Sök in till magisterprogrammet 20.3.2019 – 3.4.2019!

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är något för dig som vill ha en tvärvetenskaplig magisterexamen med både djup och bredd. Sök in under ansökningstiden 20.3.2019 – 3.4.2019!

Programmets tvärvetenskapliga upplägg ger dig breda färdigheter att tolka och analysera kultur och kommunikation i allmänhet, samtidigt som du specialicerar dig inom antingen historia, nordisk litteratur, nordiska språk eller Nordenstudier och får en fördjupad expertis inom ditt valda område.

Vi erbjuder studier på svenska, kontaktundervisning och inspirerande lärare i en trevlig studiemiljö. Här kan du kan läsa om hur våra studenter trivs.

I en enkät riktad till programmets alumner 2016 frågade vi hur nöjda de var med sina studier och fick bl.a. följande svar:

”Tvärvetenskapligheten fungerade utmärkt. Det var roligt att det också uppmuntrades i gradu-sammanhang. Föreläsningarna var intressanta, och speciellt då lärarna ofta fick föreläsa om sina favoritämnen var de väldigt motiverade och inspirerande att lyssna på.”

 

”Sedan jag blev färdig har samhörigheten med gruppen fortsatt varit stark, och jag har lärt känna många personer som började studera efter mig och t.o.m. efter att jag blev färdig. Kul&kom-gänget är ett roligt gäng att ha att göra med!”

 

”Gillade allt med programmet: kurserna, lärarna, men det bästa var att det faktiskt var möjligt att bli klar på 2 år – effektivt.”

Mera info om ansökningen hittar du här.

 

 

Kultur och kommunikation: samarbete över ämnesgränserna

Dagens texter är skrivna av Merete Mazzarella, professor emerita i litteraturvetenskap, och Henrik Meinander, professor i historia. De berättar om hur Kultur och kommunikation föddes ur tanken att vi humanister har mycket att vinna på samarbete över ämnesgränserna.

Merete Mazzarella

Henrik Meinander och jag har ofta konstaterat att idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation föddes en dag när vi lunchade tillsammans. Jag skulle önska att jag kunde minnas hur samtalet gick men jag minns bara vad jag själv såg som viktigt: att föra samman studenter från flera olika ämnen och att arbeta med skönlitterära texter. De flesta litteraturvetare avskyr allt tal om litteraturens nytta men efter att själv i åratal ha undervisat medicinare i att läsa och diskutera litteratur tycker jag att det är oerhört givande att fundera på vad skönlitteratur och litteraturvetenskapliga metoder kan ge människor som studerar något helt annat än litteraturvetenskap.

Den kurs jag själv höll i flera år efter min pensionering hette “Text och analys”. Jag vet inte varför den kom att heta så, jag tror att jag hade tänkt mig att den skulle heta “Textanalys” men namnet “Text och analys” är träffande såtillvida att vi analyserade och diskuterade mycket mer än texter. Vi utgick förvisso ifrån texter, jag lärde ut litteraturvetenskapliga termer och metoder, vi kunde peta länge också i korta texter för vi skulle få fram inte bara det som fanns på raderna men också det som fanns mellan dem. Men våra samtal rörde sig i många riktningar. Vi diskuterade om det finns objektiva kriterier för god litteratur. Vi diskuterade huruvida det finns ämnen man inte får skriva om, vi diskuterade författarrollen. Det slog mig att kursen också hade kunnat heta “Text och kontext”.

Diskussionerna var ofta livliga – ett år så livliga att någon föreslog att vi borde ha en tidsgräns för de enskilda inläggen – och varje vecka fick jag in kursbrev i vilka deltagarna utvecklade sina resonemang om texterna och förde diskussionerna vidare. Jag tror på den gruppgemenskap som skapas när man möts regelbundet för att samtala ansikte mot ansikte och åsikter bryts mot varandra. Jag tror på skrivandet som ett redskap för tanken: man vet nog inte vad man tänker förrän man börjat skriva. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att K&K fortfarande behövs.

Henrik Meinander

Som Merete Mazzarella ärligt medger minns vi inte särskilt mycket av hur idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation kläcktes. Det var troligtvis våren 2002, eller kanske följande höst, vi lunchade på Glogatans Fazer och som biprodukt av allt vårt universitetsskvaller och fria associationer om människor och minnen föreslog Merete att vi skulle ordna gemensamma seminarier för studenterna vid våra läroämnen i nordisk litteratur och historia.

Sedan växte konceptet fram steg för steg. Vi samlade ihop lärare och forskare från olika discipliner, övertygade dem om behovet av en övergripande studiehelhet, smakade på olika namn för det, erhöll ett startstöd från Svenska kulturfonden med hjälp av vilket programmet kom igång, och slutligen, fick genom en donation av Ella och Georg Ehrnrooth möjligheten att tillsätta ett universitetslektorat, som har säkrat programmets fortlevnad fram till 2020-talet.

En av idéhistorikernas skötesynder är att de i sin energiska strävan att förstå hur en tanke, idé eller plan har vuxit fram och utvecklats blir för övertydliga och destillerar fram en logisk men alltför förenklad tolkning av alltsammans. Antagligen har jag hållit på med just det då jag i olika sammanhang talat om tanken bakom magisterprogrammet K&K. I början hade vi bara en önskan att göra något tillsammans. De flesta och bästa argumenten för programmet växte fram i all hast för att få de skeptiska kollegerna intresserade och finansiärerna att öppna plånboken.

Men hur diffusa våra tankar än var i begynnelsen har riktningen alltid varit enkel att förstå. Syftet är att stärka samarbetet mellan de svenska läroämnena vid vårt universitet. Vi vill rekrytera lovande magisterstudenter också från andra högskolor och drilla allesammans till kommunikativa proffs. Och i takt med att de etablerat sig ute i samhället vill vi dra nytta av deras kunskaper, kontakter och nätverk för att utveckla vår undervisning och forskning. Kort sagt, det handlar om ömsesidig nytta!

 

 

 

Välkommen till magisterprogrammet i Kultur och kommunikations blogg!

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är ett svenskspråkigt och tvärvetenskapligt program vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet. Det här är startskottet för programmets nya blogg – välkommen!

Programmet har varit verksamt i 10 år nu och under den tiden erbjudit sina studerande en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från såväl historiska, litterära, språkliga, filosofiska som mediala aspekter. Tanken med den här bloggen är att bjuda på glimtar ur programmets många aktiviteter. Genom texter av både studenter, lärare och alumner kommer den att reflektera programmets olika dimensioner och bjuda på inblickar i allt från nytänkade kurser och spännande exkursioner till lärarnas forskningsintressen och alumnernas vägar arbetslivet.

Den första texten publiceras onsdagen 13.2 då ni får läsa om varför programmet kom till och varför det behövs idag.

För att säkert inte missa kommande texter kan du prenumerera på bloggens rss2-flöde här!