Bibliotekets kursprogram

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder utbildning i informationssökning.

Workshop för informationssökning

Behöver du hjälp med informationssökning? Välkommen till vår workshop för informationssökning!

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen 8.1-11.6.2018

Plats: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057

Evenemang på Facebook! 

Kom och fråga om informationssökning, e-böcker eller referenshantering. Ingen förhandsanmälan behövs. Workshopen ordnas på engelska och finska, men fråga gärna på svenska. Ta också gärna med egen dator. Workshopen är för studerande och forskare vid Helsingfors universitet.

Nätkurser i informationssökning

  • på finska Tutkielman tekijän tiedonhankinta för kandidatstudenter
  • på engelska Information Seeking and Management for Thesis Writers för magisterstudenter

Läs mer om vår nätkurser på finska.

Kurser på finska och engelska

Biblioteket erbjuder också många kurser på finska och engelska. Läs mer om bibliotekets utbildning och kurser på bibliotekets finska webbplats.

#LearnWithHULib