Planering av hantering av forskningsdata lönar sig

Inlägget finns också på: Finska Engelska

En stor del av forskarna vid Helsingfors universitet som ansökte om finansiering från Finlands Akademi hösten 2016 använde webbverktyget DMPTuuli för att skriva sin datahanteringsplan. 137  forskare beviljades forskningsfinansiering våren 2017.  Av dem hade ca 64 procent registrerat sig i  DMPTuuli som upprätthålls av Helsingfors universitets bibliotek.

Att söka forskningsfinansiering är vardag för forskare. Finlands Akademi har från år 2016 förutsatt  att en datahanteringsplan ingår som bilaga i finansieringsansökan. DMPTuuli,  ett verktyg (tool) för att underlätta skrivande av datahanteringsplaner har skapats genom nationellt samarbete på initiativ av Helsingfors universitets bibliotek.

DMPTuuli grundar sig på idén att webbformuläret och de olika instruktioner man kan välja mellan hjälper forskaren att beakta och dokumentera datahantering i de olika stadierna av ett forskningsprojekt.  Då beaktas frågor gällande upphovsrätt, datasäkerhet och återanvändning.

Få handledning i datahantering

Informationsspecialist Mikko Ojanen i datahanterings workshoppen. Blid: Jussi Männistö

I datahanterings workshopparna som Helsingfors universitets Datastöd ordnar får forskarna handledning i andvändningen av DMPTuuli och information om service och fördelarna med planering av datahantering. Deltagarantalet har varit stort, flera hundra forskare har deltagit i workshopparna. Universitetets Datastöd, som koordineras av biblioteket och där biblioteket också är med som expertis, svarar på forskares frågor om datahantering både under ansökningsperioder och utanför dem.  Datastödets kontaktuppgifter: e-post researchdata@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt