Forskare, har du redan ORCID ID?

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Har du bytt namn eller universitet? Finns det andra med samma namn? Måste du fylla i samma uppgifter på flera ställen?

orcid_128x128Hur kan du dra nytta av den internationella forskaridentikationen ORCID (Open Researcher and Contributor ID)?

1) Du får en permanent och unik digital nummeridentifikation, som kan användas i olika tjänster. Du kan länka dina andra forskar ID ( t ex Scopus) till ORCID.

2) Oavsett namnform eller namnbyte förblir dina publikationer, från artiklar till videodagböcker, från böcker till bloggar dina egna och kan inte sammanblandas med någon annans.

3) Hanteringen av dina publikationsuppgifter blir mycket lättare på längre sikt. Överföringen av information mellan olika databaser blir snabbare. Du kan ge pålitliga organisationer, t ex  universitet, bibliotek eller förläggare, möjlighet att se och komplettera dina uppgifter.

4) Du äger dina uppgifter själv. ORCID är en non-profit organisation som är registrerad i USA.

5) Nyttan av att ha ORCID ökar hela tiden: Helsingfors universitet, HUCS och många andra finländska organisationer, har undertecknat ett avtal om att ta i bruk ORCID. Internationellt finns över två miljoner användare av ORCID.

6) Många större forskningsfinansiärer, som Vetenskapsrådet i Sverige och WellcomeTrust i Storbritannien förutsätter att man anger sitt ORCID nummer i ansökningar.

Ditt eget forskar ID skapar du på adressen orcid.org. Om du redan är medlem i ORCID, rekommenderar vi att du sätter ut din nummeridentifikation på din TUHAT-profil, Läs mera om fördelarna med ORCID på Impactstory blog.  På finska hittar du information på https://tutkijatunniste.fi/