Koulutus

Kevätlukukauden 2018 aikana toteutetaan KuKaS-hankkeessa seuraavat koulutukset:

Perustutkintovaiheessa oleville:

Teologian ja uskonnon tutkimuksen kandidaattiohjelman työssäoppimiseen soveltuva kurssi on Teologinen asiantuntijuus monikulttuurisessa ympäristössä. Kurssiin sisältyy harjoittelua pienryhmäisen uskonnon opetuksessa. Kokonaisuutena kurssi on 5 opintopistettä.

Kurssi Katsomusten kohtaaminen koulussa on tarjolla teologian ja uskonnon tutkimuksen koulutusohjelmissa. Sen voi suorittaa joko kandidaattivaiheen tai maisterivaiheen temaattisena kurssina. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa kurssin.

KuKaS-hanke on myös mukana Jyväskylän yliopiston ohjaajakoulutuksessa sekä Helsingin yliopistossa yhdellä esi- ja alkuopetuksen opettajakoulutuksen kurssilla sekä yhdellä monikulttuurisuuskasvatuksen kurssilla.

Täydennyskoulutusta yhteistyössä Espoon suomenkielisen opetuksen kanssa:

Oppilaanohjaajille ja tutoropettajille tarjotaan kahden päivän sekä ennakko- ja välitehtävien kokonaisuutta Kulttuuri- ja katsomusreflektiivisyys. Lisäksi tarjolla on kaksi kaikille avointa iltapäiväkoulutusta, Uskonnot ja katsomukset työelämässä sekä Oppilaan identiteetin tukeminen koulun arjessa.

Espoon väkeä koulutuksessa yliopistolla 16.3.2018.

Opettajakouluttajien koulutukset:

KuKaS-hanke on mukana Turun yliopiston Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden kehittämishankkeen seminaarissa opettajakouluttajille. Lisäksi KuKaS-hanke pitää alustuksen ja teemaryhmän OPEOSAA-hankkeen risteilyllä, joka kokoaa opettajankouluttajia, ainelaitosten edustajia, harjoittelukoulujen opettajia sekä opiskelijoita.