KouKi ry – Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö

pöllömerkkiKouKi ry (ent. Kouvolan Kieltenopiskelijat ry) on Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö. Se perustettiin Kouvolassa vuonna 1971 valvomaan silloisessa kieli-instituutissa opiskelleiden etuja. Kun kieli-instituutti muuttui käännöstieteen laitokseksi ja osaksi Helsingin yliopistoa 1981, ainejärjestö liittyi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi. KouKi seurasi myös perässä, kun käännöstieteen laitos muutti fyysisesti Kouvolasta Helsinkiin ja kun se hajautettiin ensin eri kielten laitoksiin syksyllä 2009 ja vuoden 2010 alusta Nykykielten sekä Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksiin. Nykyinen koulutusohjelmarakenne korvasi vanhan laitosrakenteen vuoden 2018 alussa.

Vuoden 2017 syksystä alkaen kaikki Helsingin yliopiston varsinainen käännösopetus on järjestetty Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. KouKi edustaa siis etupäässä tämän maisteriohjelman opiskelijoita, mutta kaikki kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat koulutusohjelmaan katsomatta ovat tervetulleita.

KouKin toimintaan kuuluu mm. kääntäjäopiskelijoiden etujen valvonta, erilaisten työelämätilaisuuksien ja muun sosiaalisen toiminnan järjestäminen jäsenistölleen sekä yhteydenpito muihin opiskelijajärjestöihin. KouKilla on myös käännöspalvelu, joka välittää käännöstöitä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä opiskelijoille. Lisäksi ainejärjestö julkaisee Vääntäjä-lehteä.

Jäseneksi liittyminen

KouKin jäseneksi voi liittyä KouKin tapahtumissa tai netissä liittymislomakkeella. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston käännösaineiden opiskelijat ja muut kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat.

KouKi somessa

KouKin löytää Facebookista ja Instagramista, ja jäseniä suositellaan liittymään myös KouKin Facebook-ryhmään, jossa tiedotetaan tapahtumista ja käydään opintoihin ja kääntämiseen liittyvää keskustelua. Suunnitteilla on myös oma Discord-palvelin.

KouKin sähköpostilista

KouKin sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä viestin ”subscribe kaantajat-lista” (ilman lainausmerkkejä, viestin aihe jätetään tyhjäksi) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Listalle pääsee myös jäseneksi liittymisen yhteydessä ruksimalla kohdan liittymislomakkeessa.