-16? Special diets and their determinants) Yhteiskuntapolitiikka 84:2, 135–51.

Jauho, M (2019) Patients-in-waiting or chronically healthy individuals? People with elevated cholesterol talk about risk. Sociology of Health & Illness 41:5, 867–81.

Jauho, M & Helén, I (2018) Symptoms, signs, and risk factors: Epidemiological reasoning in coronary heart disease and depression management. History of the Human Sciences 31:1, 56–73.

Jauho, M (2017) Contesting lifestyle risk and gendering coronary candidacy: lay epidemiology of heart disease in Finland in the 1970s. Sociology of Health & Illness 39:7, 1005–18.

Jauho, M (2016) The social construction of competence: Conceptions of science and expertise among proponents of the LCHF-diet in Finland. Public Understanding of Science 25:3, 332–345.

Jallinoja, P, Jauho, M & Mäkelä, J (2016) Newspaper debates on milk fats and vegetable oils in Finland, 1978–2013: An analysis of conflicts over risks, expertise, evidence and pleasure. Appetite 105, 274–282.

Jauho, M (2016) ‘Give people work, and the blood pressure will sink’: lay engagement with cardiovascular risk factors in North Karelia in the 1970s. Health, Risk & Society 18:1–2, 21–37.

Jauho, M, Niva, M & Mäkelä, J (2016) Demarcating social practices: the case of weight management. Sociological Research Online 21:2.

Syrjäläinen, P, Ryynänen, T, Heinonen, V, Jauho, M & Jallinoja, P. (2016) Hyvän ja pahan taistelu – ravinnon rasvojen mediajulkisuus Helsingin Sanomissa 2010–2011 (The battle between good and evil – dietary fats in the media, Helsingin Sanomat 2010–2011). Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53:1, 44–57.

Jallinoja, P, Kahma, N, Helakorpi, S, Niva, M & Jauho, M (2015) Dietary fat choices in Finland, long-term trends and short-term changes, 1978–2014. Research on Finnish society 8, 73–77.

Jauho, M (2015) The mutual shaping of life insurance and medicine in Finland. Social Studies of Science 45:4, 501–524.

Jauho, M (2014) Lääkärit asiantuntijatehtävissä. Henkivakuutus, lääkärintyön materiaaliset käytännöt ja ammattikunnan muodonmuutos. (The Doctor as a Gatekeeper. Life insurance, the material practices of medical work and professional change.) Sosiologia 51:3, 242–258.

Jauho, M (2013) Tiedevastaisuutta vai tiedekriittisyyttä? Vähähiilihydraattisen ruokavalion kannattajien käsityksiä asiantuntijuudesta ja tieteellisestä tiedosta. (Hostility to or Criticism of Science? Proponents of the LCHF-diet on expertise and scientific knowledge.) Yhteiskuntapolitiikka 78:4, 365–377.

Niva, M, Jauho, M & Mäkelä, J (2013) “If I drink it anyway, then I rather take the light one”. Appropriation of foods and drinks designed for weight management among middle-aged and elderly Finns. Appetite 64:1, 12–19.

Jauho, M & Niva, M (2013) Lay understandings of functional foods as hybrids of food and medicine. Food, Culture and Society 16:1, 43–63.

Jauho, M (2010) Miten riskitieto alkoi ohjata terveyspolitiikkaa: tilastomatemaattiset välineet ja sydäntautien torjunta Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. (How risk knowledge started to guide health policy: statistical equipment and the prevention of heart diseases in Finland after the second world war.) In Alastalo, M & Åkerman, M (eds.) Tieto hallinnassa. (Knowledge in Government. Knowledge Practices in Finnish Society.) Tampere: Vastapaino, 113–140.

Jauho, M (2007) Terveys on työmiehen ainut pääoma. Työ, lepo ja liikunta suomalaisessa terveysvalistuksessa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. (Health is a workingman’s only asset. Work, rest, and exercise in Finnish health education at turn of 19th and 20th century.) Historiallinen aikakauskirja 105:2, 165–177.

Jauho, M (2004) Sosiaalivakuutus ja sosiaalisen vastuun synty – tapaturmavakuutus edelläkävijänä. (Social insurance and the birth of social responsibility – accident insurance as a forerunner.) In Hellsten, K & Helne, T (eds.) Vakuuttava sosiaalivakuutus? (Compelling social insurance?) Helsinki: KELA, 70–89.

Jauho, M (2004) Valtion rakentaminen, lääkärikunnan ammatillistuminen ja valistuneen maallikon synty. (State building, the medical profession, and the birth of the educated layperson.) In Henriksson, L & Wrede, S (eds.) Hyvinvointityön ammatit. (The Professions of Welfare Work.) Helsinki: Gaudeamus, 84–109.

Jauho, M (2003) Normaalin genealogiaa. (Genealogies of the Normal.) Tiede & edistys 28:1, 44–61.

Jauho, M & Lehtonen, T-K (1998) Paha bakteeri, hyvä äiti ja normaaliperhe vuosisadan vaihteen suomalaisessa terveysvalistuksessa. (Bad bacteria, good mothers and normal families in Finnish health education at the turn of the century.) Tiede & edistys 23:1, 11–25.

Non-refereed scientific articles

Jauho, M, Schleifer, D, Penders, B & Frohlich, X (2014) Preface: Food Infrastructures. Limn 4, 1.

Jauho, M (2014) Fat/cholesterol. Limn 4, 12.

Jauho, M (2013) Terveydenhuollon ammattiryhmien terveyspoliittiset näkemykset. In Sihto, M et al. (toim.) Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 357–371.

Jauho, M (2010) Miksi terveyspolitiikka ei tarttunut Väinö Kanniston sydäntauti-havaintoihin 1940-luvulla? (Why did health policy ignore Väinö Kannisto’s research on heart disease in the 1940s?) Yhteiskuntapolitiikka 13:4, 443–449.

Jauho, M (2010) Michel Foucault ja terveyden tutkimus. (Michel Foucault and Health Research.) In Ashorn, U et al. (eds.) Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. (Society and Health. Classic theoretical approaches.) Helsinki: Gaudeamus, 157–173.

Helén, I & Jauho, M (2003) Terveyskansalaisuus ja elämän politiikka. (Health citizenship and the politics of life.) In (1), 13–32.

Jauho, M (2003) Työväenravitsemuskysymys. Ravitsemus ja yhteiskuntapolitiikka Suomessa 1900-luvun alkupuolella. (The problem of workers nutrition. Nutrition and social policy in Finland in early 20th century.) In (1), 146–174.

Scientific books (monographs)

Jauho, M (2007) Kansanterveysongelman synty. Tuberkuloosi ja terveyden hallinta Suomessa ennen toista maailmansotaa. (The Birth of the Public Health Problem. Tuberculosis and the government of health in Finland before Second World War.) Helsinki: Tutkijaliitto. 416 p.

Helén, I & Jauho, M (eds.) (2003) Kansalaisuus ja kansanterveys. (Citizenship and Public Health.) Helsinki: Gaudeamus. 318 p.