Minervas bibliotek flyttar till Kajsahuset i april

KirjamuuttolaatikkoBeteendevetenskapernas resurser och bibliotekets kundtjänst flyttar under våren från Minerva till Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset. Biblioteket i Minerva har sista dagen öppet 2.4.2015.

  • Tidningarna och tidskrifterna har flyttats från Minerva till Kajsahuset. De nyaste 2 årgångerna ligger på 7:e våningen och de äldre årgångerna på våningen K4.
  • Från 2.3.2015 är återlämningsdatumet 6.8.2015 för böcker du lånar och förnyar från Minerva. Böckerna kan återlämnas till alla biblioteks verksamhetsställen och under april månad kan de återlämnas i Minervabibliotekets bokinkast. Du kan också använda bokinkastet vid Kajsahuset och Kumpula. Som återlämningsdag registreras då nästa öppetdag.
  • Från 7.4.2015 flyttas böckerna från Minerva till Kajsahuset. Böckerna står till ditt förfogande senast 1.6.
  • Kunskapsproven är tillgängliga i Kajsahuset senast 20.4.2015. Du kan läsa de tryckta kunskapsproven i huvudbiblioteket genom att göra en beställning (klicka på ”reservering” i Helka och välj ”Beställning” från rullgardingsmenyn.).

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av flytten.

Ytterligare information:
flytten av samlingarna utvecklingschef Ritva Hagelin, ritva.hagelin (a) helsinki.fi; Minervas nya lärmiljö servicedirektör Kirsi Luukkanen, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi.

Beteendevetenskapliga biblioteket Minerva

Sommaröppettider från och med 2.6

Förkortade öppettiderna gäller  2.6.-17.8.2014.
Enheternas öppettider

Campusbiblioteket i Gumtäkt är stängt för kunder 29.5.–31.8. p.g.a. renovering. Elektroniska resurser fungerar som vanligt. Ett pop up-bibliotek betjänar 30.5.–29.8. i Physicums aula må–fr kl. 10–14. Läs mera

Universitetets allmänna datasalar kommer tills vidare att vara stängda mellan klockan 1.00 och 7.00 fr.o.m. den 1 juni på grund av det låga antalet användare.  IT-centrets meddelande på Flamma

Nya öppettider i biblioteken i Vik, Mejlans och Gumtäkt

Från och med ingången av 2014 håller campusbiblioteken i Vik, Mejlans och Gumtäkt öppet vardagar kl. 9–19. Huvudbiblioteket i Kajsahuset är fortfarande öppet på lördagar kl. 10–16.

På lördagar kan studenterna också använda 24h-läsesalen i Infocentret i Vik och de datasalar i de andra byggnaderna på Campus Vik som är öppna dygnet runt. I Mejlans har studenter vid Medicinska fakulteten dygnet runt tillgång till lärocentret Mocomas lokaler i Terkkos källarvåning.

Bibliotekets öppettider måste begränsas av ekonomiska skäl. Vi har försökt planera sparåtgärderna så att de orsakar kunderna så lite besvär som möjligt. Biblioteken utförde en besökarundersökning på hösten, och den visade att biblioteken i Vik och Mejlans hade låga besökarantal på lördagar. Campusbiblioteket i Vik har också haft få besökare den sista timmen mellan klockan 19 och 20. Gumtäkts försök att öppna redan klockan 8 avslutas och campusbiblioteket kommer liksom de andra campusbiblioteken att öppna klockan 9.

De nya öppettiderna gäller campusbiblioteken i Vik, Mejlans och Gumtäkt. Öppettiderna ändras inte i de övriga biblioteken.

Notera de avvikande öppettiderna kring årsskiftet