Ohjelma

Kurssi jakautuu temaattisiin kokonaisuuksiin.

Ti 03.09: Alkutapaaminen, ei luettavaa. Tutustumista, kurssirungon läpikäymistä ja johdattelemista praktikum-työskentelyyn.

Mitä on filosofia?

Pe 06.09: Gilles Deleuze & Félix Guattari: ”Johdanto: kysymme siis…” (s. 13–24) teoksesta Mitä filosofia on?. Gaudeamus, 1993. 

Ti 10.09: Georg Henrik von Wright: ”Filosofi tarkastelee filosofiaa” (s. 189–234) teoksesta Filosofisia tutkielmia. WSOY, 1985.

Pe 13.09: Johanna Oksala: ”Feministinen filosofia nykyisyyden ontologiana”. Teoksessa Oksala Johanna & Werner, Laura (toim.): Feministinen filosofia. Gaudeamus, 2005 (s. 156–173). Tapaamisella keskustelemme myös filosofisten artikkelien lukemisesta yleensä, siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mietimme lukemisen asemaa filosofian opiskelussa ja tekemisessä.

Oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta 

Ti 17.09Kant: Teoksesta Ikuiseen rauhaan toisen osa ”Lopulliset määritykset” (s. 21–34). Lisäksi Jaakko Tuomikosken kirjoittama johdanto (s. 5–11). Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino, 1955. Tapaamisella puhumme myös kommentaarikirjallisuudesta ja tiedon etsimisestä yleensä, esimerkiksi filosofisista ensyklopedioista ja artikkelitietokannoista.

Pe 20.09:  Peter Singer: “Kaikki eläimet ovat tasavertaisia” (s.69–88). Teoksessa Aaltola, Elisa (2013) (toim.): “Johdatus eläinfilosofiaan”. (Alkutekstistä “All Animals are Equal” suomentanut Koskinen, Johanna.) Lisäksi katkelma Jeremy Benthamilta “A Utilitarian View”  (s. 25–26) teoksesta Singer, Peter & Regan, Tom (1989) (toim.): Animal Rights and Human Oblications. Teoksesta löytyy myös Singerin teksti alkukielellä (s.73–86).

Yhteiskuntafilosofia

Ti 24.09: Michel Foucault: Teoksesta Tarkkailla ja rangaista luvun ”Panopticon” alku (s. 266–285 sekä Ilpo Helénin saatesanat ”Yksilöivä kuri” (s. 471–475). Otava, 2000.

Pe 27.09: Judith Butler: Teoksesta Hankala sukupuoli ”Esipuhe” (s. 39–42), ensimmäisen osan alku sivut 47–56 sekä Tuija Pulkkisen ja Leena-Maija Rossin saatesanat ”Suomentajilta” (s. 7–13). Gaudeamus, 2008.

Tutustumista oppiaineeseen ja tutkijavierailu

Ti 01.10: Tutustutaan oppiaineen tutkimukseen lukemalla oppiaineen tutkija Malin Grahnin paperi.

Pe 04.10: Malin Grahnin vierailu.

Kirjoittamisen harjoittelua

Ti 08.10: Luetaan yksi kahdesta vaihtoehtoisesta kandidaatintutkielmasta. Töiden pohjalta käymme läpi esseekirjoittamisen perusteita ja harjoittelemme myös tiedonhakua ja viittauskäytäntöjä.

Tauko

Pe 11.10: Ei tapaamista. Aikaa keskittyä oman esseen kirjoittamiseen.
Ti 15.10: Ei tapaamista. Aikaa keskittyä oman esseen kirjoittamiseen.

Pe 18.10 Lopputapaaminen. Kokoava palaute esseistä ja kurssin teemojen kokoamista. Tarvittaessa voidaan palata myös epäselviksi jääneisiin kohtiin.

Mikäli viimeinen yhteistapaaminen ei riitä kunnolliseen esseepalautteeseen, voidaan sopia erilliset tapaamiset henkilökohtaista palautetta varten väliviikolle 43 tai 2. periodin 1. viikolle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *