Ensimmäinen kutsukirje

Helsingin yliopistossa järjestetään 5.-6.2.2015 valtakunnallinen symposiumi Kirjoittamisen tutkimuksen päivät. Sen tavoitteena on koota yhteen kotimaisia kirjoittamisen tutkijoita ja esitellä ajankohtaista tutkimusta.

Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi koulun kirjoittaminen, akateeminen kirjoittaminen, kaunokirjallinen kirjoittaminen, verkkokirjoittaminen ja ammatissa/työelämän kirjoittaminen. Mukaan mahtuu niin ensi kuin toisellakin kielellä kirjoittamisen tutkimusta. Kirjoittamisen tutkimuksella tarkoitamme tässä tieteellistä tarkastelua, jossa vastataan johonkin tutkimuskysymykseen ja tarkastellaan empiiristä aineistoa systemaattisesti, esimerkiksi tekstien analyysin, haastattelu- tai kyselytutkimuksen, etnografisen havainnoinnin tai jonkin muun menetelmän avulla. Toivotamme tervetulleiksi kirjoittamisen tutkimusta ja tutkijoita kaikilta aloilta, esimerkiksi kielitieteistä, kirjallisuustieteestä, kasvatuspsykologiasta, sosiologiasta ja logopediasta.

Kutsumme mukaan kolmentyyppisiä esitelmiä:
(1) tutkimusasetelman kuvauksia, joissa kerrotaan tehdyn, tekeillä olevan tai suunnitellun tutkimuksen tarkoitus (motivointi/tutkimusaukko) sekä esitellään tutkimuskysymys, aineisto, menetelmä(t) ja teoreettinen kehys (keskeiset käsitteet)
(2) meta-analyysityyppisiä selvityksiä, joissa muodostetaan synteesiä kotimaisesta tai kansainvälisestä tutkimuksesta ja nostetaan esiin keskeisiä tuloksia ja tutkimuksen aukkokohtia kirjoittamisen tutkimuksen jonkin osa-alueen tai aihepiirin osalta
(3) perinteisiä tieteellisiä esitelmiä, joissa kuvataan tutkimus lyhyesti ja fokusoidaan johonkin tutkimuksen alakysymykseen

Symposiumin on tarkoitus olla rakenteiltaan kevyt: Yksi sali, jossa kaikki esitelmät pidetään, ohjelma sähköisesti verkossa, ei osallistumismaksua, omakustanteinen illallinen. Osallistua voi esitelmällä tai ilman.

Ilmoittautumisaika on 15.10.–10.11.2014. Abstraktin jättäminen ja ilmoittautuminen tapahtuvat e-lomakkeella.

Järjestelytoimikunta:
Henna Makkonen-Craig (pj., suomen kieli, HY), Kimmo Svinhufvud (vpj., Kielikeskus, HY), Lauri Haapanen (suomen kieli, HY), Tuula Lehtonen (Kielikeskus, HY), Taru Nordlund (suomen kieli, HY), Sara Routarinne (Opettajankoulutuslaitos, HY)