Pohjois-Haagan ostari

Pohjois-Haagan ostarifoorumi 3.6.

Julkistamistilaisuus 2.6.2015!

Ostoskeskukset julkisina tiloina -tutkimushanke Helsingin yliopistolla on päättymässä ja tulokset julkistetaan tiistaina 2.6. järjestettävällä bussiretkellä kaupunkitoimittajille. Mukaan on tulossa myös kaupungin virkamiehiä ja arkkitehteja.

Tarkoitus on tilaisuudessa esitellä retkeläisille yhdessä ostaria ja sen tilannetta ja ostarifoorumilaisia sekä ostarifoorumissa kehiteltyä Pohjois-Haagan mallia eli kaupungin palvelujen yhdistämistä ostarilla.

Bussi porukoineen saapuu Pohjois-Haagan ostarille n. klo 10.20. Sitten kokoonnutaan työväenopistolla ja pidetään pieniä puheenvuoroja ja katsastetaan ostaria. Minä esittelen foorumilaisia ja toimittajat saavat kysellä yhteisesti ja erikseen. Bussi jatkaa matkaansa kohti Myllypuroa n. klo 11.10.

Tervetuloa siis mukaan kaikki kynnelle kykenevät ostarista kiinnostuneet!

Nyt on mahdollista saada ostarifoorumin viesti julkisuuteen ja aikaan painetta sille, että jotain tapahtuu. Mitä enemmän porukkaa, sen vahvempi viesti lähtee.

Seuraavana iltana ke 3.6. klo 18 on sitten työväenopistolla ostarifoorumin kokous, jossa voimme lukea päivän lehtiä ja pohtia jatkotoimia.

*************

Ostarifoorumissa 13.4. 2015 tapahtui:

Paikalla oli tällä kertaa useampi kaupungin virkamies ja uusi kasvo foorumissa: Aija Blad (Nuorisoasiainkeskus, PAKKA-hanke), Matti Pääkkönen (Nuorisoasiainkeskus), Anna-Mari Aalto (sosiaalivirasto),  Karin Rantala (PAKKA-hanke).

– Kaupunginjohtajan selvitys ostarifoorumin kirjelmän ja käynnin pohjalta on vielä tekeillä.

– Myöskään tilakeskuksen selvityksestä kaupungin palvelujen integroinnista ei ollut uutta kerrottavaa. Mäenpää pyrkii tapaamaan kiireistä tilakeskusta.

– Pohjois-Haagan yhteiskoulun, nuorisotoimen ja työväenopiston neuvottelut ostarille sijoittumisesta ja vuorottelukäytöstä ovat nin ikään kesken. Neuvotteluja kuvataan vakaviksi ja realistisiksi. Tekniset selvitykset on tehty. Nuorisotoimen tilatarve on varmistunut, kuten myös työväenopiston pysyminen ostarilla. Jos nämä toimijat tulevat ostarille, se voi avata pään muillekin tilojen ja toimintojen muutoksille.

– Rantala kertoi PAKKA-hankkeen (paikallinen alkoholipolitiikka, ehkäisevä päihdetyö) tuomisesta Pohjois-Haagaan, jossa on aktiivinen asukasyhteisö. Pelkän ostarin sijasta kohteena on koko Pohjois-Haaga. Luvassa on tempauksia, keskusteluja, asiakasarviointeja ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

– Uutena asiana Mäenpää kertoi ostariyhtiön selvityttävän vielä vaihtoehtoa, että osa ostarista voitaisiin purkaa ja uudisrakentaa vanhaa ostaria ja sen arvokkaimpia osia kunnioittaen. Selvitys valmistuu toukokuussa. Keskusteltiin siitä, miten selvitys vaikuttaa koulun, nutan ja työväenopiston neuvotteluihin nykyisestä Itellan tilasta, sekä siitä, miten mahdollinen uudisrakentaminen vaikuttaisi asukaslähtöisen yhteiskäyttötilan saamiseen ostarille.

– Mäenpää kertoi suunnitelmasta julkistaa tutkimushankkeen tuloksia kullakin asuinalueella erikseen, jolloin ostarifoorumit ja alueiden toimijat pääsisivät esiin. Julkistamistilaisuus on toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.

– Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 3.6. klo 18 työväenopistolla

******

Ostarifoorumissa työväenopistolla 4.2.2015 tapahtui:
– Mäenpää kertoi, että kaupungin tilakeskuksesta ei ole uutta kerrottavaa, siellä ei ole resurssipulan takia pystytty edistämään asiaa, ikävä kyllä

– Koskela kertoi, että koulu ja nuorisotoimi (osastopäällikkö Mikko Vatka) neuvottelevat tilan saamisesta ostarilta heille yhteiskäyttöön, koulun tavoite on aloittaa uusissa tiloissa jo 1.9.15

– todettiin, että koulun avulla saadaan pää auki laajemmalle ostarin kehittämiselle – sieltä voi aueta muitakin tiloja uuteen käyttöön omistajanvaihdosten tai vuokraamisen kautta

– Koskela, Kovero ja Mäenpää kertoivat Koveron järjestämästä kaupunginjohtajan tapaamisesta 23.1: Pajunen oli suhtautunut asiaan myönteisellä mielenkiinnolla ja luvannut selvittää asiaa muutamassa viikossa – tätä pidettiin hienona saavutuksena ja päätettiin odottaa selvityksen tulosta, ennen kuin ryhdytään uusiin vaikutusyrityksiin kaupungin suuntaan

– Mäenpää kertoi avin tarkastajan haastattelusta koskien avin toimintamahdollisuuksia pubien häiriöiden suhteen: sanktioita anniskelulupien suhteen voidaan käyttää mutta ne kiristyvät melko hitaasti, pubien keskittymiseen eivät voi juuri puuttua, melun suhteen avilla ei ole toimivaltaa, Keskipiste ja Helmi ovat saaneet avilta ohjaavan kirjeen 2012 sekä huomautuksen lokakuussa 2014 – keskusteltiin ideasta ostarin yleisestä järjestyksenvalvojasta joka valvoisi kaikkia pubeja ja ulkotiloja

– Mäenpää kertoi kaupungin aloittaneen 3.2. päihteiden käyttöä ehkäisevän PAKKA-hankkeen jalkauttamisen ostarille (mukana kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö, poliisi, avi, Hgin Klaari, sote-virasto, Ehyt ry): olivat yllättyneet miten lähellä asuintalo on, päättivät osallistaa hankkeeseen ostarifoorumin, paikallisen median ja sos. median, hakevat päättäjien tukea hankkeelle, kokoontuvat 13.3. luonnostelemaan toimintasuunnitelmaa, nimeävät PAKKA-koordinaattorin – keskusteltiin hankkeesta ja päätettiin valtuuttaa Tarja Kovero ostarifoorumin PAKKA-kontaktiksi

– keskusteltiin esim. Riistavuoren palvelukeskuksesta, joka toimii monta toimintoa kokoavana olohuoneena ja on avoin yhteistyölle – sellainen toimintamalli voisi näyttää esimerkkiä ostarin senioripainotteiselle kohtaamispaikalle, päätettiin seuraavassa kokouksessa keskittyä tämän kohtaamispaikan eli avoimen asukastilan kehittelyyn

– Mäenpää kertoi uudesta kaupunkiaktivismia koskevasta tutkimushankkeestaan yliopistolla (ks. kaupunkiaktivismi.wordpress.com) – hän jatkaa kuitenkin vielä kevätkauden myös ostarien parissa

– seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 13.4. klo 18 – tervetuloa sinne!

 

Ostarifoorumin kokouksessa työväenopistossa 10.12.2014 tapahtui:
Pasi Mäenpää kertoi, että kaupungin tilakeskus on alkanut selvittää kaupungin palvelujen keskittämistä ostarille sen tarjoamien kokonaisetujen johdosta! Tilakeskuksenkin tietojen mukaan kirjasto johtoa myöten vastustaa muuttoa, nuorisotoimen johdon kanta ei ole vielä tiedossa. Aluksi selvitetään tarkemmin ostarin rakennuksen kunto. Asiassa on monta eri palikkaa ja tekijää soviteltavana. Riskinä voi olla, että tilakeskuksen resurssit eivät riitä monimutkaiseen selvitystyöhön, joten keskusteltiin siitä, miten Ostarifoorumi voisi vielä vaikuttaa asian priorisointiin tilakeskuksessa esim. julkisen keskustelun kautta – kaupunginjohtajalle menevän kirjelmän lisäksi.

Tarja Koskela kertoi, että Pohjois-Haagan yhteiskoulu etsii lisää pitkäaikaista tilaa vuokralle tai ostettavaksi. Pohdittiin voisiko koulua pitää ostarilla nuorisotilassa ja todettiin, että koulun mukaantulo suurentaa entisestään palapeliä, jota ostarille ollaan kokoamassa kaupungin palveluista ja niiden ympärille.

Marja Jokinen kertoi, että nuorisotoimen edustajia oli käynyt edellisenä päivänä katsomassa ostarin tiloja työväenopistossa ja Itellan tilassa. Jokisen omasta mielestä työväenopisto voisi siirtyä Itellan tilaan, jos sinne remontoitaisiin soveltuviksi tiloiksi – se olisi jopa parannus heidän huonojalkaisille kävijöilleen, joita nyt on avustettava portaissa. Silloin kakkoskerros eli nykyinen opiston tila voisi jäädä nuorisotoimelle, kuten he ovat toivoneet.

Mari Aghaleyanlor kertoi ostarin ravintoloiden omistustilanteesta. Yrittäjät pääosin omistavat tilansa itse. Keskusteltiin siitä, voisivatko jotkut näistä tiloista olla tarjolla kaupungin palveluille tai yksityisille palveluille, esim. kahvilaksi.

Elli Oila ja Tarja Koskela pohtivat sitä, kannattaako Ostarifoorumin yrittää ajaa kirjastoa ostarille, joka ei itse sitä halua. Riskinä voi olla, että koko hanke tyssää tästä syystä. Pahinta olisi, jos joku keksisi, ettei kirjastoa alueella tarvita ollenkaan. Keskusteltiin riskeistä ja päädyttiin siihen, että pidetään koko palvelujen pakettia esillä ja katsotaan, mikä siinä alkaa näyttää toteuttamiskelpoiselta. Todettiin myös, että pelkän Itellan tilan käyttöönotolla tuskin saadaan vielä riittävästi tilaa koko kaupungin palvelujen paketille. Silloin kirjastoa ei ikään kuin tarvittaisi mukaan – vaikka toisaalta se lienee sekä asukkaiden että ostariyhtiön ja yrittäjien kannalta houkuttelevin palvelu saada ostarille.

Samassa yhteydessä keskusteltiin asukastilatarpeesta. Jari Aho uudisti toiveen matalan kynnyksen asukastilasta, joka toimii arkisena kohtaamis- ja oleskelupaikkana. Sellainen sopisi juuri ostarille, kun taas nykyinen Ilkankulman asukastila ei sellaisena palvele. Oila ja Koskela kertoivat Pohjois-Haaga Seuran saaneen pitkän työn jälkeen pari vuotta sitten Ilkankulman toimimaan käytännöllisesti ja palvelemaan monenlaisia paikallisia tahoja ja tarpeita. Päätettiin pitää kohtaamispaikka-tyyppinen asukastila mukana ostarin ”toivomuslistassa” kaupungin palvelujen kanssa yhteiskäyttöisenä ja siksi hallintokuntien kanssa aikanaan neuvoteltavana hankkeena.

Koskela kertoi saaneensa sovittua ylipormestarin asukasillasta loka-marraskuussa 2015.

Allekirjoitettiin kaupunginjohtajalle vietävä kirjelmä, jonka lopullinen versio oli nähtävillä Ostarin joulu -tapahtumassa. Valtuutettiin Tarja Kovero pyytämään kaupunginjohtajalta audienssia tammikuussa 2015. Päätettiin jättää kirjelmä Ostarifoorumin jäsenten ja siihen mukaan haluavien allekirjoitettavaksi työväenopistolle. Huomatkaa, että opisto on kiinni 22.12. – 6.1. sekä viikoilla 51 ja 2 auki tavallista lyhyemmin klo 9 – 15!

Ostarifoorumin seuraava kokous päätettiin pitää ke 4.2. klo 18. Tervetuloa!

****************

Ostarifoorumin toisessa kokouksessa 19.11.2014

– viilattiin yhdessä kaupungin johdolle lähetettävää kirjelmää, jossa esitetään kaupungin palvelujen keskittämistä ostarille

– päätettiin allekirjoittaa se ostarifoorumin nimissä ja panna perään ostarifoorumin jäsenien nimet ja tittelit (asukas, yrittäjä jne.)

– päätettiin esitellä kirjelmää pohjoishaagalaisille Ostarin joulu -tapahtumassa 29.11. ja kutsua sen myötä mukaan ostarifoorumiin (ei kerätä adressia mutta kutsutaan mukaan foorumiin ja sitä kautta allekirjoittajaksi)

– päätettiin pyytää audienssia ja lähettää delegaatio luovuttamaan kirjelmä kaupunginjohtajalle

– osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri työväenopistosta kertoi, että opisto aikoo pysyä ostarilla Maunula-talon valmistuttuakin eli vuoden 2016 jälkeen

– Riina Hirvonen ja Pekka Luomanmäki nuorisoasiainkeskuksesta kertoivat, että nuorisotoimi haluaa siirtää nuorisokahvila Clubin (Kaupintie) ja Haagan nuorisotalon (Teuvo Pakkalantie) toiminnot ostarille

– Tarja Koskela on kertonut Pohjois-Haagan yhteiskoulun tarvitsevan lisätilaa, mahdollisesti ostarilta

– nykyisen Itellan tilan omistava Trevian Asset Management on osoittanut kiinnostusta vuokrata tilan kaupungille lähivuosina

– kaupungin tilakeskus on todennut, että kirjaston nykyinen tila Kaupintiellä ei sovellu muutettavaksi asumiseen

– keskusteltiin ostarin häiriöistä ja niiden syistä sekä todettiin, että kaupunki aikoo helmikuussa 2015 tulla ostarille alkoholihaittoja paikallisin toimin vähentävällä Pakka-hankkeella – seuraa aiheesta sosiaalista mediaa!

– keskusteltiin Elli Oilan ehdotuksesta saada ostarille seniorien treffipaikka ja Tarja Koskelan ideasta kokeilla ostarilla uudenlaista asukastaloa kaupungin palvelujen yhteydessä – todettiin että kaupungin palvelujen keskittymä mahdollistaisi näidenkin hyvien ideoiden realistisen kehittelyn

– pohdittiin työväenopiston, nuorisotilan ja kirjaston tilatarpeita ja todettiin, että ostarilla olisi tarjolla tilaa n. 1 200 m2, kun ne nykyisin sijoittuvat yhteensä n. 1 500 m2:n tiloihin – kustannusvertailua varten ei ole tarpeeksi tietoja käytettävissä

– sovittiin seuraava ostarifoorumin kokous ke 10.12. klo 18

****************************************************************************************

 

Pohjois-Haagan ostarifoorumin seuraava kokous on ostarilla työväenopiston tiloissa         ke 19.11. klo 18.

Tervetuloa, ks. agenda tästä alta!

Ostarifoorumi perustettu. Tavoitteena kirjasto ja nuorisotila ostarille!

Keskiviikkona 22.10.2014 pidettiin Pohjois-Haagan ostarilla työväenopiston tiloissa työpaja ostarin tulevaisuudesta. Tilaisuuden vetivät palvelumuotoilija Ville Mensio ja arkkitehti Satu Åkerblom. Paikalla oli asukasaktiiveja, yrittäjiä, ostariyhtiön hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä sekä työväenopiston ja nuorisotoimen edustajia.

Ensin käytiin läpi ostarin tilannetta ja näkymiä tekemieni selvittelyjen pohjalta, ks. edellinen postaukseni alla. Sitten ideoitiin ostarin parannuskeinoja ja palveluja, joita ostarille voisi saada. Tavoitteeksi otettiin kirjaston ja/tai nuorisotilan saaminen ostarille työväenopiston yhteyteen, esikuvana tuleva Maunula-talo. Selvitykseni mukaan siitä hyötyisivät kaikki:

– Asukkaille keskitetyt ja pysyvät lähipalvelut sekä mahdollisuus yhteisölliseen asukastilaan ja -toimintaan
– Kiinteistönomistajille pitkäjänteinen ja taattu tuotto
– Yrittäjille isompi asiakasvirta ja vetovoima
– Kaupungin toimijoille käyttöasteen kasvu, yhteistyömahdollisuuksia ja joustavia tiloja
– Kaupungille synergiaa, tila- ja kulusäästöjä, hyvinvoinnin kasvua
– Suomelle malli kaupunkivetoisesta ostariuudistuksesta

Tiettävästi Itellan käytössä tällä hetkellä oleva tila on vapautumassa lähiaikoina. Tällä tietoa hankkeessa on kuitenkin kolme mutkaa matkassa.

1) Kirjaston nykyiselle tilalle Kaupintiellä on löydettävä muuta käyttöä. Tilakeskuksessa selvitetään sen muuttamista asumiskäyttöön.

2) Kirjastolla ei ole tarvetta eikä varaa muuttaa. Kirjaston tila palvelee hyvin, joskaan ei anna mahdollisuuksia eriyttää tiloja ja kehittää sillä tavalla ajanmukaisempaa toimintaa. Muutosta koituisi kustannuksia, joita tosin tilojen yhteiskäytöstä syntyvät tila- ja kulusäästöt voisivat kompensoida.

3) Kaupunki on hallinnollisesti niin eriytynyt, että kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua on vaikea saada aikaan. Kokonaisuus tässä tapauksessa tarkoittaa ostaria, joka tarjoaa Pohjois-Haagan asukkaille peruslähipalvelut kestävästi, turvallisesti ja viihtyisästi.

Tilaisuudessa päätimme perustaa Pohjois-Haagan ostarifoorumin ratkomaan näitä pulmia ryhtymällä seuraaviin toimenpiteisiin:

– Laaditaan ja toimitetaan kaupungin johdolle kirjelmä, jossa pyydetään sitä ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin palvelujen sijoittamiseksi ostarille. Ostarifoorumin näkemyksen mukaan kaupungin on kannettava vastuunsa siitä, että se on kaavoittanut lähelle ison kauppakeskuksen eikä kuitenkaan anna purkaa vanhaa ostaria ja rakentaa tilalle toimivampia uudenaikaisia liiketiloja. Kaupungin palvelujen yhdistäminen tehokkaaksi, toimivaksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi yksityisiä lähipalveluja tukien ja asuinalueen elinvoimaa vahvistaen on kaupungin strategiaohjelman mukaista.

– Laaditaan kaupungin palvelujen siirtämisen taloudellisista seurauksista esiselvitys, jossa vertaillaan Pohjois-Haagan palvelujen nykyisiä käyttömenoja siihen, että ne toimisivat yhdessä ostarilla. Oletus on, että Maunula-talon esimerkin mukaan tilojen yhteiskäytön (Maunulassa 20 – 40%) myötä kaupungille syntyy säästöä tila-, henkilöstö- ym. kulujen suhteen.

– Viestitään työväenopiston johdolle, että Maunula-talon rakentaminen ei saa viedä opistoa pois Pohjois-Haagasta. Sillä olisi vakavia seurauksia ostarin käyttöasteelle ja vetovoimalle.

– Selvitetään Pohjois-Haagan yhteiskoulun tilatarvetta. Koulu käyttää jo nyt työväenopiston tiloja.

– Selvitetään muiden, kuten seurakuntien ja kulttuurialan toimijoiden, tilatarpeita ja halua osallistua kaupungin palvelutilojen yhteiskäyttöön niiden käyttöasteen nostamiseksi ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

Ostarifoorumi kokoontuu seuraavan viikolla 47 tai 48, tarkempi aika selviää myöhemmin. Haluatko mukaan?

************************************************************************************

Tilannekatsaus 19.10.2014

Kesäkuussa 2014 pidettiin Pohjois-Haagan työväenopistolla paneelikeskustelu, josta ks. tarkemmin alempana tällä sivulla. Sen jälkeen on selvittelytyössäni ilmennyt kaksi merkittävää asiaa:

1) Kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikössä on otettu ostarin anniskeluravintoloista aiheutuvat haitat vakavasti, pitkälti asukkaiden pitämän häiriöpäiväkirjan ansiosta. Kaupunki on ryhtynyt ja ryhtymässä toimiin häiriöiden suitsimiseksi useammallakin tavalla (viranomaisyhteistyö, Klaari Helsinki -hanke, yhteistyö kauppakamarin kanssa). Ostariyhtiö puolestaan on elokuussa evännyt Pub Keskipisteeltä terassioikeudet. Ylipormestari Pajunenkin otti julkisuudessa kantaa ostarien rauhoittamisen puolesta.

Ostaria on siis mahdollista yhteistoimin rauhoittaa turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi, mikä on edellytys sille, että se toimii asuinalueen lähipalvelupaikkana.

2) Kaupungin tilakeskus pitää sittenkin mahdollisena selvittää kirjaston ja/tai nuorisotilan siirtoa ostarille. Palvelujen yhdistäminen olisi kaupungin strategian mukaista ja sillä voitaisiin saavuttaa synergiaetuja sekä tila- ja henkilöstökustannuksissa että yhteisessä toiminnassa. Näinhän on vastikään päätetty toimia uudessa Maunula-talossa. Samalla syntyisi mahdollisuuksia asukkaiden tuoda omia toiveitaan ja tarpeitaan esim. kirjaston tiloille. Maunula-taloon tulee esimerkiksi Olohuone ja Tyttöjen tila. Voisiko osan ostarin uusista kaupungin tiloista ohjelmoida monikäyttöiseksi asukastilaksi?

Pohjois-Haagan ostarille kaupungin palvelut antaisivat pitkäjänteisen pohjan sekä kiinteistöomistajuuden että vetovoimaisuuden kannalta. Voimakas kävijämäärän kasvu toisi ostarille sosiaalista kontrollia.

Merkittävin este tälle uudistukselle lienee se, että kirjaston nykyiselle, kaupungin omistamalle tilalle Kaupintiellä pitäisi löytää muuta käyttöä. Sen muuttamista asumiskäyttöön selvitetään. Ostarilta puolestaan voisi vapautua nykyinen Itellan tila vuoden parin sisällä.

Pohjois-Haagan ostarilla on siis ainakin kaksi paremman tulevaisuuden ikkunaa auki! Niistä kurkistetaan jälleen ulos yhdessä työväenopistolla 22.10. klo 18 pidettävässä työpajassa. Tilaisuuteen on kutsuttu aktiiviasukkaita, ostarin yrittäjiä ja omistajia sekä kaupungin virkamiehiä ja asiantuntijoita. Siellä jatketaan ostarin yhteiskehittelyä etsimällä konkreettisia kehitysideoita ja muodostamalla yhteistyön tapoja ideoiden toteuttamiseksi.

Työpajan tuloksista ja ikkunoista avautuvista näköaloista kerrotaan taas tällä sivulla sekä Pohjois-Haagan ostarin Facebook-sivulla.

*****************************************************************************************

Paneelikeskustelu Pohjois-Haagan ostarista, työväenopistolla 3.6.2014

Tilaisuuden järjesti Pohjois-Haagan liikenneryhmä tarkoituksena keskustella yhdessä ostarin tilasta ja tulevaisuudesta. Valmisteltuja kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat. Mitä ostarissa suojellaan? Panostetaanko elävöittämiseen vai rakennetaanko uudisrakennus? Mitä kaupungin toimintoja ostarille voitaisiin saada työväenopiston lisäksi? Kirjasto? Nuorisotila? Nikkarointitila? Asukastila? Voisivatko eri tilat toimia yhdessä? Miten ostarista tehdään eri-ikäisten kohtaamispaikka? Miten baarien toimintaa voidaan valvoa, että häiriökäyttäytyminen vähenee? Miten Pohjois-Haagan koillisosan osayleiskaava vaikuttaa ostariin rooliin? Miten ostarin viihtyisyyttä voidaan parantaa?

Paneelissa istuivat Jorma Äikää, ostari-yhtiön hallituksen puheenjohtaja / HOK-Elanto; Sari Saresto, Kaupunginmuseo; Pasi Mäenpää, Ostoskeskukset julkisina tiloina -hanke, Helsingin yliopisto; Kai Luukkonen, KahviO; Hannele Koli-Siiteri, työväenopisto; Tarja Koskela, Pohjois-Haaga -seura; Katri Kairimo, nuorisoasiainkeskus. Puheenjohtajana toimi Johanna Taskinen, Pohjois-Haagan liikenneryhmän vetäjä ja asukas. Yleisöä oli n. 24 henkeä.

Pasi Mäenpään alustus ostarin kolmesta kehittämisvaihtoehdosta:

Mäenpää piti aluksi esityksen tekemästään selvityksestä ja ostarin mahdollisista kehityspoluista. Koko esitys löytyy hankkeen nettisivuilta (https://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/). Mäenpään esitti kolme kehittämisvaihtoehtoa: 1) kaupungin palvelujen tuominen ostarille, 2) ostarin purkaminen ja uudisrakentaminen sekä 3) a) ostarin hiipumisen jatkuminen tai b) viihtyvyyden parantaminen yhteistoimin. Mäenpää toimii ”yhteiskunnallisena konsulttina”, joka pyrkii saattamaan eri toimijoiden – asukkaiden, kiinteistönomistajien, kaupan ja palveluntarjoajien sekä kaupungin – etuja yhteen.

Panelistien puheenvuorot:

Koli-Siiteri

          työväenopisto ollut ostarilla vuodesta -86

          90-luvulla jo alettiin puhua ostarin elävöittämisestä

          tila on hyvä ja ostaria uudistetaan koko ajan

          uhkana on, että toiminta siirretään suunniteltuun Maunula-taloon, vaikka nykytila halvempi

          kirjaston ja nuorisotilan tulo ostarille olisi hyvä asia opistolle

          opisto olisi mielellään katutasossa esteettömyyden vuoksi

          opistolla kokoontuu asukasporukoita

Luukkonen

          on vanha haagalainen ja nyt palannut pitämään kahvilaa ostarilla

          on huomannut, että ihmiset eivät enää kulje ostarin läpi, kun aukiolla ei enää ole merkittäviä sisäänkäyntejä

          pitäisi olla monipuolisempia palveluja

          julkiset palvelut pitäisivät paikan pystyssä, kun kauppa on siirtynyt muualle

Kairimo

          Kaaren tuloa seurattu, se ei vedä nuoria

          keskittyneet julkiset palvelut olisivat paremmat, se on kaupungin strategiakin

          alueen nuorisotilat ovat menossa remonttiin, olisivat mielellään kehittämässä yhdessä ostaria

          Ostarilla on ollut aikasemmin nuorisotila, vanha Haagakerho, sen vieraskirja on vielä tallessa

          Nuorisotilat ovat myös asukkaiden käytössä, niitä ei ole kuitenkaan löydetty kovin hyvin

Koskela

          Haaga rakennettu kolmessa vaiheessa ja ostari on viimeisen vaiheen helmi

          Kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston raportit ostarin tilasta keskenään ristiriitaisia:

o   Helsingin kaupunginmuseo:  Helsingin rakennuskulttuuri, Pohjois- Haagan inventointi 1/2007. Arvotuskriteerit: ” Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassa olevaan rakennukseen.”

o   Kaupunkisuunnitteluvirasto raportissa ”Pohjois- Haagan rakennettu kulttuuriympäristö – arvot ja ominaispiirteet” 2012:”Pohjois- Haagan III:n 1960 valmistunut ostoskeskus jää 1984 tehdyn laatikkomaisen laajennuksen ja katualueita rajaavien tilapäisluontoisten puuaitojen ja istutusten taustalle. Sisääntuloaukio ei avaudu kadulle eheänä ja kutsuvana eikä rakennuksen alun perin linjakas ilme enää hahmotu.”

          ostarin kohtalo on osa isoa kuvaa, jossa kaupungin hallintokunnat pohtivat sitä osana yleiskaavaa ja sen takana olevaa kehityskuvaa

          tarvittaisiin pitkäjänteinen yhteisö ostarin taakse

          pitää löytyä taloudellisesti toimiva ratkaisu

          kirjasto ei tule – tulisiko muita julkisia palveluja

          nettikauppa voi tuoda uuden tavan toimia – vanha ei ainakaan palaa

          sote-uudistuksen myötä terveyskioskeja ostarille

Saresto

          kaupunginmuseo tutkii ja tukee kaavoitusta asiantuntijana

          ostaria ei ole suojeltu mutta se on arvotettu arvokkaimpaan luokkaan lähiöostarien joukossa

          Pihlajamäessä, Munkkivuoressa ja Roihuvuoressa ostareita tai niiden osia suojeltu

          tämä ostari on Helsingin varhaisimpia

          arvokasta ovat laadukas suunnittelu, pieni mittakaava, lasisuus, piha-alueet ja pintamateriaalit

          kaupungin rakennuskannan kerroksellisuus on tärkeää säilyttää

          teippaukset ikkunoissa hämärtävät alkuperäistä ilmettä

 Äikää

          edustaa HOK-Elantoa, joka on ostarin toinen pääomistaja, toinen pääomistaja on Helsinki, myös taloyhtiö omistaa ja vuokraa useita tiloja ostarilta

          HOK omistaa Alepan tilat ja hallinnoi toisen omistajan puolesta Itellan tiloja

          kattoremontti maksaa n. puoli miljoonaa ja aloittaa remonttien sarjan, kyse on normaalista ylläpidosta, ei kehittämisestä

          opiston tiloissa oli vuotoja, joista terveysongelmia

          remonttien jälkeen kiinteistö on hyväkuntoinen

          yhtiö ehdotti ksv:lle purkua ja uudisrakentamista, ksv uhkasi suojelulla jos kaavamuutoksia

          korjauslinja siis valittu ja ostari säilyy – nyt mietittävä sisältö

          konsepti on kateissa, koska yhtiön omistus on niin hajanainen (20 omistajaa), ei ole yhtenäistä liikeideaa

          taloyhtiö vain ylläpitää kiinteistöä; ei osallistu asiakkaiden hankkimiseen/markkinointiin

          taloudelliset rajat tulevat äkkiä vastaan

          suojelu estäisi kehittämisen

          siihen ei voi palata, että ostarilla olisi kaikki palvelut, mitä siellä ennen oli

          kirjasto olisi tervetullut, sen vaatima hissikään ei maksaisi paljon

          katse kohdistuu kaupunkiin tilojen käyttäjänä

          Itellan tilan omistavaan sijoitusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä

          Äikää selvittää, voiko hän toimittaa listan ostarin tilojen omistajista ja vuokralaisista

Yleiskeskustelu:

Yleiskeskustelu alkaa ravintoloiden aiheuttamista häiriöistä, joista on valitettu jo netissä sekä tutkimushankkeen sivuilla että pohjoishaagalaisilla Facebook-sivuilla.

          Taskinen: onko mahdollista saada lista ostarin omistajista ja vuokralaisista?

          Äikää: pannaan harkintaan

          ostarin lähitalon asukkaat: Keskipiste 17 h vuorokaudessa auki, kaikille anniskellaan, jatkuvia häiriöitä jotka säteilevät ympäristöön, sekä Aluehallintovirastoon (AVI) että poliisiin valitettu useasti, yhtenä päivänä kolmesti

          muu yleisö: ostarin liepeillä käytetään huumeita, terassilta huudellaan ohikulkeville tytöille, alaikäisille haetaan tupakkaa ja alkoholia

          Ravintola Haagan Helmen omistaja: ovat pitäneet aiemmin pesulaa, haluavat olla tavallisten ihmisten baari, aikovat panostaa persialaiseen ruokaan, yrittävät valikoida ja siistiä asiakaskuntaansa, lopettavat karaoken, Keskipisteen asiakkaat häiritsevät heitäkin (yleisö taputtaa)

          Taskinen: miten Keskipisteestä voi päästä eroon?

          Koskela: yhtiö voi häätää ja lunastaa osakkeet

          Äikää: yhtiön hallitus voi antaa varoituksen, ehkä ei häätää, isännöitsijä Antti Syrjälälle (Isännöitsijätoimisto Oy) kannattaa kertoa häiriöistä

          Mäenpää: vien viestin myös kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikölle

          yleisö: toinen ongelma ovat Itellan jakeluautot ja äänekkäät rullakot aamuisin

          Äikää: Itellalle on annettu tästä varoitus

          yleisö:

          huoltoyhtiö tekee hyvää työtä siihen nähden miten paljon sotkua syntyy,

          kaupungin palvelut olisivat tervetulleita,

          tarvittaisiin yhteistyötä ja erilaisia ihmisiä yhteen saattavia tiloja,

          lisääntyvät seniorit tarvitsevat kuntosalia,

          erilaisia harrastustiloja tarvitaan, myös miehille, nikkarointitiloja

          Kairimo: nuorisotoimi on luopunut nikkarointitiloista, kouluista voisi saada, nuorisotilat ovat jo monen ikäisten eri tarkoituksiin käyttämiä monitoimitiloja, nuoret puuhaavat myös omia asioitaan joita ei haluta aikuisten nähtäville

          Äikää: ilmaista tilaa ei ole, tilakeskuksen kautta pitäisi asiaa viedä, ostarin kellarissa on n. 500 m2 tilaa joka pääosin vuokrattu mm. työväenopistolle

          yleisö: vaikka keskipiste poistuisi, sen tilalle voisi tulla uusi baari, pitäisi mennä väliin ja vuokrata tila asukastoiminnalle, ostariyhtiö voi kuitenkin vaikuttaa omistajaan siten ettei uutta kapakkaa tule

          Taskinen: pitäisikö perustaa ostariyhdistys kehittämään toimintaa ja hakea sille hankerahaa?

          yleisö: hyvä idea

          Luukkonen: sellainen toiminta sopisi Keskipisteen ja Itellan tilalle, monipuolistaminen olisi hyväksi

          Koskela: kaupungin elinkeinotoimistolta voisi kysyä ideoita, jotain bisnestä ja yleishyödyllistä yhdistelevää

          yleisö: esim. Letkussa kyläkauppa toimii osuuskuntamallilla ja rahoitettiin joukkorahoituksella, konsepti ja ansaintalogiikka pitäisi luoda

          Mäenpää: kaupungin lisäksi on olemassa monia tahoja, esim. Tekes, jonka puitteissa pohditaan uusia, innovatiivisia muotoja lähipalveluille, sellainen hanke olisi mahdollista käynnistää esim. tutkimukseni jatkohankkeena, olen mielelläni avuksi jos sellaista lähdetään puuhaamaan, asukastilojen resurssoinnin muutos voi olla sopiva sauma kehittää asukastoimintaa osin markkinaehtoiselta pohjalta kumppanuusmallisesti

          Koskela: kaupunki on päättänyt uudistaa asukastilojen resurssointia siten, että ne siirrettäisiin ammattilaisilta asukkaiden itsensä hoitoon jo vuonna 2015

          Äikää: talo on ja pysyy, referoin tätä keskustelua, etenkin häiriökysymystä, ostariyhtiön hallitukselle ensi viikolla

          Saresto: suojelu ei ole peikko

          Koskela: pitää löytää toimija ja konsepti yhteistyölle, vaatii työtä

          Kairimo: eivät tule pienen pieneen nurkkaan, mieluiten työväenopiston yläkerran tiloihin

          Mäenpää: asukkaiden on yhdistettävä voimat, teen keskustelusta muistion nettiin, jotta siitä jää pysyvä jälki

Ehdotus jatkotoimenpiteistä:

1.       Äikää selvittää, voiko hän toimittaa listan ostarin tilojen omistajista ja vuokralaisista (mielellään pohjakartan kanssa) asukkaille, jotta asukkaat voivat olla yhteydessä asianomaisiin tahoihin. Myös taloyhtiön isännöitsijän yhteystiedot mukaan. Myöhemmin Äikää ilmoitti, että osakasluetteloa ei voi julkistaa.

2.       Työväenopisto, Nuorisoasiankeskus ja Pohjois-Haaga seura suunnittelevat näyttelyn ostarin historiasta (esim. vanhoja valokuvia näyteikkunoihin) sekä Haagakerhon nuorisotilan muistelukonsertin nuorisotilan vanhoissa tiloissa nykyisessä työväenopistossa.

3.       Pasi Mäenpää toimittaa asukkaiden ja Haagan Helmen dokumentit Keskipisteen häiriöistä taloyhtiölle. Mäenpää välittää nämä eteenpäin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikölle, joka keskustelee edelleen Aluehallintoviraston kanssa. Selvitetään, voiko AVI ottaa Keskipisteeltä anniskeluoikeudet pois.

4.       Ostariyhteisön suunnittelusta ja mahdollisesta hankkeistuksesta jatketaan keskustelua. Yhteisön suunnittelulle tarvitaan innokas vetäjä.

5.       Pohjois-Haagan asukastilan tulevaisuuden suunnittelu liitetään osaksi ostariyhteisön kehittämistä ja mahdollista hanketta. Nykyinen tila Ilkantiellä on liian pieni ja asukastilojen rahoituksen muuttuminen edellyttää asukastilatoiminnan uudistumista joka tapauksessa.

6.       Liikenneryhmä on yhteydessä Itellan tilan omistavaan sijoitusyhtiöön heidän tulevaisuuden suunnitelmista.

Mitä mieltä olet käydystä keskustelusta? Mihin itse kiinnittäisit huomota? Voit kommentoida sekä tässä blogissa että Facebookissa Pohjois-Haagan ostari -ryhmässä.

******************************************************************************************

Mitä projektissa on tehty ennen em. keskustelutilaisuutta?

Olen haastatellut Pohjois-Haagan asukasaktiiveja, Pohjois-Haaga-seuran johtoa, ostarin omistavan kiinteistöyhtiö isännöitsijä-toimitusjohtajaa, Pohjois-Haagan kirjastonjohtajaa ja työväenopiston johtajaa (sekä kirjaston ja työväenopiston yleisjohtoa), alueen kaavoittajaa, kaupunginmuseon tutkijaa, nuorisotoimen edustajia ja HOK-Elannon kiinteistöjohtajaa, sekä ohimennen jututtanut ostarilla myös uutta kahvilanpitäjää, pitkäaikaista kampaamoyrittäjää sekä Itellan päällikköä.

Lisäksi olen kerännyt taustatietoa viranomaislähteistä, mediasta ja sosiaalisesta mediasta sekä tietysti hiukan havainnoinut ostarin elämänmenoa paikan päällä.

 

Mikä Pohjois-Haagan ostarin tilanne on?

Ostari on todettu huonokuntoiseksi ja se joudutaan remontoimaan. Ongelmia on sekä vesikatossa että alapohjassa, joten remontista tullee melko kallis. Ostarin omistava kiinteistöyhtiö pitäisi järkevämpänä mieluummin purkaa rakennus ja rakentaa tilalle asuintalo sekä modernimpia kaupan ja palvelujen tiloja sen kivijalkaan.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa uudisrakentamista, joka vaatisi kaavamuutoksen, ei kannateta. Kaupunginmuseo on arvottanut 1950-luvulla suunnitellun ja pitkälti alkuperäisessä asussaan säilyneen ostarirakennuksen korkeimpaan arvostusluokkaan helsinkiläisten ostareiden joukossa. Tontti on myös aika pieni ja ahdas rakentaa. Pohjois-Haagan koillisosaan ollaan paraikaa kaavoittamassa asuintaloja 2000 uudelle asukkaalle, joten lähipalveluille on tulevaisuudessa enemmän kysyntää, vaikka uusi kauppakeskus Kaari Kannelmäen puolella onkin aika lähellä. Ostarin erikoispiirre on kahdessa kerroksessa toimiva työväenopisto, mutta senkään pysyvyydestä ei ole takeita.

Pohjois-Haagan asukkaissa on paljon aktiivisia ihmisiä, jotka ovat jo oma-aloitteisesti lähestyneet ostariyhtiötä ostarin viihtyisyyden parantamiseksi. Pohjois-Haaga-seuralla on pitkät perinteet ja valtavasti tietoa ja näkemyksiä alueensa kehittämisestä. Nyt ostarilla harmittavat etenkin kapakoiden näkyvä asema ja miljöön yleinen ankeus. Ostarilla ei ole mukava käydä – jos aina edes uskaltaakaan. Itellan jakelukeskuksen tavaraliikenteestä tulee myös melu- ja muuta haittaa eikä se palvele ostarin asiakkaita.

Mitä ostarille voidaan tehdä?

Keskustelussa asukasaktiivien kanssa nousi esiin kirjaston sijainti. Lähdin siksi selvittämään, voisiko Pohjois-Haagan kirjasto siirtyä ostarille. Tähän mennessä idean vastaanotto on ollut pääosin myötämielinen.

Kirjastolla itsellään ei ole halua muuttaa muttei periaatteellista vastustustakaan. Siirto merkitsisi, että kirjasto olisi nykyistä Kaupintien sijaintiaan huonommin saavutettava lassilalaisille mutta paremmin saavutettava Pohjois-Haagan eteläosissa asuville. Tietysti uuden tilan pitäisi teknisesti ja taloudellisesti sopia kirjastolle ja mieluummin vielä parantaa sen toimintaedellytyksiä.

Toinen mahdollisuus on nuorisokahvila Clubin siirtyminen Kaupintieltä ostarille. Nuorisotoimessa asialla on kannatusta. Heistä olisi hieno idea palata takaisin vaikkapa toisen kerroksen tiloihin, joissa nuorisotila aikoinaan sijaitsi. Ja yhteistyö varsinkin kirjaston kanssa olisi varmasti antoisaa.

Ostariyhtiön näkökulmasta kirjaston tulo on kiinnostava ajatus, samoin kaavoittajan mielestä. Työväenopisto tekisi mielellään yhteistyötä kirjaston kanssa. Nämä julkiset palvelut yhdessä takaisivat ostarille vetovoimaa, joka kannattelisi kauppaa ja palveluja sekä toisi elämää ja sosiaalista kontrollia kapakoiden vastapainoksi.

Kirjastolle olisi periaatteessa sopiva tila juuri nykyisen Itellan paikalla työväenopiston kahden kerroksen välissä. Tällainen tilakokonaisuus periaatteessa mahdollistaisi tilojen, työvoiman ja muiden resurssien jakamista ja yhteiskäyttöä, jolloin syntyisi sekä parempaa palvelua että kustannussäästöjä. Yhteiskäyttötila voitaisiin myös virittää asukastoiminnan alustaksi, esimerkkinä alueen ruokapiirin jakelutoiminta tai käytetyn tavaran kierrätys ja kauppa. Siinä voisi syntyä erinäköisiä aluetta ja asukkaita palvelevia arjen innovaatioita, jonkalaisten parissa kirjasto jo nyt hommailee.

Helsingin tilakeskuksen kannalta siirto olisi kuitenkin yleisen politiikan vastaista. Kaupunki pyrkii päinvastoin supistamaan tilankäyttöään eikä vanha rakennus ole pidemmän päälle houkutteleva sijaintipaikka kaupungin palveluille. Nykyinen Kaupintien kirjasto varastoineen on kaupungin omistamassa tilassa, ja jos siirtoa edes harkittaisiin, siitäkin pitäisi voida päästä hyvällä hinnalla eroon.

Tilanne on siis sillä tavalla erikoinen, että kaupunki haluaa pitää vanhan ostarin, vaikkei edes itse oikeastaan tahtoisi siinä toimia. Joku isompi linjanveto kaupungin varmaan täytyy ennemmin tai myöhemmin tehdä. Muuten otetaan riski, että ostari rapistuu ja hiljenee entisestään.

Mitä mieltä sinä olet?

32 thoughts on “Pohjois-Haagan ostari

 1. Moi. Kannatan ostarin parantamista tai remostointia ja uudistamista sekä haluan sen paremmin palvelevan asukkaitaan. Myös viihtyisyyteen kannattaisi panostaa. Tämänhetkinen vanhanaikainen ostarimme on ankea ja pitäis muutakin olla kuin kapakoita.

 2. Uuden palaverin paikka. Periaatteessa juuri aluepalveluiden kehittämistä edellyttää tulevan yleiskaavan linja. Nyt siis niitä tekoja kaupungilta

 3. Ehkä kirjaston siirtämisellä ei saada sinänsä parannusta aikaan ja on nyt ihan hyvällä ja saavutettavissa olevalla paikalla myös Pohjois-Haagalaisille. Enemmänkin suosisin ostarille lisääntyvää kauppatoimintoa, mm. Tarjoustalon -tyyppinen edullinen kauppa olisi tervetullut. Ravintoloita ei tarvita enempää, nyt tarjonta on jo miltei ylitse vuotavaa.. ja häiriökustannukset joidenkin ravintoloiden kohdalla suuret, vaikka shakin varjolla varjostetaankin.. Kunnon kauppameininkiä siis tarvitaan ja mielellään takaisin apteekki- ja postipalvelut alueen asukkaille, jotka nyt ovat siirtyneet Kaaren kauppakeskukseen, joka monille liikuntarajoitteiselle ovat liian kaukana 🙁 Yleisiä tapahtumia lisää ostarille, Pohjois-Haagasta löytyy kyllä aktiivisia toimitsijoita tapahtumien järjestämiseen – kunhan tiloja vain olisi ja myös rahallista tukea kaupungin taholta.

 4. Kannatan ehdottomasti kirjaston tuloa ostarille. Sillä olisi myönteinen vaikutus ostariin . Ja olisi ihana jos työväenopiston palvelut tulisi enemmän esille.

  Nämä kantakuppilat voisi minusta hävittää ja suosia siistiä ruokapaikkoja/kahviloita. Joita on nyt tullutkin ostarille kintsu, kahvila ja muutamat siistit pizzapaikat.

  Mitä kirjaston tilalle Lassilassa? Lassilalaisille myös Kanneltalo / kirjasto on lähellä, joten en usko kirjaston poismuuton sinällään vaikeuttavan Lassilalaisia. Ajatuksia mitä ei ole lähellä esim. pyöräkorjaamo, taiteilijaseurat , sisustusliike, rautakauppa….. Päiväkodit on ihan täynnä , päiväkoti. Tai kokoontumispaikka eläkeläisille/työttömille /perheille puuhapaikka. Jokin toimisto

 5. Kauppojahan ostarilla pitäisi olla, mieluummin moneen tarpeeseen. Mutta kauppojen sijoittumispolitiikka on nyt sellainen, että Pohjois-Haagan ostarille tuskin kauppoja on tulossa. Mahdolliset uudet tulokkaat ovat ennemminkin jotain tästä listasta: pubi, kirpputori, tilitoimisto tai muu konttori. Kyse on siis enemmän siitä, miten edes nykyiset kaupat ja palvelut saadaan pysymään.

 6. Kirjaston siirtämisen lisäksi tai sijasta on noussut esiin ajatus Kaupintien nuorisokahvila Clubin siirtymisestä ostarille. Vanhemmat pohjoishaagalaiset varmaan muistavat, että ostarilla aikoinaan toimi nuorisotila, jossa Hurriganeskin harjoitteli.

  Olisiko siinä ideaa? Sopiiko nuorisotila ostarille?

 7. Ostari pitäisi purkaa ja tilalle rakentaa asuintaloja. Tämä on ainut tapa tehdä ostarin alueesta mielyttävä.

 8. Hei,

  Ostarin yleisilme on ankea ja vaatii mielestäni niin ulkoisen kuin “sisäisen” remontin.
  Kattoremontti onkin jo alkanut. Toivottavasti sisäpuolikin remontoidaan meille alueen asukkaille rakentaavaan toimintaan.

  Kannatan kirjaston ja / tai nuorisoclubin tuloa ostarille. Myös jokin kuntoilu- / hyvinvointikeskus olisi aivan mahtava. Ei missään nimessä lisää baareja, vaan päinvastoin. Pubien Keskipisteen ja Haagan Helmen toiminta ei palvele ketään muita kuin päihderiippuvaisia (eikä oikeasti heitäkään terveellä tavalla). Näiden pubien humalaisest asiakkaat pilaavat metelöimällä ja häiriköinnillä kivaa asuinaluetta.

  Ehdottomasti sellaista uutta toimintaa joka rakentaa meidän nuoria ja myös meitä aikuisia.

 9. No esim. Oulunkylän ostarilla nuorisotila pikemminkin lisännyt häiriöitä; auki 23:een. Notkuvat yöllä häröilemässä vielä senkin jälkeen.

 10. Ostari on suunniteltu siten, että siellä on kymmenittäin pieniä liikkeitä. Valitettavasti pienten liikkeiden pitäminen on tänä päivänä taloudellisesti erittäin haasteellista. Jos näitä hyvään palveluun erikoistuneita pikkuliikkeitä olisi kuitenkin paljon, koko ostoskeskuksen vetovoimaisuus kasvaisi kenties jopa niin paljon, että pikkuliikkeet tulisivat kannattaviksi.

  Ostoskeskuksen ehkä isoin ongelma on isot tilat vievät yritykset, jotka palvelevat vain hyvin pientä osaa lähiseudun asiakkaista. Näitä ovat ainakin Posti, Pub Keskipiste ja varauksin jopa työväenopisto. Alepa vie paljon tilaa, mutta on myös hyvä kauppa ja siellä on hyvä palvelu.

  Keskipiste osti muutama vuosi Sailor’s pubin ja laajeni sen tilalle, käsittääkseni vain tappaakseen kilpailun. Tämä ei aja mitenkään edes pubin asiakkaiden etua, koska olen siinä käsityksessä että kyseinen pubi on vain harvoin edes puoliksi täynnä. Joka tapauksessa tällaista ostarinvaltaustoimintaa pitäisi välttää ja päinvastoin koittaa saada yritysten kokoa pienemmäksi, jolloin ostoskeskukseen saataisiin enemmän palveluita ja vetovoimaa.

  Yllä olevan varsinaisen asian lisäksi on pakko ihmetellä Haagan Helmen vertaamista Keskipisteeseen. Kannattaa ohi kävellessä verrata minkälaista porukkaa baarien edustalla notkuu ja minkälaista ääntä pitää. Mainittakoon, että yli puolella Keskipisteen vakiasiakkaista on Helmeen porttikielto. Ymmärrän jos joku vastustaa Haagan Helmen olemassaoloa koska se on baari. Sen sijaan hakusessa ollaan jos paikkaa vastustetaan sen takia että se aiheuttavaa jotain oikeaa häiriötä. Kyllä 90% häiriöstä tulee naapuribaarista. Motiivini puolustella Helmeä on, että käyn siellä aina silloin tällöin, tiedän millaisia ihmisiä siellä käy ja koen sen erittäin viihtyisäksi ja tärkeäksi haagalaisten kohtauspaikaksi. Lisäksi olen jutellut monet kerrat baarin pitäjien kanssa siitä, miten baari saadaan pidettyä viihtyisänä ja asiakaskunnasta rajattua häiriköt pois. Tämä on selkeästi pitäjien intressi ja paikka ei missään nimessä kilpaile samoista asiakkaista Keskipisteen kanssa.

 11. Haagan Helmi on tosiaankin siisti, asiakkaistaan huolehtiva pieni paikallinen seurustelu pubi, ilman häiriö tekijöitä.Ei ostarin ongelmat ratkea yksistään sillä että kohdostetaan koko kritiikki “kuppiloihin” kyllä ostarilla on ihan omat “hengailijat” vierailevat “tähdet” tuomassa mausteensa tähän soppaan.
  Pienyrittäjyys on raskasta souvia ja sitä pitäisi arvostaa. Ostarimme on aivan mukava paikka, joskin sitä nyt on remointoitu vähän väliä, mutta hiljaa hyvää tulee. Jos mitä toivoisin ostarille olisi siitä kadonnut kukka -kauppa.. Ihanaa kesää kaikille !!!

 12. 50-luvun miljöö kannattaa ehdottomasti säilyttää, viihtymättömyys ei johdu rakennuksesta, joka sinänsä on kaunis aikakautensa tuote. Alkuperäisten vesialtaiden palautus kohentaisi ostarin ulkonäköä ja viihtyisyyttä huomattavasti. Myös esim. kukkaistutukset ja penkit tekisivät tilasta viihtyisämmän. Ostarille tarvitaan myös kunnolliset runkolukittavat pyörätelineet.

 13. Taitaa pari viimeistä kommenttia olla Helmen vetäjiltä…Herjaa naapuribaaria… tyylikästä…

 14. Kyllä mielestäni suurin kritiikki voidaan kohdentaa nimenomaan kapakoihin. Poikkeuksetta joku on sammunut tai kusella kapakoiden edustalla ja tämä tietysti aamusta yöhön. “Vierailevat tähdet “löytävät kuitenkin päivittäin Helmen ja Keskipisteen edustat. Ostari ei varmasti ole muutenkaan viihtyisä mutta kyllä kapakkasuora on aivan omassa luokassaan.

  Onhan ostarilla ajan saatossa ollut sitä sun tätä, kemikaalio, suutari, pesula, posti, kolme ruokakauppaa yhtäaikaa, videovuokraamo ja yksi siistihkö baari jossa pystyi käydä perheen kanssa syömässä. Nämä eivät ilmeisesti menestyneet ja tilalle tuli räkälät.

  On melkolailla selvää, kun niinkin pienellä alueella kuin ostari on neljä paikkaa jolla anniskeluoikeudet (plus vieressä Ida), joudutaan tarjoilemaan kaikille halukkaille myös niille joille ei tosiaan enää pitäisi. Siisteyden määritelmä on tietenkin suhteellinen, mutta Helmeä tai Keskipistettä en voi oman asteikkoni mukaan kuivailla missään määrin siisteiksi seurustelu pubeiksi. Tuplaässän voisin sanoa olevan siisti, mutta sillä onkin pitsat, eikä sen tarvitse tarjota juomaa jokaiselle sisään ryömivälle menestyäkseen. Asiakaskuntaa en kumastakaan tunne ja saattaa olla että toisen asiakkaat vaikuttavat toiseen, valitettavaa mutta loppujen lopuksi merkityksetöntä. Jos näin on ehkä Helmenkin kannattaisi vaihtaa paikkaa niin saisi varmasti enemmän asiakkaita mikäli on niin siisti kuin kuvaillaan.

  Mielestäni siistiminen tulisi aloittaa juuri kahdesta kyseisestä seurustelupubista. Näiden jälkeen oikeastaan mikä vain on plussaa – jos ei muuta niin purkaminen. Nuorisotiloilla saatta olla omat ongelmansa, mutta varmasti juuri aukioloajoilla voidaan niihinkin vaikuttaa. Kirjaston siirtäminen voisi toimia siinä mielessä, että on nyt melkolailla irrallaan kaikesta. Pienet yritykset tuskin tulevat jatkossakaan toimeen sen paremmin kuin aiemminkaan.

 15. No, kannattais käydä vilasemas Haagan Helmi 🙂 Siisti ja asiakkaistaan huolehtiva pariskunta,on tarjolla ruokaa, pelejä ja saa sitä ihan rauhas seurustellakin. Keskipisteen asiakkaat ovat häiriöksi tosiaan, mutta minkäs teet, poliisi ei puutu, Valviraan on soitettu, bileet senkun jatkuvat ja kansa menee sisälle kunnossa kuin kunnossa…En tosiaan puolustele kuppiloita vaan se nyt vaan on niin että ainoat jotka nykyisin menestyvät ns. ostareilla on nämä pubit ja juottolat.Ikävää :/ Muuten tykkään kovasti meidän Pohjois Haagan alueesta ja sen monimuitoisuudesta. Jospa tulisi hyviä ja rakentavia ideoita Ostarin parantamiseksi 🙂

 16. Nämä kapakat tärvelevät ostarin aluetta- se on tosiasia. Viime viikoloppuna oli pakko soittaa poliisi paikalle kolme kertaa. Häiriöitä, oksentelua, öykäröintiä, heittokeihään heiluttelua.
  Helmen edessä nurmikolle sammuneelle “siistille” asiakkaalle soitettiin ambulanssi joka vei selviytymisasemalle. Helmen eikä Keskipisteen pitäjät eivät reagoineet.
  Sama jengi terorisoi koko alueen. Ohikulkevat lapset joutuvat katselemaan sammuneita ja huutelevia alkoholisteja. Yksin kulkevat naiset eivät uskalla kävellä pubien ohi edes päivällä.
  Olisi mukavaa pitää ikkunaa auki yöllä mutta tupakalla ramppaavat juopot örisevät silloinkin. Homma rauhoittuu klo 2.00 jälkeen. Ja sellaiset paikat saavat anniskeluoikeuksia!

 17. Veikkaisinpa että nuorisotila lisäisi entisestään “Hei…hei! Hae röökiä/kaljaa/siideriä” -tapauksia…

 18. No selviä baarinpitäjien kommentteja, jos työväenopistoa sanotaan haittatekijäksi…

 19. No, joo noi sammuneet ja örveltäjät on kyl aikas ikävii ! Mutta kyllä tos mun mielestä on vähän liiottelun makuu kun nää muuttajat ovat tienneet täst ostarin kuppila määrästä jo muuttaessaan…vai eikö sit oo tullut mieleen kysyy mitä on lähiympäristös ku muuttaa…varsinkin kun ne on osake asuntoi…:) Menny vähän aiheesta ohi tää keskustelu, tyyliin Pub Keskipiste & Haagan Helmi vastaan kukkahattu tädit 🙂
  Ja tiettyhän ostarille mahtuu yksi nuoriso talo… saatais sitte kunnon oppituntei antaa nuorille miten käy ku juo viinaa…sillä siinähän niitä juoppoi nurmikot täynnään kuulemma makaa… Ostarilla aiheuttaa niin moni muukin asia järjestyshäiriöitä….milloin ryöstetään ja milloin hakataan…. noista nurmella nukkujista ei oo sellaiseen… mistä lie tekijät ilmestyneet ???? 🙂

 20. Keskustelu baarien aiheuttamista ongelmista (tai ongelmattomuudesta) on varmasti tarpeellista, eikä kaikkia keinoja siihen puuttumiseen vielä ole käytetty. Kannattaa tulla ensi tiistaina 3.6. klo 17 ostarille työväenopiston tiloihin keskustelutilaisuuteen ostarin tulevaisuudesta. Siellä ongelmat ja toiveet menevät saadaan esiin ja eteenpäin viedyksi.

  ks. https://www.facebook.com/events/294813894027602/

  Toiveista puheen ollen, tässä asukasaktiivi Elli Oilan ideointia siitä, mitä ostarille tarvittaisiin ja mitä se voisi parhaimmillaan olla:

  “KOHTAAMISKEIDAS – ERI-IKÄISTEN KOHTAAMISPAIKKA,
  missä on esteetön liikkuminen lastenvaunujen, rattaiden, rollaattorien ja
  pyörätuolien kanssa mahdollista.

  – Piha-alueelle suihkulähde ja istutuksia, kukkivia pensaita, penkki- ja pöytäryhmiä
  – Työväenopisto opetus- ja toimintatiloineen ja pajoineen olkoon paikoillaan
  – Yksi iso kahvila, jonne tullaan “tapaamaan tuttuja” eri-ikäisiä,
  – Lasten leikkipaikka
  – Toiminta- /askartelu- /työpajatila
  – Kodinhoitoapua tarjoava yrittäjä
  – Hoitopalveluja tarjoava yrittäjä
  – Lastenhoidon-, terveyden- ja sairaanhoidon apuvälineitä tarjoava yrittäjä
  – Kirjasto tai mieluummin kirjaston sivuosasto, lukusali, kirjojen vaihtotori.
  – Pieni paperi- ja lahjatavarapuoti, jossa esim. työväenopistossa valmistettuja töitä myytäisiin ja tulevien taitajien ja taiteilijoiden esiteltäisiin.

  Hahmottelin tätä seuraavasti:
  Ostari on aivan upea keskus, kun katsoo Näyttelijäntietä etelään tai pohjoiseen, ja sitten Ida Aalbergin puistoa itään ja Runar Schildtin puistoa länteen. Joka suuntaan ovat hyvät liikkumismahdollisuudet.

  Ja asukasmääristä: eläkeikäisiä on varsin paljon, säännöllisesti kokoontuvia suuria eläkeikäisten ryhmiä on viisi, joissa on kirjattuna yli 400 henkilöä ja lisäksi useita pieniä erilaisia harrasteryhmiä, juttutupaa, käsityöryhmää, muistiryhmää, miesten ryhmää jne. Nämä ovat niitä, jotka liikkuvat itsenäisesti apuvälineitä käyttäen tai ilman.

  Kokoontumispaikat ovat työväenopiston, seurakunnan ja kaupungin nuorisotoimiston tai Pohjois-Haaga Seuran tiloja. Leikkipuistot palvelevat perhepäivähoitajien paikkoina arkipäivisin. Meillä on aika paljon hoitovapaalla olevia äitejä, joiden yhteisenä, kerran viikossa toteutuneena, tapaamispaikkana on viime
  syksyn aikana ollut Ilkankulma. Aivan selvästi on noussut esille ns. ´väljemmän´ tilan tarve.

  Eri-ikäisten tapaamispaikalle, kohtaamispaikalle on tarvetta ja kysyntää.”

  Mitä mieltä olet Ellin ajatuksista? Entä mikä on oma visiosi hyvästä ostarista?

 21. Hei,

  Pidän kovasti Ellin ajatuksista. Tällaisten toimitojen kehittäminen ja tuominen ostarille olisi tosi rakentavaa.

 22. Huh huh! Juuri näiden kahden pubin asiakaskunta tekee ostarista entistä masentavamman ja tuo mukaan epänormaaleja ilmöitä, jotka EIVÄT kuulu normaaliin kaupunkikuvaan. Ihan turha syyttää alueelle muuttavia asukkaita, kyllä syy näihin häiriöihin löytyy pubien asiakaskunnasta ja ravintoloitsijoista, jotka mahdollistavat näiden ilmiöiden olemassa olon.

  Oletko sitä mieltä, että alueen asukkaiden täytyisi muuttaa tai hyväksyä nämä epänormaalit ilmiöt, jotta alkoholistien ja päihderiippuvaisten toiminta voisi jatkaa kukoistamistaan?

 23. Milloin viimeksi ryöstetty/hakattu? Mölinäördäily/makailu jms. yleisempää…

 24. No eipä täst oo kauaa kun Helsingin Uutiset kertoi Otto-automaatilla tapahtuneesta ryöstöstä, ja ohan siinä ostarin kupeessa näitä jotka ihan huvin vuoks mättää kuonoon jos ei vaik naama miellytä. Mutta eihän tää nyt mitään uutta ole, kamera valvontakin on….juu !

 25. Hei!
  Kirjaston ja nuorisotilan toimipisteen siirtäminen ostarille kuulostavat minusta loistavilta ajatuksilta.

  Ostarista on tullut pub Keskipisteen valtakunta juuri siksi, ettei siellä ole ollut riittävästi vastavoimaa. Itse näen pienen ja vastuuntuntoisen ravintola Helmenkin edustavan tätä kaivattua yritystä tehdä jotakin toisin ja tarjota vaihtoehtoja.

  Samaan aikaan kun me haagalaiset olemme huolissamme ostarin lieveilmiöistä, on myös ymmärrettävä, että olemme huolissamme itsestämme ja meille tärkeistä ihmisistä ja asioista. Tarkoitan tällä sitä, että demonisoinme ehkä turhankin jyrkästi asioita, jotka oikeastaan pitäisi jaksaa kantaa ja sietää itsessä ja omassa lähiympäristössä.

  Toivoisin tulevan ostarin olevan jotakin sellaista, jossa voisi olla edustettuina niin kapakka-, kirjasto- ja nuorisokulttuurikin sekä lisäksi luonnollisesti kaikki päivittäinen kaupoissa asiointi. Mahtavaa olisi, jos ostari voisi olla näyteikkuna haagalaisten monikulttuuriseeen ja monimuotoiseen arkeen.

 26. Luin kommentteja läpi ja suurin osa syystä on laitettu Keskipisteen syyksi vaikka näin ei ole. Olen monta kertaa käynyt Haagan Helmessä ja Keskipiste on kylläkin mukavampi paikka.

  Minut on poistettu Helmestä monta kertaa turhaan, vaikka en ole ollu päihtynyt tai mitään, vain koska omistaja oikkuili. Kovin otteinkin on poistettu, ja enää en mene sinne kun näin on käynyt monta kertaa. Olisin ymmärtänyt jos olisin tehnyt jotain väärin käyntikerroillani, mutta en ole ja siksi nämä oikkuilut ihmetyttävät minua.

  Karaokesta on myös tullut ongelmia. Joskus kaveriporukalla tullessamme Helmeen, halusimme laulaa karaokea, mutta omistaja ei jaksanut oikkuiltaan laittaa sitä meille. Menimme naapuriin Keskipisteeseen ja olemme saaneet sieltä aina parempaa palvelua kuin Helmessä koskien karaokea ja yleisesti asiakaspalveluakin.

  Täällä aikan paljon syystä on laitettu Keskipisteen syyksi, ja voin sanoa että aika väärin on kirjoitettu. Helmen omistaja on aika tekopyhä, kun viitsii sanoa asioita näin. Olen siirtynyt Helmen asiakkaasta Keskipisteen asiakkaaksi vain sen takia koska se on yksinkertaisesti parempi paikka.

 27. Olen Haagan Helmen omistaja ja kirjoitan aina omalla nimelläni kaiken, mitä haluan sanoa, eikä minun tarvitse herjata kenenkään yritystoimintaa.
  Kiitos mukaville asiakkaillemme, jotka ovat kirjoittaneet tänne omia kokemuksiaan ravintolastamme.
  Ihan hyviä ideoita Elli Oilalta, mutta ne pitää saada myös tuottaviksi, koska vuokrat ovat kalliita. Yksi mahdollinen olisi kuntosaliyritys ja sen yhteyteen / ympärille voisi rakentaa muita Elli Oilan mainitsemia ideoita. Kuntosali palvelisi kaikkia ja kaikenikäisiä ihmisiä. Tällöin myös muut terveys- ja lastenpalvelut voisivat toimia sen yhteydessä, jolloin myöskin nämä sopisivat eri-ikäisille yhdessä tai erikseen.
  Olin mukana kokouksessa, joka käsitteli ostoskeskusta. Koin sen hyväksi ja rakentavaksi. Haluamme olla omalta osaltamme luomassa rauhallista ja viihtyisää ostaria, emmekä halua aiheuttaa naapurustolle häiriötä. Kirjaston siirtyminen ostarille olisi hyvä idea, mutta kokouksessa selvisi, ettei se ole mahdollista.
  Monet meillä käyneet asiakkaat ovat voineet kokea monet asiat huonona kohteluna, mutta esim. karaoken rajoittaminen oli tehty naapuritalon asukkaita ajatellen.
  Nyttemmin olemme muuttaneet Haagan Helmen rockmusiikkia soittavaksi ravintolaksi, josta saa persialaista- ja grilliruokaa. Ruokaa saa myös mukaan.
  Olemme aiemminkin pitäneet tiukkaa linjaa ja olemme tiukentaneet linjaamme lisää emmekä halua, että meille tullaan sitten kun pää on jo juotu täyteen. Pidämme huolta myös siitä, ettei terassillamme tai ulkona tupakoidessa puhuta huutamalla. Näinollen myös alaikäiset nuoret ja lapset ovat tervetulleita vanhempiensa kanssa syömään.
  Joku oli kirjoittanut, että meidän pitäisi muuttaa toiseen paikkaan, mutta en tiedä miksi? Onhan ostarilla kahvila, pari kampaamoa, pizzeria ja vieressämme kiinalainen ravintola. Sekin onnistuu, jos on halukkaita ostajia. Kauppaan voi kuulua sekä omalla tontilla sijaitsevan liiketilamme osakkeet, että liiketoiminta tai pelkkä liiketoiminta. Kiinteistövälittäjän arvio kokonaisuudesta on 210 000 € ja pelkästä liiketoiminnasta 50 000 €, jolloin vuokra olisi noin 1900 € / kk.
  Kaikki epäilijät ja arvostelijat, jotka eivät ole käyneetkään meillä ovat sydämellisesti tervetulleita tutustumaan ja sitten tekemään arvioita ravintolastamme siisteyden, yleisen tason tai asiakaskunnan suhteen.
  Voin vielä todeta, että meidän asiakkaat kävelevät kotiin nukkumaan, koska meiltä ei koskaan lähdetä nelinkontin kotiin.
  Ravintoloitsijana olen vastuussa omista asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään. Jos joku nukkuu naapuritalon nurmikolla ymmärtänette, että se on todella epämiellyttävää talon asukkaille sekä erittäin vahingollista meidän liiketoiminnallemme.
  Tällä hetkellä jatkamme kuitenkin valitsemallamme tiukalla linjalla ja kaikki muut paitsi huonosti käyttäytyvät tai liian humalaiset ovat tervetulleita.
  Mottomme on rock, ruoka ja rakkaus!

 28. Totta, ei yksin Keskipiste ole se “hankala” vaan koko ostarin kuva pitäisi siistiä, olkoonkin Helmen shakki ja ruokatarjoilut muka siistisivät jotenkin ostarin ravintola kuvaa! Ostarilla on jo kaksi ihan kelpoa ruokapaikkaa ,siistiä ja ilman mitään hömpänpömppää, aivan samalla tavalla häiriköintiä tapahtuu Helmen ympäristössä . Jos parannuksia tehdään niin palveluita takaisin ostarille. IItse kaipaan juuri esim apteekkia ostarille , ja voisihan sitä lisätä vaikka jonkun päivittäistavara kaupankin asukkaiden iloksi, esim.Lidl olisi tervetullut.Alepa on yksinään “valloittanut” ostikan, ja todellakin liikuntarajoitteiset eivät K-kauppaan ja Kaareen aina kykene/jaksa.

 29. Juu, Haagan Helmen omistajat ovat olevinaan, niin olevinaan! Aina löytyy syy toisista esim:juuri Keskipisteestä tai vain muuten ostarilla “hengailevista”
  Pitäisin kohtuullisena sitä että ravintolassa saa edes puhua, kun kerta ei saa äänekkäästi nauraa ja kuntokin varmaan tarkistetaan puhalluttamalla ovella:)
  Voihan elämä! Kumpikaan pubi ei sinänsä kiinnosta lantin vertaa mutta toi Helmen suitsutus lähinnä naurattaa.. Keskipisteessä kuitenkin jonkusen kerran käyneenä tiedän että siellä suhtkoht viihtyy, ainakin paremmin kuin Helmessä jossa kytätään asikkaan jokaista elettä ja ääntä. Huhuh! Vaikka kumpikin juottola poistuisi ei tulis ikävä..ei todellakaan 🙂

Leave a Reply