Lupa erehtyä

Yksi suurimmista tekijöistä yleislaskupajan tiellä on ollut fysiikan laitoksen toisinaan hyvinkin tuomitseva ilmapiiri. Koulutusala kerää usein fiksuja ja ahkeria ihmisiä ja opiskelijat ovat monesti oppineet lukiossa ja peruskoulussa, että kaikki tehtävät tehdään ja osataan heti. Yliopistossa osaaminen ja tekeminen ei aina olekaan sitten ihan niin itsestäänselvää. Monien (tai ainakin minun) kokemus varmaankin on, että kaikki muut osaavat paremmin, enemmän ja aikaisemmin. Omia puutteitaan on todella vaikea myöntää.

Tässä ilmapiirissä tuntuu varmasti melko mahdottomalta ajatukselta ehdoin tahdoin asettaa itsensä alttiiksi epäonnistumisille ja arvostelulle ryhtymällä laskupajaohjaajaksi. Todellisuudessa kukaan ei kuitenkaan osaa kaikkea (eivät edes kurssiassistentit). Kuten eräs viisas taannoin minulle sanoi, toiset vaan osaavat peittää tietämättömyytensä paremmin.

Laskupajakokeilussa pajaohjaajia on sen verran vähän mukana, ettei kaikkien mahdollisten kurssien osaajia varmastikaan saada mukaan. Tulevaisuudessa, jos pajatoiminta saadaan käyntiin laitoksella, pajaohjausta todennäköisesti pyritään kuitenkin kohdentamaan siten, että pajassa päivystäisi säännöllisesti myös ihmisiä, jotka osaavat vastata edistyneempiin kursseihin liittyviin kysymyksiin. Tällä hetkellä toiminta pyörii lähinnä kandivaiheen opiskelijoiden voimin.

Haluamme kannustaa kaiken tasoisia opiskelijoita osallistumaan kokeiluun – joko ohjaajina tai pajassa kävijöinä – ja antamaan palautetta toiminnasta. Nyt kun meillä on hyvä tilaisuus vaikuttaa saamamme opetuksen kehitykseen konkreettisesti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *