Psykologiska och logopediska samlingarna flyttar till Mejlans under september

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Böckerna som hör till de psykologiska och logopediska samlingarna bibliotek i Kajsahuset kommer att vara utom räckhåll för kunderna 21.8. – 1.10.2017. Alla böckerna är tillgängliga i Campusbiblioteket i Mejlans senast från och med 2.10.2017.

Böcker inom ämnesområdena psykologi och logopedi packas ner och flyttas till Mejlans eftersom dessa läroämnen har flyttats över till medicinska fakulteten.

Under flytten kan böcker returneras till enheter vid Helsingfors universitets bibliotek samt till returlådan i aulan på Haartmansgatan 3 (Mejlans). Lånen från de psykologiska och logopediska samlingarna har ingen förfallodag i September.

Vi beklagar olägenheten!

Det renoverade Campusbiblioteket i Mejlans öppnar 2.10. som en del av Terkko Health Hub. Biblioteket har öppet 8-20, kundservicen 10-17. Utanför servicetiderna har biblioteket meröppet.

Välkommen till det nya Terkko!