TUHAT-kliniker börjar den 8 januari @ Kaisahuset

Under januari 2019 erbjuder biblioteket stöd för Helsingfors universitets årliga forskningsrapportering. Biblioteket organiserar stödkliniker för forskare och personal som fokuserar på rapportering till forskningsinformationssystemet TUHAT.

 TUHATkliniker
  • Kaisahuset 8 januari kl. 10-12 eller 24 januari kl. 14-16, ADB-sal 5057 i 5 vån.
  • Gumtäkt den 15 januari kl. 13-15, bibliotekets klassrum G108b
  • Mejlans den 14 januari kl. 14-16, Terkkos ADB-sal
  • Vik 18 januari kl. 10-12, datorrum 170, Info Center Korona, 1: a våningen

Ingen förhandsregistrering behövs. Du kan bara titta in eller stanna så länge du vill.

Glöm inte vår online guide och supporttjänster:

Forskare, sänd dina publikationer till biblioteket för öppen arkivering

Nu finns servicen många hoppats på! Du kan sända dina publikationer för parallellpublicering till biblioteket. Vi utreder publikationsrättigheterna och arkiverar dina publikationer på så sätt att de uppfyller förläggarens villkor. Sänd filen till openaccess-info@helsinki.fi.  Ange också var publikationen kommer att publiceras. (Här hittar du information om parallellpublicering på finska och på engelska.)

Bild: PexelsDen vanligaste parallellpublicerade heltexten är ett godkänt referentgranskat manuskript (post-print, final draft, AAM).  Sänd oss alla versioner du har om du är osäker på vilken version som kan arkiveras och när den får arkiveras. Mera information om olika versioner på finska och på engelska.)

Denna service för parallellpublicering är tillgänglig för både personal och studerande på universitetet. Vi besvarar gärna frågor om vår service, om arkivering och parallellpublicering. Du får kontakt med oss via email: openaccess-info@helsinki.fi.

Bakgrunden

  • Åttiofyra procent av de forskare som svarade på bibliotekets kundenkät våren 2018 sade att de skulle använda en service för parallellpublicering om sådan fanns.
  • Enligt Helsingfors universitets principer för open access publicering (2017) så ska alla vetenskapliga publikationer som produceras vid universitetet parallellpubliceras i universitetets publikationsarkiv HELDA. Publikationers långvariga förvaring och tillgänglighet är garanterade genom arkivering i HELDA.

Mer information: marja.moisio@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Planering av hantering av forskningsdata lönar sig

En stor del av forskarna vid Helsingfors universitet som ansökte om finansiering från Finlands Akademi hösten 2016 använde webbverktyget DMPTuuli för att skriva sin datahanteringsplan. 137  forskare beviljades forskningsfinansiering våren 2017.  Av dem hade ca 64 procent registrerat sig i  DMPTuuli som upprätthålls av Helsingfors universitets bibliotek.

Att söka forskningsfinansiering är vardag för forskare. Finlands Akademi har från år 2016 förutsatt  att en datahanteringsplan ingår som bilaga i finansieringsansökan. DMPTuuli,  ett verktyg (tool) för att underlätta skrivande av datahanteringsplaner har skapats genom nationellt samarbete på initiativ av Helsingfors universitets bibliotek.

DMPTuuli grundar sig på idén att webbformuläret och de olika instruktioner man kan välja mellan hjälper forskaren att beakta och dokumentera datahantering i de olika stadierna av ett forskningsprojekt.  Då beaktas frågor gällande upphovsrätt, datasäkerhet och återanvändning.

Få handledning i datahantering

Informationsspecialist Mikko Ojanen i datahanterings workshoppen. Blid: Jussi Männistö

I datahanterings workshopparna som Helsingfors universitets Datastöd ordnar får forskarna handledning i andvändningen av DMPTuuli och information om service och fördelarna med planering av datahantering. Deltagarantalet har varit stort, flera hundra forskare har deltagit i workshopparna. Universitetets Datastöd, som koordineras av biblioteket och där biblioteket också är med som expertis, svarar på forskares frågor om datahantering både under ansökningsperioder och utanför dem.  Datastödets kontaktuppgifter: e-post researchdata@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Låt oss fira öppen forskning – Välkommen till Tankehörnan 23.10.2017

Evenemang: Öppen forskning eftermiddag (på finska)
Plats: Tankehörnan, Stage (Yliopistonkatu 4)
Tid: 23.10.2017 kl. 13-14.30

Hur påverkar öppen publicering, öppna läromedel och öppen data forskarens arbete? Förändrar öppen vetenskap på ett fundamentalt sätt  forskning och förlagsverksamhet? Vad är framtiden för öppen forskning och publicering av vetenskapens resultat?

Universitetslektor Mirkka Lappalainen, forskningsadministratör Eeva Nyrövaara, professor Markku Löytönen och Gaudeamus bokförlagschef Leena Kaakinen kommer att inta scenen för att diskutera.

Helsingfors universitets bibliotek delar även ut Öppen Forskning -priset vid evenemanget. Kom med och bli inspirerad!

Evenemanget är en del av firandet av International Open Access Week vid Helsingfors universitets bibliotek, gratis och öppet för alla. Tankehörnas café är öppet under evenemanget.

För mer information om tillställningar under Open Access veckan, besök evenemangs sida.

 

Psykologiska och logopediska samlingarna flyttar till Mejlans under september

Böckerna som hör till de psykologiska och logopediska samlingarna bibliotek i Kajsahuset kommer att vara utom räckhåll för kunderna 21.8. – 1.10.2017. Alla böckerna är tillgängliga i Campusbiblioteket i Mejlans senast från och med 2.10.2017.

Böcker inom ämnesområdena psykologi och logopedi packas ner och flyttas till Mejlans eftersom dessa läroämnen har flyttats över till medicinska fakulteten.

Under flytten kan böcker returneras till enheter vid Helsingfors universitets bibliotek samt till returlådan i aulan på Haartmansgatan 3 (Mejlans). Lånen från de psykologiska och logopediska samlingarna har ingen förfallodag i September.

Vi beklagar olägenheten!

Det renoverade Campusbiblioteket i Mejlans öppnar 2.10. som en del av Terkko Health Hub. Biblioteket har öppet 8-20, kundservicen 10-17. Utanför servicetiderna har biblioteket meröppet.

Välkommen till det nya Terkko!

Forskare, har du redan ORCID ID?

Har du bytt namn eller universitet? Finns det andra med samma namn? Måste du fylla i samma uppgifter på flera ställen?

orcid_128x128Hur kan du dra nytta av den internationella forskaridentikationen ORCID (Open Researcher and Contributor ID)?

1) Du får en permanent och unik digital nummeridentifikation, som kan användas i olika tjänster. Du kan länka dina andra forskar ID ( t ex Scopus) till ORCID.

2) Oavsett namnform eller namnbyte förblir dina publikationer, från artiklar till videodagböcker, från böcker till bloggar dina egna och kan inte sammanblandas med någon annans.

3) Hanteringen av dina publikationsuppgifter blir mycket lättare på längre sikt. Överföringen av information mellan olika databaser blir snabbare. Du kan ge pålitliga organisationer, t ex  universitet, bibliotek eller förläggare, möjlighet att se och komplettera dina uppgifter.

4) Du äger dina uppgifter själv. ORCID är en non-profit organisation som är registrerad i USA.

5) Nyttan av att ha ORCID ökar hela tiden: Helsingfors universitet, HUCS och många andra finländska organisationer, har undertecknat ett avtal om att ta i bruk ORCID. Internationellt finns över två miljoner användare av ORCID.

6) Många större forskningsfinansiärer, som Vetenskapsrådet i Sverige och WellcomeTrust i Storbritannien förutsätter att man anger sitt ORCID nummer i ansökningar.

Ditt eget forskar ID skapar du på adressen orcid.org. Om du redan är medlem i ORCID, rekommenderar vi att du sätter ut din nummeridentifikation på din TUHAT-profil, Läs mera om fördelarna med ORCID på Impactstory blog.  På finska hittar du information på https://tutkijatunniste.fi/

Minervas flytt avancerar: de beteendevetenskapliga samlingarna finns nu nästan i sin helhet tillgängliga i huvudbiblioteket

Minervas bibliotek stängde den 2 april och samlingarna flyttas till huvudbiblioteket i Kajsa. Här är dagens läge för samlingarna:

På 4:e våningen i Kajsa finns nu följande områden i hyllan och kan lånas: kognitionsvetenskap; talvetenskaper; psykologi; pedagogik; skollagstiftning; doktorsavhandlingar; årsböcker; ordböcker och uppslagsverk; hushållsvetenskap och slöjdvetenskap.

Metodologiböckerna är hopslagna med den statsvetenskapliga klassen Menetelmäkirjallisuus, också den på 4:e våningen.

I källarvåningen K3 (tillgänglig enbart med hiss) finns nu i hyllan och går att låna följande områden: läroböcker; äldre läroböcker; arbetsliv och konsumtion; medicin; näring och hälsa; matlagning och livsmedel; handarbeten och pyssel; musik; teater, dans och lekar; motion och idrott.

Barnlitteraturen finns som en egen klass under Skönlitteratur: 12 N.

Kunskapsproven (pro gradu och licentiatavhandlingar) finns tillgängliga att beställa via Helka: klicka på Reservering-knappen och välj Beställning från rullgardinsmenyn.

Mera information (på finska): http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/tiedonhaku/painetut-kokoelmat/paakirjaston-opinnaytteet/

Tidskrifterna finns antingen på 7:e våningen (de två senaste årgångarna) eller i källarvåningen K4.

De resterande samlingarna borde finnas tillgängliga inom en eller ett par veckor.