Lånetiden förlängs 23.11.

Årsskiftet närmar sig och bibliotekens lånetiden förlängs.

Lånen förfallodag är tidigast 10.1.2018 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 23.11. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 7.12. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 19.12. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Bibliotekets öppettider vid årsskiftet: kontrollera öppettider på bibliotekets hemsidorna.

kurssikirjahyllyt

Rättsvetenskapliga e-böcker från KauppakamariTieto

Juridik-samlingen av KauppakamariTieto är tillgänglig i Helsingfors universitets nätverk. Samlingen är tillgänglig till 31.7.2018. E-böcker är katalogiserade i Helka.

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Incoterms 2010 (2. painos 2016)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)
 • Yritystoiminnan verotus (2014)

Feedback: e-library [at] helsinki.fi

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

Psykologiska och logopediska samlingarna flyttar till Mejlans under september

Böckerna som hör till de psykologiska och logopediska samlingarna bibliotek i Kajsahuset kommer att vara utom räckhåll för kunderna 21.8. – 1.10.2017. Alla böckerna är tillgängliga i Campusbiblioteket i Mejlans senast från och med 2.10.2017.

Böcker inom ämnesområdena psykologi och logopedi packas ner och flyttas till Mejlans eftersom dessa läroämnen har flyttats över till medicinska fakulteten.

Under flytten kan böcker returneras till enheter vid Helsingfors universitets bibliotek samt till returlådan i aulan på Haartmansgatan 3 (Mejlans). Lånen från de psykologiska och logopediska samlingarna har ingen förfallodag i September.

Vi beklagar olägenheten!

Det renoverade Campusbiblioteket i Mejlans öppnar 2.10. som en del av Terkko Health Hub. Biblioteket har öppet 8-20, kundservicen 10-17. Utanför servicetiderna har biblioteket meröppet.

Välkommen till det nya Terkko!

Kokoelmasiirtoja pääkirjaston K2-kerroksessa

Kaisa-talon kerroksessa K2 tehdään alkuvuoden aikana mittavia kokoelmasiirtoja. Kerroksessa sijaitsevat Aasian ja Afrikan tutkimuksen, Antiikintutkimuksen ja TK2-K3eologian kokoelmat siirretään kerrokseen K3.

Siirroista saattaa aiheutua ajoittaista meluhaittaa, pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Helka-tietokannan karttasovellus on nopeasti ajan tasalla, kun siirto on tehty. Jos oikea hylly on siltikin hukassa, kysy neuvoa 3. kerroksen asiakaspalvelusta.

Kirjasto luopuu kokonaan Kaisa-talon K2-kerroksen kokoelmatilasta 30.6.2016 mennessä. Kerroksessa on kirjakokoelmien lisäksi 17 luku- ja työskentelypaikkaa. Nämä korvataan lisäämällä työskentelypaikkoja Kaisa-talon muihin kerroksiin.

Minervas bibliotek flyttar till Kajsahuset i april

KirjamuuttolaatikkoBeteendevetenskapernas resurser och bibliotekets kundtjänst flyttar under våren från Minerva till Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset. Biblioteket i Minerva har sista dagen öppet 2.4.2015.

 • Tidningarna och tidskrifterna har flyttats från Minerva till Kajsahuset. De nyaste 2 årgångerna ligger på 7:e våningen och de äldre årgångerna på våningen K4.
 • Från 2.3.2015 är återlämningsdatumet 6.8.2015 för böcker du lånar och förnyar från Minerva. Böckerna kan återlämnas till alla biblioteks verksamhetsställen och under april månad kan de återlämnas i Minervabibliotekets bokinkast. Du kan också använda bokinkastet vid Kajsahuset och Kumpula. Som återlämningsdag registreras då nästa öppetdag.
 • Från 7.4.2015 flyttas böckerna från Minerva till Kajsahuset. Böckerna står till ditt förfogande senast 1.6.
 • Kunskapsproven är tillgängliga i Kajsahuset senast 20.4.2015. Du kan läsa de tryckta kunskapsproven i huvudbiblioteket genom att göra en beställning (klicka på ”reservering” i Helka och välj ”Beställning” från rullgardingsmenyn.).

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av flytten.

Ytterligare information:
flytten av samlingarna utvecklingschef Ritva Hagelin, ritva.hagelin (a) helsinki.fi; Minervas nya lärmiljö servicedirektör Kirsi Luukkanen, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi.

Beteendevetenskapliga biblioteket Minerva

Samlingarna flyttas på K3-våningen i Huvudbiblioteket

Huvudbibliotekets samlingar på K3-våningen närvarande flyttas. Konstforskning och skönlitteratur flyttas i december, filosofi och juridik flyttas senare. Dessa arbeten kommer att fortsätta in i våren 2015.

Helka-databasens kartapplikation uppdateras snabbt under flytten. Om rätt hyllan är fortfarande försvunnen, rådfråga på 3:e våningens kundtjänst.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Samlingen av konstforskning flyttas på våningen K3.