Julkaisut ja esitykset

Julkaisut:

Turunen & Hiilamo: Health effects of indebtedness: a systematic review.

Blomgren, Maunula & Hiilamo. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista.
Yhteiskuntapolitiikka 3/2014 (79)

Kauppinen, Moisio & Mukkila. Toimeentulotuen saamisen toistuvuus ja etuuksien päällekkäisyys teoksessa Toimeentulotuki 2010-luvulla – Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. (toim. Kuivalainen, Susan)
THL – Raportti 9/2013, 37-55.

Esitykset:

Lamakausien sosiaaliset seuraukset -kutsuseminaari 19.5. ohjelma:

Velkaantumisen terveysvaikutukset, Heikki Hiilamo

Ylivelkaantuneiden aineiston esittely, Nico Maunula

Vievätkö velat terveyden? Jenni Blomgren

Miten vanhempien ylivelkaantuminen vaikuttaa lapsiin? Jonni Tanskanen

Elämä konkurssin jälkeen, Ruut Sjöblom

Tulonsiirtojärjestelmän köyhyyttä vähentävän vaikutuksen muutokset, Pasi Moisio

Toimeentulotuen saamisen toistuvuus, Timo Kauppinen

Oikeustieteellisiä näkökulmia 1990-luvun lamaan, Markus Kari

Pankinjohtajan näkökulma ylivelkaantumiseen, Taisto Kangas

Muut esitykset:

Estimating poverty reduction effect of the tax-benefit system in Finland 1993-2013 using microsimulation method. Paper presentation at the 4th General Conference of the International Microsimulation Association, 11-13 December 2013, Australian National University, Canberra. Pasi Moisio, Kirsi-Marja Lehtelä  & Susanna Mukkila.

Estimating poverty reduction effect of the tax-benefit system in Finland 1993-2013 using microsimulation method. Paper presentation at the 11th Annual ESPAnet conference,
September 5-7 2013, Poznań University of Economics. Pasi Moisio, Kirsi-Marja Lehtelä  & Susanna Mukkila.

Tulonsiirtojen köyhyyttä vähentävä vaikutus Suomessa 1993-2013
– arviointi mikrosimulointimallilla. Esitys Valtakunnallisilla Sosiaalipolitiikan päivillä 24–25. lokakuuta 2013 Tampere. Pasi Moisio, Kirsi-Marja Lehtelä  & Susanna Mukkila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *