Laura Ekholm

Pääsin opiskelemaan kansatiedettä 2011, yhden lukion jälkeisen välivuoden jälkeen.  Kansatiede tuli yliopiston hakuoppaassa eteeni, ja huomasin, että se oli täydellinen vaihtoehto minulle. Nyt kolmen vuoden opiskelujen jälkeen olen edelleen tyytyväinen valintaani.  Kansatieteen lisäksi olen opiskellut sivuaineinani yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiologiaa, koska halusin tehdä tutkinnostani mahdollisimman monipuolisen, ja nähdä muidenkin kuin oman tiedekunnan meininkiä.

Elämääni mahtuu (onneksi) muutakin kuin opiskelua. Koska ilmeisesti yliopisto ilmapiirinä miellyttää minua niin kovin, olen päätynyt vielä työskentelemään yliopistolle. Työskentelen tällä hetkellä Helsinki Think Companyssa, joka on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen tuotos.

HTC on keskustakampuksen ytimessä sijaitseva kohtaamisten tila ja paikka uudenlaiselle akateemiselle yrittäjyydelle. Tila toimii sekä yhteisöllisenä työtilana että erilaisten tapahtumien areenana. Think Companyn tavoitteena on tuoda opiskelijat, tutkijat, yrittäjät ja kaikki akateemisesta yrittäjyydestä kiinnostuneet yhteen.  Think Companylla voi järjestää tapahtumia, ja meiltä host-teamin jäseniltä voi aina pyytää apua missä tahansa kysymyksissä, sparrausta ja apua saa! Think Companyn kanssa on myös mahdollista tehdä esimerkiksi kurssiyhteistyötä sekä pyytää meitä vierailuille asian tiimoilta.
Helsinki Think Companyn uudet nettisivut avautuivat juuri, käy ihmeessä tutustumassa, http://thinkcompany.fi  

Itse päädyin Think Companylle viime syksyn haun kautta, kun kaipasin uusia tuulia työelämässä. Kannustimena toimi myös se, että olin itse kyllästynyt siihen, ettei yliopistolla ollut mielestäni tarpeeksi monipuolista työelämään opastamista, ja esimerkiksi yrittäjyyttä työllisyysvaihtoehtona ei markkinoitu. Huomasin itse ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana, että perinteiset kansatieteelliset uravaihtoehdot eivät innostaneet minua niin paljon kuin opiskeluiden alkuvaiheessa, ja koin että suuntaa ja apua oli vaikeaa löytää yliopistolta. Koen, että oma suurin ”heräämiseni” tapahtui eräällä kurssilla, jossa minulla oli parini kanssa tehtävänä suunnitella tiedote yrityksille kansatieteen opiskelijoista ja harjoittelupaikoista. Kurssin jälkeen aloin miettiä enemmän ja enemmän yrittäjyyttä ja yritysmaailmaa vaihtoehtona itselleni. En näe yritysmaailmaa huonona työllistymisvaihtoehtona, vaikka perinteisesti se on saattanut nostattaa humanistien karvat pystyyn.

Itse olen tällä hetkellä ainoa Think Companylla työskentelevä humanisti, ja olen saanut lukemattomia kertoja selittää mitä opiskelen. Monesti kansatiede sekoitetaan kansantaloustieteeseen, ymmärrettävää toki. Vastoin omia ennakkoluulojani moni on ollut hyvin kiinnostunut, ja olen käynyt kevään aikana lukemattomia hienoja keskusteluita ihmisten kanssa. Innostavista keskusteluista syntyi muun muassa humanistien monialainen työelämätapahtuma Uusille Urille, jota vietettiin 5.5.2014.  Tapahtuma oli täysin opiskelijoiden luoma ja järjestämä.

Think Company on kaikille avoin, ja toivoisin näkeväni tilassa enemmänkin humanisteja. Paikalle ja tapahtumiin voi ja kannattaa tulla, vaikka aiheet ja tapahtumien järjestäjät eivät olisi tuttuja.

 Think Company on matalankynnyksen paikka ja toivotan kaikki oikein sydämellisesti tervetulleiksi. Yleensä parhaat jutut syntyvät kohtaamisista!

Itse valitsen seuraavaksi kuukauden kansatieteilijäksi Pia Olssonin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *