Avoin palautelomake

Laskupajakokeilu alkaa viikon kuluttua! Koska kokeilun yhtenä tärkeimpänä tarkoituksena on vakuuttaa laitoksen henkilökunta yleislaskupajan toimivuudesta ja tärkeydestä, keräämme mahdollisimman paljon palautetta niin pajaohjaajilta kuin pajassakävijöiltä. Kokeilun jälkeen palautteesta tehdään yhteenveto, joka esitellään opetuksen kehittämistoimikunnalle.

Palautetta voi jättää tällä lomakkeella koko laskupajakokeilun ajan.

Laskupajaprojekti edistyy

Laskupajaprojekti etenee; nyt pajaohjauksen aikataulut on lyöty lukkoon ja ensimmäisen viikon ohjauskalenteri löytyy välilehdestä Kalenteri.

Laitoksen puolelta tarve yleislaskupajalle on otettu huomioon ja ensi syksylle on suunnitteilla yhden opintopisteen kurssi pajaohjauksesta. Kurssin suoritukseen kuuluu pajaohjausharjoittelua.
Opetusohjelmassa on myös kahden opintopisteen kurssi Tehoa pienryhmäohjaukseen, joka on erityisen suositeltava kaikille pajaohjaajille ja kurssiassistenteille.

Ongelma pajaohjauksen järjestämisessä tällä hetkellä on erityisesti resurssien puute ja pohdinta siitä, onko moraalisesti oikein maksaa työstä pajaohjaajille opintopisteillä. Opetuksen järjestämisen kuuluisi toki olla laitoksen tehtävä, eikä sitä saa jättää pelkästään ainejärjestöjen tai innokkaiden opiskelijoiden varaan, mutta systeemi jossa työstä palkitaan opintopisteillä on parempi kuin ei systeemiä ollenkaan.

Se että opiskelijat päästetään omaehtoisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta, auttaa opiskelijoiden integroitumisessa osaksi laitosta ja sen henkilökuntaa. Olisi toivottavaa, että tutkijoille ja opettajille opiskelijat näyttäytyisivät nuorina kollegoina mieluummin kuin opetusvelvollisuutta aiheuttavana riesana.

Pajakokeilun avulla haluamme osoittaa, että opiskelijoilla todella on innostusta ja halua olla järjestämässä pajaohjausta ja kehittämässä opetusmetodeja yhteisöllisempään suuntaan.