Testbruk: Oxford Historical Treaties till 7.12.2018

kuvituskuvana koekäyttölogo

Oxford Historical Treaties innehåller historiska fördrag från The Consolidated Treaty Series, som är en samling av fördrag från alla stater mellan 1648 och 1919.

Fulltext av de enskilda fördragen från serien återges som pdf exakt som de visas i den tryckta serien.

Parter, citat, datum eller datumintervall kan användas i sökning av fördrag.

Feedback: e-library@helsinki.fi

Testbruk: Max Planck Encyclopedia of Public International Law till 29.11.2018

 

kuvituskuvana koekäyttölogo

Max Planck Encyclopedia of Public International Law är omfattande folkrättsligt uppslagsverk.

Uppslagsverk handlar om alla centrala teman i internationell rätt och det uppdateras kontinuerligt.

Artiklar är kollegialt granskade.

Artiklar är tillgängliga också som pdf.

Bläddra ämnen i uppslagsverket

History of international law

Human rights

International co-operation

International courts and tribunals

International criminal law

International economic law

International environmental law

International humanitarian law

International law and international relation

Uppslagsverk är tillgängligt i Helsingfors universitets nätverk.

Feedback: e-library@helsinki.fi

 

 

 

BrowZine – bläddra i bibliotekets e-tidskrifter enligt ämnesområde

Kuvituskuva: BrowZineAlla e-tidskrifter som Helsingfors universitets bibliotek har beställt kan nu läsas i servicen BrowZine. BrowZine är en visuell tidskriftshylla för e-tidskrifter där du kan bläddra i och sortera e-tidskrifter enligt ämnesområde.

Bygg din egen tidskriftshylla

Med BrowZine kan behändigt du samla de viktigaste tidskrifterna och artiklarna inom ditt ämnesområde på din egen tidskriftshylla, där du alltid hittar dem vid behov.  Via din egen tidskriftshylla kan du beställa meddelanden om nya artiklar och du kan enkelt dela referenser från ditt ämnesområde med studenter, kolleger eller referenshanteringsprogram.

Du kan också ladda ner BrowZine som en applikation på din telefon eller datorplatta. Sedan kan du med fjärranslutning använda BrowZine var och när du vill. Du kan också ladda ner artiklar och spara dem i PDF-format, så att du senare kan läsa dem också utan anslutning till nätet.

Bibliotekskiosker förnyas i alla biblioteksenheterna

Bibliotekskioskerna förnyas i alla biblioteksenheter den 20 september 2018.

Kuvituskuva: Uuden Kirjastokioskin ulkoasuVia de nya bibliotekskioskerna kan vem som helst söka och läsa böcker och artiklar i Helka samt digitala examensarbeten vid Helsingfors universitet i E-Thesis. Det går också att använda Helka-databasens kundfunktioner, såsom att spara egna sökningar och favoriter samt spara referensuppgifter eller skicka dem till den egna e-postadressen.

Via kioskdatorerna kan studerande och personal vid Helsingfors universitet dessutom logga in på sitt eget arbetsbord med universitetets it-behörighet.

Skriv ut med kopieringskort

Från kioskdatorerna kan man skriva ut artiklar, referensuppgifter eller delar av e-böcker. Utskriftsalternativ är begrändsad till svartvit och dubbelsidig. Varje kiosk skriver ut till en bestämd skrivare, vars adress automatiskt syns i menyn för utskrifter. Flerfunktionsskrivarna finns inte nödvändigtvis i kioskernas omedelbara närhet. Anvisningar för att hitta rätt flerfunktionsskrivare finns vid kiosken. För att skriva ut dokument krävs ett kopieringskort, som man kan köpa hos bibliotekets kundtjänst.

Utöver att göra utskrifter kan man med kioskdatorerna spara t.ex. artiklar och referensuppgifter på ett USB-minne.

Bibliotekskioskerna har inte fri tillgång till internet och man kan inte heller bearbeta egna filer.

Gästdatorerna tas ur bruk

De nya kioskdatorerna ersätter såväl alla gamla bibliotekskiosker som bibliotekens gästdatorer under höstterminen 2018. Utomstående användare behöver alltså i fortsättningen en egen dator eller annan apparat om de vill bearbeta egna filer eller fritt leta efter information på internet. Av bibliotekets kundtjänst får man fortsättningsvis tillfälliga användarkoder till universitetets trådlösa nät.

Bakom beslutet att avstå från gästdatorerna ligger en teknisk förändring i universitetets system för nätadministration. I och med förändringen försvinner även nätmiljön för gäster. Samtidigt riktar biblioteket sitt fokus på att erbjuda utomstående användare vetenskaplig kunskap och tillgång till examensarbeten vid Helsingfors universitet i enlighet med sin kärnuppgift.

Du kan ge respons på den nya bibliotekskiosken med bibliotekets responsblankett.

Bibliotekets kursprogram

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder utbildning i informationssökning.

Workshop för informationssökning

Behöver du hjälp med informationssökning? Välkommen till vår workshop för informationssökning!

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen 8.1-11.6.2018

Plats: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057

Evenemang på Facebook! 

Kom och fråga om informationssökning, e-böcker eller referenshantering. Ingen förhandsanmälan behövs. Workshopen ordnas på engelska och finska, men fråga gärna på svenska. Ta också gärna med egen dator. Workshopen är för studerande och forskare vid Helsingfors universitet.

Nätkurser i informationssökning

 • på finska Tutkielman tekijän tiedonhankinta för kandidatstudenter
 • på engelska Information Seeking and Management for Thesis Writers för magisterstudenter

Läs mer om vår nätkurser på finska.

Kurser på finska och engelska

Biblioteket erbjuder också många kurser på finska och engelska. Läs mer om bibliotekets utbildning och kurser på bibliotekets finska webbplats.

#LearnWithHULib

Prislistan förnyad

Prislistan vid Helsingfors universitetsbibliotek förnyades i början av 2018.

Det förekommer förändringar i föregående prissättning, särskilt när det gäller fjärrlån och dokumentleverans. För både Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhusenheter och deras personal böcker och dokument från kollektionerna av Helsingfors universitetsbibliotek är gratis (se HUPS Service). För fjärrlån från andra bibliotek samt samtliga dokumentleveranser för andra kundgrupper är service avgiftsbelagd.

Den nya prislistan finns tillgänglig på bibliotekets hemsida och kan erhållas från bibliotekets kundservice på begäran.

Behöver du hjälp med informationssökning? Kom på kurs eller workshop

Välkommen till vår workshop för informationssökning!

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen (11.9.- 18.12.2017)
Platsen: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057

Kom och fråga om informationssökning, e-böcker eller referenshantering. Ingen förhandsanmälan behövs. Workshopen ordnas på engelska och finska, men fråga gärna på svenska. Ta också gärna med egen dator. Workshopen är för studerande och forskare vid Helsingfors universitet.

Nu också på Facebook!

Tiedonhankinnan työpaja

Biblioteket erbjuder också många kurser på finska och engelska. Läs mer om bibliotekets utbildning och kurser på finska webbplatsen.

Rättsvetenskapliga e-böcker från KauppakamariTieto

Juridik-samlingen av KauppakamariTieto är tillgänglig i Helsingfors universitets nätverk. Samlingen är tillgänglig till 31.7.2018. E-böcker är katalogiserade i Helka.

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Incoterms 2010 (2. painos 2016)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)
 • Yritystoiminnan verotus (2014)

Feedback: e-library [at] helsinki.fi

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

Beställningen av CMMC har slutat, e-tidningar kan användas tillgängligt

Bibliotekets beställningen av CMMC (Communication & Mass Media Complete) har slutat på 20.6.2017. E-tidningar kan tillgängligt använda via Helka-databasen.

Biblioteket också beställar följande e-tidningar och dom kan användas senast på augusti:

 • Narrative Inquiry
 • Gesture
 • Target: International Journal on Translation Studies
 • Diachronica
 • Multilingua
 • International Journal of the Sociology of Language
 • Linguistics
 • Journal of Consumer Research
 • Journal of Marketing
 • Text and Talk