Aiemmat hankkeet

Kansainvälisen nuorisorikollisuuskyselyn neljäs aineistonkeruukierros (ISRD4) toteutetaan koulujen kevätlukukaudella 2022. Tätä ennen ISRD on toteutettu kolmesti aiemmin vuosina 1992, 2005 ja 2012.

Alunperin ISRD:n osallistuneet maat olivat eurooppalaisia mutta kysely on sittemmin laajentunut globaaliksi nuorisorikollisuuden mittariksi. Kyselyyn osallistuneiden maiden määrä on kasvanut jokaisella aineistonkeruukierroksella. Suomi on osallistunut ISRD:n kaikille aineistonkeruukierrokselle ja kysely on toteutettu alusta asti Helsingissä sekä Turussa.

ISRD:n osallistujamaat kullakin aineistonkeruukierroksella:

ISRD 1 – 12 maata

ISRD 2 – 31 maata

ISRD 3 – 36 maata

ISRD 4 – 49

Tarkempia tietoa aiemmista aineistonkeruista löytyy ISRD-hankkeen kotisivuilta.