TUHAT-kliniker börjar den 8 januari @ Kaisahuset

Under januari 2019 erbjuder biblioteket stöd för Helsingfors universitets årliga forskningsrapportering. Biblioteket organiserar stödkliniker för forskare och personal som fokuserar på rapportering till forskningsinformationssystemet TUHAT.

 TUHATkliniker
  • Kaisahuset 8 januari kl. 10-12 eller 24 januari kl. 14-16, ADB-sal 5057 i 5 vån.
  • Gumtäkt den 15 januari kl. 13-15, bibliotekets klassrum G108b
  • Mejlans den 14 januari kl. 14-16, Terkkos ADB-sal
  • Vik 18 januari kl. 10-12, datorrum 170, Info Center Korona, 1: a våningen

Ingen förhandsregistrering behövs. Du kan bara titta in eller stanna så länge du vill.

Glöm inte vår online guide och supporttjänster:

Forskare, sänd dina publikationer till biblioteket för öppen arkivering

Nu finns servicen många hoppats på! Du kan sända dina publikationer för parallellpublicering till biblioteket. Vi utreder publikationsrättigheterna och arkiverar dina publikationer på så sätt att de uppfyller förläggarens villkor. Sänd filen till openaccess-info@helsinki.fi.  Ange också var publikationen kommer att publiceras. (Här hittar du information om parallellpublicering på finska och på engelska.)

Bild: PexelsDen vanligaste parallellpublicerade heltexten är ett godkänt referentgranskat manuskript (post-print, final draft, AAM).  Sänd oss alla versioner du har om du är osäker på vilken version som kan arkiveras och när den får arkiveras. Mera information om olika versioner på finska och på engelska.)

Denna service för parallellpublicering är tillgänglig för både personal och studerande på universitetet. Vi besvarar gärna frågor om vår service, om arkivering och parallellpublicering. Du får kontakt med oss via email: openaccess-info@helsinki.fi.

Bakgrunden

  • Åttiofyra procent av de forskare som svarade på bibliotekets kundenkät våren 2018 sade att de skulle använda en service för parallellpublicering om sådan fanns.
  • Enligt Helsingfors universitets principer för open access publicering (2017) så ska alla vetenskapliga publikationer som produceras vid universitetet parallellpubliceras i universitetets publikationsarkiv HELDA. Publikationers långvariga förvaring och tillgänglighet är garanterade genom arkivering i HELDA.

Mer information: marja.moisio@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Forskare, har du redan ORCID ID?

Har du bytt namn eller universitet? Finns det andra med samma namn? Måste du fylla i samma uppgifter på flera ställen?

orcid_128x128Hur kan du dra nytta av den internationella forskaridentikationen ORCID (Open Researcher and Contributor ID)?

1) Du får en permanent och unik digital nummeridentifikation, som kan användas i olika tjänster. Du kan länka dina andra forskar ID ( t ex Scopus) till ORCID.

2) Oavsett namnform eller namnbyte förblir dina publikationer, från artiklar till videodagböcker, från böcker till bloggar dina egna och kan inte sammanblandas med någon annans.

3) Hanteringen av dina publikationsuppgifter blir mycket lättare på längre sikt. Överföringen av information mellan olika databaser blir snabbare. Du kan ge pålitliga organisationer, t ex  universitet, bibliotek eller förläggare, möjlighet att se och komplettera dina uppgifter.

4) Du äger dina uppgifter själv. ORCID är en non-profit organisation som är registrerad i USA.

5) Nyttan av att ha ORCID ökar hela tiden: Helsingfors universitet, HUCS och många andra finländska organisationer, har undertecknat ett avtal om att ta i bruk ORCID. Internationellt finns över två miljoner användare av ORCID.

6) Många större forskningsfinansiärer, som Vetenskapsrådet i Sverige och WellcomeTrust i Storbritannien förutsätter att man anger sitt ORCID nummer i ansökningar.

Ditt eget forskar ID skapar du på adressen orcid.org. Om du redan är medlem i ORCID, rekommenderar vi att du sätter ut din nummeridentifikation på din TUHAT-profil, Läs mera om fördelarna med ORCID på Impactstory blog.  På finska hittar du information på https://tutkijatunniste.fi/