Sprog og bæredygtighed i Roskilde

af Carsten Levisen

Sustainable Linguistics er et nyt nordisk netværk af sprogforskere, hvis mål er at bidrage til udviklingen af en interdisciplinær bæredygtighedsvidenskab og til en fornyelse globale sprogstudiers visioner og praksisser. Kernegruppen består af Eeva Sippola (Helsinki), Haley de Korne (Oslo), Constanze Ackermann-Boström (Umeå/Uppsala) og Carsten Levisen (Roskilde). Sidst i maj holdt netværket en første workshop i Roskilde i Byens Hus. Den lokale komite bestod forskere og studerende fra dansk og kulturmødestudier på Roskilde Universitet.

Når sprogforskere møder hinanden, kender de ofte hinanden på forhånd. De deler måske grundantagelser – eller ved hvilke skoler og traditioner andre forskere kommer fra. Men til denne workshop blev posen rystet på en helt ny og anderledes måde. De udfordringer som verden står over for, er det vi kalder ”wicked problems” – og de kalder på alternative måder at samarbejde på.

Og til denne workshop mødtes tyve nytænkende forskere fra mange forskellige traditioner hinanden for første gang. Erfarne etablerede professorer såvel som studerende med nye idéer lyttede sig ind på hinanden, talte sammen i et fortroligt rum og udviklede nye visioner for fremtidig forskning.

Tre keynotes, Felix Ameka (Leiden), professor i etnolingvistisk vitalitet, Reetta Toivanen (Helsinki), professor i bæredygtighedsvidenskab (”indigenous sustainability”), og lektor i lingvistik, Celeste R. Louro (Western Australia) bidrog med stærke og udfordrende oplæg. Og tre hovedstrømninger – (i) kulturlingvistikken og den sociokulturelle lingvistik, (ii) den økologiske lingvistisk og sprogøkologien, og (iii) postkoloniale sprogstudier i både lingvistisk og litterær aftapning, blev under workshoppen forenet i en ny strøm, der skal tilføre nyt sprogligt liv til den store flod vi kalder interdisciplinær bæredygtighedsvidenskab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *