Essee

Löydät alta ohjeistuksen praktikum-esseen kirjoitamiseksi. Esseen palautuspäivä on 16.10, ellei asiasta ole sovittu toisin. Palauta essee praktikumin molemmille vetäjille sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Esseetehtävän ohjeet

Kirjoittamisen avuksi kannattaa katsoa myös uudelleen läpi tunnilla esitellyt esseekirjoittamisen perusteet. Huomio erityisesti kohta “Viittaminen”, jonka yhteydestä löytyy nyt myös esimerkki erilaisista viittaustilanteista. Katso huolella läpi myös oppiaineen virallinen esseeohjeistus. Moniste on jaettu osallistujille praktikum-tapaamisessa ja sähköisesti se on luettavissa täältä.

Akateemisen esseen kirjoittaminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *