Eläköön Penger!

Eläköön Penger! -toiminnan tarkoituksena on elävöittää penkereen ulkoalueita siten, että ne edistävät erityisesti ekologista, kulttuurista ja sosiaalista kestävää kehitystä, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä, mahdollistavat monialaista ja monitieteistä ulko-opetusta ja edistävät ulkona oppimisen laaja-alaista pedagogista tutkimusta. Eläköön Penger! -hanke on osa KekePeda-työryhmän toimintaa.

TAVOITTEET:

 • Kestävän kehityksen kasvatus näkyväksi ja toiminnalliseksi.
 • Viheralueet vähäisiä: lisätään niitä.
 • Ulkoalueet vähäisellä käytöllä: mahdollistaa turvavälit.
 • Monitieteinen potentiaali käyttöön.
 • Omistajuus: meidän kampus (esim. ulkoalueilla ei nimiä).

AVAINSANAT:

 • Tarinallisuus, berättande, storytelling
 • Historia, historia, history
 • Kulttuuri, kultur, culture
 • Alueellisuus, territorialitet, territoriality
 • Pedagogisuus, pedagogik, pedagogy
 • Monitieteisyys, tvärvetenskap, multidisciplinarity
 • Toiminnallisuus, funktionalitet, hands-on
 • Tutkimuksellisuus, forskning, inquiry based

ALUEET:

ULKOALUEIDEN NIMIKILPAILU: Tulossa syksyllä 2021! Siltavuorenpenkereen ulkoalueilla ei ole nimiä, keksitään yhdessä sellaiset! Olisiko meillä Opintopolku, Opetussuunnitelmakuja, Hankehautuumaa-aukio tai Keksintökatu? Ideoidaan yhdessä!

Sivujen käännös ruotsiksi ja englanniksi tulossa.

SUUNNITELMIA:

Eläköön Penger! -työryhmä: