Programmet

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program vid humanistiska fakulteten på Helsingfors universitet. Programmet erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter.

Vår mångsidiga magisterexamen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom exempelvis förlag, marknadsföring, forskning, medier och övrig offentlig informationsförmedling.

Närmare information om våra studieinriktningar och ansökning till programmet hittar du här.