Aloite

Kestävän kehityksen näkökulmien sisällyttäminen opetukseen ja tutkimukseen tulee nostaa yliopiston strategian ydinalueeksi.

Helsingin yliopiston vuosien 2013-2016 strategiassa mainitaan, että HY tukee tutkimuksessaan ja toiminnassaan kestävää kehitystä. Meidän mielestämme HY:n kaiken toiminnan tulee sen sijaan perustua kestävälle kehitykselle. Kestävän kehityksen tulee näkyä erityisesti opetuksessa, mikä tulisi huomioida myös yliopiston strategiassa. Jos kestävän kehityksen opetus ei näy HY:n uudessa strategiassa, on se selkeä signaali siitä, ettei asiaa pidetä tärkeänä.

Globaalien ongelmien, kuten ympäristökriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden, ratkaisuun tarvitaan aidosti tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä lähestymistapaa. HY:n tulee ottaa asiassa johtajan rooli ja profiloitua maailmalla niiden edelläkävijöiden joukkoon, jotka tuottavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Monet maineikkaat yliopistot esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa ovat jo ottaneet selvän roolin kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Myös Aalto-yliopiston strategiaan on jo nyt kirjattu kestävyyden ja vastuullisuuden sisällyttäminen kaikkeen opetukseen ja tutkimukseen.

Jotta kestävä kehitys ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi, on myös sen konkretisoiminen tärkeää strategiatasolla. Strategiassa tulee määritellä toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet viedään käytäntöön. Yliopistojen kestävän kehityksen työssä suurena haasteena tuntuu olevan ennen kaikkea se, että vastuu toimeenpanosta on toisaalta kaikilla mutta toisaalta ei kenelläkään. Helsingin yliopistolle tarvitaan kestävän kehityksen kunnianhimoinen suunnitelma ja vastuuhenkilö. Tieteidenvälistä kestävän kehityksen opetusta koordinoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvitaan oma tiedekunnista irrallinen yksikkönsä.

Jos Helsingin yliopisto haluaa esiintyä globaalien ongelmien ratkaisijana, tulee pitkän tähtäimen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden olla kaikessa HY:n toiminnassa prioriteettina. Me Helsingin yliopiston Ympäristömuutoksen ja -politiikan opiskelijat esitämmekin, että kestävän kehityksen tulee näkyä tulevassa strategiassa niin ylätasolla kuin läpäisevästi tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.