Tervetuloa filosofian johdantokurssin praktikumryhmään!

Tältä sivustolta löydät yleiset ohjeet kurssin suorittamiseen, kurssiohjelman sekä linkit luettaviin teksteihin. Osa tekijänoikeuslainsäädännön alainen sisältö on salasanalla suojattua; salasana ilmoitetaan kurssin osallistujille ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Kurssin rakenne ja tavoite

Kurssi koostuu ensisijaisesti tapaamiskerroilla käytävästä ryhmäkeskustelusta. Opiskelijat valmistautuvat tapaamiseen lukemalla kullekin kerralle määrätyn tekstin, jonka pohjalta käydään yhdessä keskustelua mm. filosofian luonteesta, filosofisen argumentaation
luonteesta ja filosofian eri suuntauksista ja tyylilajeista. Filosofisen keskustelun ohella kurssilla käydään myös läpi akateemiseen filosofian opiskeluun liittyviä taitoja, kuten esseekirjoitusta ja tiedonhakua.

Kurssin alkupään tekstin keskittyvät filosofian yleisen luonteen pohdintaan, kun taas myöhäisemmät tektsit tarjoavat esimerkkejä yksittäisistä filosofisista kysymyksistä. Kurssin loppupuolella keskitytään enemmän filosofisen tekstin tuottamiseen opiskelijan näkökulmasta sekä tutustutaan Helsingin Käytännöllisessä filosofiassa tehtävään tutkimukseen esimerkkiartikkelin ja tutkijavierailun kautta.

Suoritus

Keskeisin osa kurssin suoritusta on aktiivinen osallistuminen ryhmässä käytävään keskusteluun. Kurssisuorituksen kannalta onkin olennaista päästä osallistumaan tapaamiskerroille sekä valmistautua niille hyvin lukemalla kyseisen kerran teksti(t) huolellisesti. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat kurssin loppupuolella valitsemiensa tekstien pohjalta lyhyehkön esseen (3–4 sivua), josta he saavat palautetta. Kurssisuoritus arvioidaan yleisellä asteikolla 1–5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *