Kehittäjän taito on taitoa rakentaa yhteisiä oppimisen tiloja

Kehittäjän työ on entistä useammin erilaisten ihmisten ja osaamisten yhteen saattamista sekä vuorovaikutusprosessien rakentamista. Tämä todentuu mainiosti myös EK:n Oivallus-hankkeen videoklipissä: millaista on työ tulevaisuuden Suomessa? Sanoman voisi tiivistää sanapareihin yhteisöllinen oppiminen ja yhdessä luomisen taidot – näitä taitoja tulisi kasvattaa jo perusopetuksessa.

Työelämän monimutkaiset ehkä kinkkisetkin tilanteet, edellyttävät meiltä yhteisöllistä ja jaettua asiantuntijuutta, ihmisten osallistamista ja yhteiskehittelyä. Hyvä lisäys olisivat myös luovuutta ja kehittämistä tukevat tilat.

Kehittäjä on se, joka osaa synnyttää näitä uusia kehittämisen paikkoja. Uskaltaisin väittää, että kehittäjä on entistä enemmän erilaisten suhteiden rakentelija. Ja kehittäjä voi olla meistä kuka vain. Useimmiten kehittäjän taitoja odotetaan esimiehiltä, projektin vetäjiltä, henkilöstön kehittäjältä tai erilaisilta muutosvalmentajilta.

Entä se kehittäjän osaaminen? Se on ainakin taitoa:

  • johtaa ja mahdollistaa uuden oppimista (organisaation strategia kompassina)
  • rakentaa henkisiä ja sosiaalisia tiloja ihmisten kohtaamiselle
  • muodostaa hyviä kysymyksiä, ihmetellä ja olla utelias vieraillekin ajatuksille
  • ohjata yhteisen kehittämisen hetkiä tai -kenttää sopivilla välineillä ja mielenlaadulla
  • kuljettaa prosessia eteenpäin ja olla sopivasti herkkänä vaihtoehtoisille reiteille
  • luoda näistä erilaisten ihmisten ja osaamisten kohtaamisesta uudenlaista synteesiä.

Lista ei ole täydellinen tai edes tärkeysjärjestyksessä. Jokainen kerta on myös erilainen – ehkä siinä yksi kehittämistyön lumo.

Lisää pohdintaa, hyviä kysymyksiä ja ajatusten vaihtoa näistä ja muista kysymyksistä myös Palmenian kehittäjävalmennuksessa. Vierailijana myös FT, tutkija, kouluttaja Lauri Järvilehto, metafyysinen tutkimusmatkailija ja Sherlock Holmes -fani. Lisää Laurin ajattelusta Ajattelun ammattilainen-blogissa,

Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopiston Kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmeniassa ja häntä innostaa erityisesti yhteinen ajattelu ja yhteiskehittely, osallistamisen erilaiset tavat, luova ideonti, asiantuntijuus työssä ja ratkaisukeskeinen työote.

Mari Juote-Pesonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *