Välkommen till magisterprogrammet Kultur och kommunikation!

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program vid humanistiska fakultetet, Helsingfors universitet.

Magisterprogrammet erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter. Vår magisterexamen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, forskning, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Läs mer om våra studieinriktningar här.

Den här bloggen kommer att publicera information, notiser, artiklar och kallelser med anknytning till magisterprogrammet. Du kan prenumerera på bloggens rss2-flöde här.