Laatutyön käytäntöä ja teoriaa

jari5

Jari Lavonen on opettajankoulutuslaitoksen johtaja. Hän on myös yliopiston laadunhallinnan ohjausryhmän jäsen.

Joulukuu on ollut monipuolinen laatutyön kannalta.

Opettajankoulutuslaitos valmistautui hallintokauden viimeiseen henkilöstökokoukseen keräämällä henkilökunnalta itsearviointipalautteen verkkolomakkeella. Tavoitteena on käyttää sitä hallintokauden 2009—2013 toiminnan arvioimiseen ja uuden suunnittelemiseen. Kerättyjä tietoja tarkasteltiin kauden viimeisessä henkilöstökokouksessa ja asetettiin tavoitteita seuraavalle hallintokaudelle. Erityisesti arvioitiin missä määrin laitoksella oltiin edistytty keskeisten tavoitteiden suunnassa.

Joulukuussa on laadittu laitoksen laatuasiakirjoja, erityisesti toimintakäsikirjaa. Kirjoittamista on edeltänyt yliopiston tason asiakirjoihin perehtyminen ja laitoksen prosessien ja tehtävien analysointi. Käytännössä on kirjoitettu kuvauksia toimintatavoista, kuten palautteen keräämisen ja käsittelyn prosesseista ja johtajien tehtävistä. Johtajien tehtävien kuvauksista on hyötyä, kun laitokselle rekrytoidaan johtajia seuraavalle hallintokaudelle. Toimintakäsikirjan laatiminen ajoittuu siis erinomaiseen ajankohtaan.

Jari Lavonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *