Hanke

Kansainvälinen nuorisorikollisuuskysely (eng. International self-report delniquency study, ISRD) tuottaa seurantatietoa nuorten tekemästä ja kokemasta rikollisuudesta. Kansainvälisen nuorisorikollisuuskyselyn neljäs (ISRD4) aineistonkeruukierros toteutetaan valikoiduissa kaupungeissa noin 50 maassa. Aineisto kerätään 13-17-vuotiaiden nuorten vastauksista ja keruu toteutetaan yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa. Suomessa ISRD-tutkimusta on toteutettu hankkeen alusta lähtien ja aiemmissa tutkimuksissa mukana ovat olleet Helsinki ja Turku.

Tutkimukset ovat tuottaneet ainutlaatuista tietoa helsinkiläisten ja turkulaisten nuorten turvallisuudesta ja rikoskäyttäytymisestä jo 1990-luvulta alkaen. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko rikoskäyttäytymisen riskitekijöissä havaita eroavaisuuksia eri maissa ja alueilla. Lisäksi hankkeen avulla voidaan vertailla kansainvälisesti ja kansallisesti kaupunkialueiden rikostasoja.  Tutkimus nojaa itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksen metodologiaan. Kyselyjä käytetään rikollisuuden tutkimuksessa, koska vain pieni osa rikoksista tulee poliisin tietoon.

Tässä blogissa esitellään ISRD4-hanketta. Neljännessä hankkeessa selvitetään vastaajien väkivaltakäsityksiä, identiteetin ja vähemmistöjen teemoja ja verkkorikollisuutta.  Lisäksi hankkeessa tarkastellaan nuorten jengikäyttäytymistä ja siihen liittyvää rikollisuutta suurissa pohjoismaisissa kaupungeissa.