Tietoa hankkeesta

Tavoitteet

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen lukioiden hybrimalli -hanke on opetushallituksen rahoittama ja sillä on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1. Kehittää monistettavia malleja paikkaan (ja mahdollisesti myös aikaan) sitomattomasta lukio-opetuksesta.
  2. Kouluttaa harjoittelukoulujen lukioiden opettajia opettamaan hybridimallin mukaisesti.

Hankkeen tulokset ja tulosten jakaminen

Tämä sivusto on sellainen johon kirjaamme tapahtumia hankkeen etenemisestä ja erilaisista laitetesteistä ja myös tutkimustuloksista ja taustalle rakentuvasta tieteellisestä pohjasta. Sen lisäksi hankkeessa on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä muiden innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2020 -hankkeiden kanssa. Olemme mm. mukana lukiohankkeiden yhteisessä Teams-ryhmässä, jossa saamme ja jaamme ideoita ja materiaaleja.

Lukukauden 2021-2022 päätteeksi on tarkoituksena, että meillä on julkaistuna hybridimalli, joka sisältää koulutusmateriaalit ja ohjeet. Lisäksi aiomme käydä alan kansallisissa konferensseissa esittelemässä hankkeen tuloksia.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa työskentelee kolme harjoittelukoulun opettajaa, jotka muodostavat hankkeen ydinryhmän. Ilkka Ahola-Luttila on Helsingin Normaalilyseosta ja Perttu Ervelius (koordinointi) sekä Jani Hannula ovat Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta. Tämän lisäksi hankkeessa tulee työskentelemään useita lukion opettajia, jotka ovat mukana suunnittelemassa ja pilotoimassa hybridimallin mukaisia lukiokursseja.

Hankkeen aikataulu

Syksyn 2020 aikana ydinryhmä suunnittelee hankkeen toteutuksen ja kokoaa toiminnan taustalle tieteellisen pohjan.

Alkuvuodesta 2021 ydinryhmän lisäksi kurssien suunnitteluun kootaan molempien koulujen lukio-opettajista isompi suunnitteluryhmä (n. 6 opettajaa). Suunnitteluryhmä tutustuu tieteelliseen taustaan ja on mukana kehittämässä tutkimukseen liittyviä kyselytyökaluja. Suunnitteluryhmän kanssa hiotaan ensimmäiset pilotoitavat hybridiopetusmallit ja valitaan kurssit joilla mallia pilotoidaan. Ensimmäisessä vaiheessa kieltenopetus on etusijalla.

4. ja 5. jakso (30.4-5.6.21)  käytetään pilotointeihin ja kyselyiden ja haastatteluiden suorittamiseen. Pilotointien ja tutkimustulosten perusteella tehdään jatkokehitystä malleille.

Lukuvuoden 2021-2022 aluksi elokuussa opettajakunnalla järjestetään koulutuksia hybridimallista. Lukuvuoden aikana pilotointia laajennetaan uusiin oppiaineisiin ja suunnitellaan mallista sellainen, että osallistumista voisi tarkota meidän koulujemme ulkopuolellekin. Hybridimallista tehdään myös valmis koulutuspaketti ja ohjetuotos, jota sitten jaetaan muille koulutuksen järjestäjille.