Etusivu / Hankkeen esittely

Hankkeessa tutkitaan taloudellisten lamakausien — 1990-luvun alun laman ja 2008 talousromahduksen — sosiaalisia seurauksia. Kiinnostuksen kohteena ovat taloudellisten laskusuhdanteiden pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset toimeentuloon, sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Hanke painottuu kvantitatiivisiin analyyseihin, mutta mukana on myös kvalitatiivinen tutkimus ylivelkaantuneiden yrittäjien selviytymisestä. Hanke alkoi syyskuussa 2012 ja päättyy elokuussa 2016. Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *