Ämnesföreningen Skald

Aulanko stadspark hörde också till programmet under Skalds höstexkursion till Tavastehus2013.
Skalds höstexkursion 2013 styrde kosan mot Tavastehus där bl.a. Aulanko stadspark hörde till programmet.

Ämnesföreningen Skald r.f. är en förening för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation och för programmets alumner.

Föreningens syfte är att sammanföra studerande och alumner, samt att upprätthålla en trevlig och sporrande studiegemenskap. Föreningen ordnar en hel del både mer och mindre seriösa evenemang med fokus på kultur, studier och arbetsliv. Skald verkar också som en plattform genom vilken medlemmarna kan diskutera och påverka magisterprogrammet utifrån studerandens synvinkel.

För programmets studerande och alumner finns en Skald-grupp på Facebook.