Laskupajakokeilu

Laskupajakokeilu järjestetään yleislaskupajasysteemin testaamiseksi fysiikan opetuksessa ja opiskelussa. Pajaohjauskäytäntö on matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetuksessa todettu toimivaksi, mutta fysiikan laitoksella toiminta ei ole aivan yhtä edistynyttä. Pajaohjauksen järjestämisen esteenä niukkojen resurssien lisäksi on pelko siitä, että fysiikan oppisisällöt eivät voi olla kenelläkään niin hyvin hallussa, että pajaohjaus olisi kannattavaa. Tämä kuitenkin perustuu väärään oletukseen siitä, että laskupajaohjaajan rooli olisi verrattavissa laskariassistentin työhön.

Pajaohjauksen ideana on, että ohjaajilla ei ole valmiita mallivastauksia tehtäviin tai eteen tuleviin ongelmiin, vaan tarkoituksena on pysähtyä pohtimaan pulmaa kuin pulmaa yhdessä opiskelijan kanssa. Pajaohjaaja ei ole erehtymätön ja ratkaisun löytyminen perustuu opiskelijan ja ohjaajan yhteistyöhön. Ohjauksen tueksi pajassa on tarjolla kurssikirjojen käsikirjasto, jonka materiaalit ovat vapaasti kaikkien laskupajassa kävijöiden käytettävissä.

Kokeilun avulla haluamme osoittaa, että opiskelijan kohtaaminen ja hänen kanssaan yhdessä ongelman miettiminen ovat usein  parempi tapa opettaa kuin valmiiden mallivastauksien ja laskujen välivaiheiden antaminen.

Kokeilun tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon yleislaskupajaan liittyviä kokemuksia sekä ohjaajien että opiskelijoiden näkökulmista.

Pajakokeilu järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin, ja ohjaajiksi kaivataan innokkaita fysikaalisten tieteiden opiskelijoita, jotka ovat valmiita tuomaan oman panoksensa laitoksen opetuksen kehittämiseen. Jos kokeilusta saadaan positiivista palautetta, asiaa pyritään viemään laitoksella aktiivisesti eteenpäin. Parhaassa tapauksessa pajaohjauksen järjestäminen siirtyy laitoksen vastuulle.

Jos laitos päättää toteuttaa pajaohjauksen, aikaisempi ohjaajakokemus katsotaan meriitiksi ohjaajia rekrytoitaessa.

Lisätietoa tulevasta pajakokeilusta:
https://blogs.helsinki.fi/laskupajaprojekti/laskupajaohjaajaksi/

Lisätietoa aikaisemmasta pajapilotista:                                     https://blogs.helsinki.fi/fyysikoille/2014/12/04/pajapilottien-antia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *