Tärppiloota

Tärppilootan kurssit

Muistathan itsekin kommentoida tälle sivulle sinulta tentatut kysymykset yhteisen hyvän vuoksi!

 

Aluetieteen metodologian kirjallisuus

Biogeografia ja makroekologia

Environmental GIS 

Kirjakori: Geoinformatiikka (ent. Geoinformatiikan artikkelit)

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus
Tiivistelmä kirjasta (Heywood) löytyy täältä

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä (Globaalit riski)

Kaukokartoitusmenetelmät

Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjallisuus (Jauhiainen, Staffans, Laakso)

Kaupunkimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Potter, Vuoristo, Williams)

Kehitysmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Rubenstein)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Moseley)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia (Häkli)

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus (Stutz tai Nayak) 

Luonnomaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Seppälä)

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)

Luonnonjärjestelmät maantieteessä (Luonnonmaantieteen perusteet)

Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus (Morgan J. & Lambert D.)

Maantieteen kenttäkurssi

Matkailumaantieteen kirjallisuus (Gunn et. al)

Suomen geomorfologia

Suomen maantiede

Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Tieteellinen viestintä

Topography and the Environment (???)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Marston, ennen 2012)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree, jälkeen 2012)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä 

Yleismaantieteen kirjallisuus (Haggett)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

14 Replies to “Tärppiloota”

 1. Kommentoikaa tähän teiltä tentityt kysymykset, niin minä tai joku muu lisäilee ne oikeisiin kategorioihin. =) Älkää ihmetelkö jos kommentti ei ilmesty sivun loppuun, niitä on jo niin paljon ettei näytä kaikkia.

 2. Metodologia kesätentti, kesäkuu 2017

  1. Maantiede ja tiedon tekninenintressi
  2.jos maantieto on valtaa niin mitä maantiede sitten on?
  3. Maantiede ja moneus

  Kaikki kysymykset vastattava. 6p. Jokainen

 3. ihmismaantieteen kirjatentti: Knox ja Marston 27.11.17 (ennen Daniels)

  about näin:

  1. poliittinen maantiede. mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?

  2. globaalitalous. millaisia eroja globaalisti katsottuna on syntynyt ja mitkä ovat johtaneet siihen?

  3. kulttuurien globalisoituminen. mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää knoxin ja marstonin mielestä?

  4. väestön vanheneminen. millaisissa yhteiskunnissa sitä erityisesti esiintyy ja millaisia ongelmia siitä voi aiheutua?

 4. Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 24.11.2017

  Essee: Geoinformatiikan ja GIS:n kehittyminen historian kuluessa (15p)

  Käsitteet: attribuuttitieto, paikkatiedon rasterimalli, Boolen operaattorit kyselyissä, Overlay-analyysit, vertausellipsoidit (2p/käsite)

  Johdatus geoinformatiikkaan 15.12.2017

  Essee: Rasteri- ja vektoriaineistojen ominaisuudet ja niiden erot (15p)
  Käsitteet: projektioiden päätyypit, paikkatietoaineistojen metatieto, esimerkkejä digitointivirheistä, Suomen KKJ-koordinaattijärjestelmä, datumi (2p/käsite)

 5. Luonnonjärjestlmät maantieteessä, joulukuu 2017

  Selitä termit:

  1. Onsilo
  2. Ikirouta
  3. Sanduri
  4. Nunatak
  5. Zonal flow
  6. Riparian zone
  7. Talus
  8. Katabaattinen tuuli

 6. Ihmismaantieteen kirjatentti: Knox ja Marston 16.01.2018 (ennen Daniels)

  Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:

  1) Mitä maantieteellinen mielikuvitus tarkoittaa kirjoittajien mukaan?
  2) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
  3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
  4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

 7. Suunnittelumaantieteen kirjakori, tammikuu 2018

  1. Sunnittelun prosessi, käy läpi suunnittelun eri vaiheet (Hall & Tewdwr-Jones 2011)
  2. Asuntomarkkinoiden perusdynamiikka kaupunkialueella (Laakso & Loikkanen)

 8. SuMa-kirjakori, maaliskuu 2018

  1. Urban and regional planning:
  Onko toisen maailmansotdan jälkeisessä kaunpunkisuunnittelussa merkittäviä eroja Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain välillä? Perustele vastauksesi.

  2. Oppiva kaupunkisuunnittelu: Kumppanuuden merkittys kaupunkisuunnittelussa. Anna esimerkki.

 9. Ihmismaantieteen kirjatentti: Knox ja Marston 20.02.2018

  Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:

  1) Mitkä ovat yleisimmät uskonnot, niiden levinneisyysalueet ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan?
  2) Mitä ovat kolme maatalouden vallankumousta sekä ns. vihreä vallankumous?
  3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
  4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

 10. Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä- tenttiakvaario 14.3
  Termit:
  Polaariaavikko
  Lidar
  Haavoittuvuus
  Kynnystila
  Metaanihydraatti
  Albedo

  Kolme lyhyttä essee-aihetta joista piti vastata kahteen:

  1. Miten eläinhampaista voidaan tutkia (??? olisiko ollut menneitä ilmastoja vai kasvillisuutta) ?
  2. Selitä mitä tarkoitetaan Dansgaard-Oeschger -tapahtumilla
  3. Kaupunkirakenteen kehitys teollisuudesta moderniin aikaan.

 11. Maantieteen kenttäkurssi (Lammitentti) 12.4.2018

  6 käsitettä:
  – alloktoninen
  – pesutappio
  – valuma
  – boniteetti
  – MHQ
  – morfoskopia

  Lyhyet esseet:

  – Kirjoita vesitaseyhtälö.
  – Pinnanmuotojen ja maaperäeliöiden vaikutus maannoksen syntyyn.

  Pitkä essee:

  – Millä tavoin maaseutua voidaan luokitella?

 12. 21.6.2018
  Physical Geography of Fennoscandia (Seppälä)

  3p kysymykset:

  -Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa

  -Fennoskandian tulvatyypit

  6p kysymykset:

  – Jään sulaminen jäätiköitymisen loppuvaiheessa ja korkein ranta

  – Nimeä Itämeren saaristotyypit ja kuvaile niitä lyhyesti

 13. Luonnonmaantieteen kirjallisuus – The Physical Geography of Fennoscandia (Seppälä)

  Ruth 4.6.2018 (akvaario)

  Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

  3p:
  Meren vaikutus lämpötiloihin Fennoskandiassa
  Soistuminen Fennoskandiassa

  6p:
  Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
  Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

 14. Advanced literature (planning)

  Readings in planning theory: Miten suunnittelu ja talous liittyvät toisiinsa? Kerro esimerkkejä nojaamalla vähintään kahteen teoksen lukuun.

  The death and life on great american cities (Jacobs): Kaupunkitila taloudellisena prosessina. Millaisia toimijoita ja prosesseja Jacobs nostaa teoksessaan esille?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *