Meneillään olevia tutkimuksia

Sjöblom, Ruut. Laman jälkeen. Selviytyminen vakavasti ylivelkaantuneena. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, sosiaalietiikka.

Tanskanen, Jonni. Depression via depression. The connection between childhood debt stress and later psychiatric morbidity. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta, väestötiede.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *