Sök in till magisterprogrammet 20.3.2019 – 3.4.2019!

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation är något för dig som vill ha en tvärvetenskaplig magisterexamen med både djup och bredd. Sök in under ansökningstiden 20.3.2019 – 3.4.2019!

Programmets tvärvetenskapliga upplägg ger dig breda färdigheter att tolka och analysera kultur och kommunikation i allmänhet, samtidigt som du specialicerar dig inom antingen historia, nordisk litteratur, nordiska språk eller Nordenstudier och får en fördjupad expertis inom ditt valda område.

Vi erbjuder studier på svenska, kontaktundervisning och inspirerande lärare i en trevlig studiemiljö. Här kan du kan läsa om hur våra studenter trivs.

I en enkät riktad till programmets alumner 2016 frågade vi hur nöjda de var med sina studier och fick bl.a. följande svar:

”Tvärvetenskapligheten fungerade utmärkt. Det var roligt att det också uppmuntrades i gradu-sammanhang. Föreläsningarna var intressanta, och speciellt då lärarna ofta fick föreläsa om sina favoritämnen var de väldigt motiverade och inspirerande att lyssna på.”

 

”Sedan jag blev färdig har samhörigheten med gruppen fortsatt varit stark, och jag har lärt känna många personer som började studera efter mig och t.o.m. efter att jag blev färdig. Kul&kom-gänget är ett roligt gäng att ha att göra med!”

 

”Gillade allt med programmet: kurserna, lärarna, men det bästa var att det faktiskt var möjligt att bli klar på 2 år – effektivt.”

Mera info om ansökningen hittar du här.